Vidarekoppla samtal (Enterprise Voice)

Obs!:  Funktionerna för vidarekoppling av samtal och röstbrevlåda är bara tillgängliga om din företagskonfiguration stöder dem. Kontakta systemadministratören om du inte är säker på vilka av funktionerna i Office Communicator 2007 som är aktiva.

Funktionerna för vidarekoppling av samtal i Office Communicator kan användas för att koppla samtal vidare till röstbrevlådan, ett annat nummer eller en annan kontakt. Funktionerna för vidarekoppling av samtal är mycket användbara om du är på resa eller arbetar hemma, eftersom du kan få dina samtal vidarekopplade till den plats där du befinner dig. Om du inte är på kontoret kan dina samtal automatiskt kopplas vidare till en medarbetare, så att viktiga samtal inte missas.

När du väljer i samtalsinställningarna att samtal ska vidarekopplas kommer alla inkommande samtal automatiskt att kopplas vidare till det mål du angett. Det visas ingen avisering för inkommande samtal på din dator.

Vad vill du göra?

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan

Vidarekoppla samtal till ett befintligt nummer

Vidarekoppla samtal till ett nytt nummer

Vidarekoppla samtal till en kontakt

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan

  • I huvudfönstret i Office Communicator klickar du på knappen Vidarekoppla samtal, pekar på Vidarekoppla samtal till och klickar sedan på Röstbrevlåda.

Röstmeddelanden finns på två ställen i Office Outlook: i Inkorgen och i Sökmappar under Röstbrevlåda.

Överst på sidan

Vidarekoppla samtal till ett befintligt nummer

  • I huvudfönstret i Office Communicator klickar du på Vidarekoppla samtal, pekar på Vidarekoppla samtal till och väljer sedan ett nummer.

Numren som visas på Vidarekoppla samtal till-menyn baseras på de telefonnummer du konfigurerat på fliken Telefoner i dialogrutan Alternativ i Communicator. Mer information finns i Ställa in telefonalternativ.

Överst på sidan

Vidarekoppla samtal till ett nytt nummer

  1. I huvudfönstret i Office Communicator klickar du på Vidarekoppla samtal, pekar på Vidarekoppla samtal till och klickar sedan på Nytt nummer.

  2. I rutan Telefonnummer anger du det nummer som samtalen ska vidarekopplas till. Riktlinjer om vilket format som ska användas för nya telefonnummer finns i Redigera telefonnummer .

Överst på sidan

Vidarekoppla samtal till en kontakt

  1. I huvudfönstret i Office Communicator klickar du på Vidarekoppla samtal, pekar på Vidarekoppla samtal till och klickar sedan på Kontakt.

  2. I dialogrutan Välj en kontakt dubbelklickar du på en kontakt i kontaktlistan, alternativt anger du personens namn eller e-postadress i sökrutan och dubbelklickar på kontakten i rutan Sökresultat.

  3. Klicka på OK.

Viktigt!:  Vidarekoppla samtal till och Ring samtidigt upp detta nummer går inte att använda samtidigt. Om du ställer in Communicator så att samtal vidarekopplas kommer tidigare använda inställningar för Ring ett annat nummer samtidigt inte längre att gälla. Om du ställer in Communicator så att ett annat nummer samtidigt rings upp kommer inställningarna för Vidarekoppla samtal till inte längre att gälla.

Obs!:  Om du vidarekopplar ett samtal till en kontakt som kör Office Communicator 2005 kommer kontakten som får det vidarekopplade samtalet att se ditt kontaktnamn i samtalslistan, istället för namnet på den som ringer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×