Varför ändrades radavståndet i Word?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symptom

Du kan upptäcka något av följande vad gäller radavståndet:

 • Större avstånd mellan stycken.

 • Större avstånd än förväntat mellan raderna i ett stycke.

 • Oväntade tomma utrymmen på en sida.

Orsak

I Microsoft Office Word 2007 finns en ny standardmall för att skapa dokument.

Den nya mallen använder teckensnitt som har utformats för läsbarheten i åtanke. Beroende på en blogg som var aktiv under Word 2007 utveckling, "det nya teckensnitten som används i Word baseras på ClearType-teknik som ger en skarpare blir enklare att läsa visningen av teckensnitten på de flesta moderna bildskärmar." Calibri är nya standardteckensnitt för brödtext och "för att komplettera utseendet på Calibri Cambria har valts för användning i rubriker."

I standardmallen för nya dokument i Word 2007 används också "luftigare" radavstånd och extra avstånd mellan styckena. Radavståndet är dock faktiskt endast 15 procent större än enkelt radavstånd (det är alltså inte dubbelt radavstånd eller ens 1,5 raders avstånd). Syftet är att skapa mer utrymme inom textblock vilket gör texten lättare att läsa.

Eftersom många Word-användare trycker på RETUR två gånger efter varje stycke är detta extrautrymme nu inbyggt i standardinställningarna i Word 2007. Nu behöver användaren bara trycka på RETUR en gång för att lägga till tillräckligt mycket utrymme mellan två stycken.

Radavstånd i Word 2003 och Word 2007

1. 1,0 raders avstånd, ingen tom rad mellan stycken

2. 1,15 raders avstånd, en tom rad mellan stycken

Lösning

 1. Öppna det dokument som du vill ska se ut som ett Word 2003-dokument.

 2. Klicka på Ändra format i gruppen Formatmallar på fliken Start.

  Knappen Ändra format

 3. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 4. Klicka på Ändra format i gruppen Formatmallar på fliken Start.

 5. Peka på teckensnitt och under inbyggda klickar du på Klassisk Office.

 6. Om du vill att alla dokument ska skapas med Word 2003-format och -teckensnitt klickar du på Ändra format i gruppen Formatmallar. Klicka sedan på Ange som standard.

  Alla framtida dokument öppnas med standardformatet och standardteckensnitten från Word 2003.

  Obs!: Om du vill använda det uppdaterade Word 2007-formatet kan du växla till formatmallarna och Office-teckensnitten för Word 2007. Du kan senare växla tillbaka till dina anpassade standardinställningar genom att klicka på Återställ till snabbformat från mall (i gruppen Formatmallar klickar du på Ändra format, pekar på Formatuppsättning och klickar på Återställ till snabbformat från mall).

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×