Vidarebefordra och omdirigera e-post automatiskt

Vidarebefordra och omdirigera e-post automatiskt

Genom att använda en regel kan alla mottagna meddelanden som matchar villkoren som anges i regeln vidarebefordras eller omdirigeras till ett annat e-postkonto. Till exempel kan alla e-postmeddelanden från en avsändare eller med ett ämne som du anger vidarebefordras eller omdirigeras.

Vidarebefordran och omdirigering av e-post

Huvudskillnaden mellan vidarebefordran och omdirigering är att mottagarna ser att ett e-postmeddelande har vidarebefordrats. Men i ett omdirigerat e-postmeddelanden går det inte att fastställa att det inte kommer direkt från den ursprungliga avsändaren. Använd dessa regler försiktigt Se till att minimera risken att mottagarna får e-post de inte ska se.

 • Vidarebefordran   

  När en regler automatiskt vidarebefordrar ett meddelande du får så lägger regeln till beteckningen ”VB:” i början på ämnesraden, ändrar meddelandets format och vidarebefordrar meddelandet till kontot som anges av regeln. Mottagaren ser att meddelandet kommer från dig. En kopia av meddelandet du har fått finns kvar i Inkorgen eller i mappen som meddelandet ursprungligen levererades till.

 • Omdirigering    

  När en regel automatiskt omdirigerar ett meddelande som du får skickar regeln ett meddelande, oförändrat, till de kontot som anges av regeln. För mottagaren visas meddelandet som om det kommer direkt från den ursprungliga avsändaren. Det finns ingen indikation på att meddelandet har levererats via ditt konto. En kopia av meddelandet du har fått finns kvar i Inkorgen eller i mappen som meddelandet ursprungligen levererades till. Omdirigering kräver att du använder ett Microsoft Exchange Server-konto.

  Använd den här metoden om du inte vill att mottagarna av omdirigerade meddelanden ska veta att de har levererats via ditt e-postkonto.

När det gäller både vidarebefordran och omdirigering är det bara den ursprungliga avsändaren som kan ta bort en begränsande behörighet för ett meddelande. Meddelanden som används med IRM (Information Rights Management) för att förhindra mottagare att dela innehållet i meddelandet med andra personer identifieras tydligt med ett meddelande i informationsfältet.

Vidarebefordra eller omdirigera e-post automatiskt

Från och med Exchange Server 2010 går det som standard inte att använda regler för att vidarebefordra meddelanden till e-postadresser utanför företaget för Microsoft Exchange Server-konton. Inställningen hjälper till att förhindra att sekretessbelagd och privat information från företaget hamnar på avvägar. Endast en Exchange-administratör kan ändra inställningen.

Mer information finns i Ta reda på vilken version av Microsoft Exchange Server mitt konto ansluter till.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i dialogrutan Regler och aviseringar.

 4. Klicka på Tillämpa regler för meddelanden jag mottar under Börja med en tom regel och klicka på Nästa.

 5. Välj de villkor som meddelandena ska uppfylla för att regeln ska tillämpas under Steg 1: Välj villkor.

 6. Klicka på varje understruket textavsnitt, ange värden och klicka på Nästa under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 7. Under Steg 1: Välj åtgärder väljer du:

  • vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp

  • omdirigera det till personer eller offentlig grupp

 8. Klicka på den understrukna texten för personer eller offentlig grupp, ange de personer eller den offentliga grupp som du vill vidarebefordra meddelanden till och klicka på Nästa under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 9. Välj de undantag du vill använda under Steg 1: Välj undantag (om nödvändigt).

 10. Klicka på varje understruket textavsnitt, ange värden och klicka på Nästa under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 11. Ange ett namn under Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 12. Markera rutorna för de alternativ som du vill använda under Steg 2: Ange regelalternativ.

  • Om du vill använda regeln på befintliga meddelanden i Inkorgen markerar du rutan Kör denna regel nu på meddelanden som redan finns i "Inkorgen".

  • Den nya regeln aktiveras som standard. Om du vill inaktivera regeln avmarkerar du rutan Tillämpa regeln.

  • Om du vill tillämpa regeln på alla e-postkonton i Outlook markerar du rutan Skapa den här regeln på alla konton.

 13. Klicka på Slutför.

Obs!: Om du vill skapa en regel för en gemensam mapp måste du göra det i dialogrutan Egenskaper för mappen.

 1. Klicka på E-post i navigeringsfönstret.

 2. I menyn Verktyg klickar du på Regler och aviseringar.

 3. Om du har fler än ett e-postkonto i din e-postprofil i Outlook går du till listan Använd ändringarna på den här mappen, klickar på Inkorgen där du vill använda den nya regeln.

 4. Klicka på Ny regel.

 5. Under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de anländer och klicka sedan på Nästa.

 6. Under Steg 1: Välj villkor markerar du kryssrutan bredvid varje villkor som du vill att det inkommande meddelandet ska matcha med.

 7. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på det understrukna värdet som motsvarar villkoret och välj eller skriv sedan den nödvändiga informationen för villkoret.

  1. Under Steg 1: Välj villkor markerar du kryssrutan från personer eller distributionslista.

  2. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på personer eller distributionslista.

  3. I någon av adresslistorna dubbelklickar du på mottagarens namn och sedan klickar du på OK.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Under Steg 1: Välj åtgärder markerar du någon av dessa kryssrutor:

  • vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp

  • omdirigera det till personer eller offentlig grupp

 10. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på personer eller distributionslista.

 11. I någon av adresslistorna dubbelklickar du på namnet eller distributionslistan som du vill vidarebefordra meddelandena till. Klicka sedan på OK.

 12. Klicka på Nästa två gånger.

 13. Under Steg 1: Ange ett namn för denna regel skriver du ett namn.

  Om du vill köra den här regeln på meddelanden som redan finns i dina mappar markerar du kryssrutan Kör denna regel nu på meddelanden som redan finns i "mappen".

  Om du vill tillämpa regeln på alla dina e-postkonton och inkorgar markerar du kryssrutan Skapa den här regeln på alla konton. Det här alternativet är nedtonat om du inte har fler än ett e-postkonto eller en inkorg.

 14. Klicka på Slutför.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×