Varför kan jag inte infoga en POSTNET-streckkod eller en FIM-A-kod på kuvert och etiketter?

Symptom

I en tidigare version av Microsoft Office Word kunde jag få mängdrabatt för massutskick genom att infoga en POSTNET-streckkod eller FIM-A-kod på kuvert och etiketter. I Microsoft Office Word 2007 hittar jag inget alternativ för att lägga till dessa koder på kuvert och etiketter.

Orsak

United States Postal Service (USPS) ändrar med jämna mellanrum hur streckkoderna beräknas. När det inträffar accepterar inte USPS massutskick som använder de streckkoder som skapas i Word . För att Word inte ska innehålla oanvändbara streckkoder, har Microsoft tagit bort den här funktionen från Office Word 2007.

Lösning

Du kan fortfarande få rabatt för massutskick, men då måste du samarbeta med en tredje part och USPS.

Förbereda massutskick

Här beskrivs proceduren i stora drag. Mer information om hur du kan få rabatt för massutskick och rabatt för företag och organisationer finns på USPS webbplats.

  1. Se till att adresslistan certifieras hos USPS via en tredjepartsleverantör.

    Information om vilka leverantörer som har den här tjänsten finns på Microsoft Office Marketplace på webbplatsen Microsoft Office Online.

  2. Skapa massutskicket.

  3. Använd den streckkod som du får när listan godkänns.

  4. Sortera breven enligt postverkets krav.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×