Varför ändrades radavståndet i Word?

Symptom

Du kan upptäcka något av följande vad gäller radavståndet:

 • Större avstånd mellan stycken.

 • Större avstånd än förväntat mellan raderna i ett stycke.

 • Oväntade tomma utrymmen på en sida.

Orsak

I Microsoft Office Word 2007 finns en ny standardmall för att skapa dokument.

I den nya mallen används teckensnitt som har valts ut för att texten ska bli så lättläst som möjligt. Enligt en blogg som var aktiv under utvecklingen av Word 2007 är de nya teckensnitten som används i Word baserade på ClearType-teknik, vilket ger en tydligare och mer lättläst text på de flesta moderna bildskärmar. Calibri är det nya standardteckensnittet för brödtext, och teckensnittet Cambria valdes för rubriker.

I standardmallen för nya dokument i Word 2007 används också "luftigare" radavstånd och extra avstånd mellan styckena. Radavståndet är dock faktiskt endast 15 procent större än enkelt radavstånd (det är alltså inte dubbelt radavstånd eller ens 1,5 raders avstånd). Syftet är att skapa mer utrymme inom textblock vilket gör texten lättare att läsa.

Eftersom många Word-användare trycker på RETUR två gånger efter varje stycke är detta extrautrymme nu inbyggt i standardinställningarna i Word 2007. Nu behöver användaren bara trycka på RETUR en gång för att lägga till tillräckligt mycket utrymme mellan två stycken.

Radavstånd i Word 2003 och Word 2007

1. 1,0 raders avstånd, ingen tom rad mellan stycken

2. 1,15 raders avstånd, en tom rad mellan stycken

Lösning

 1. Öppna det dokument som du vill ska se ut som ett Word 2003-dokument.

 2. Klicka på Ändra stilar i gruppen Stilar på fliken Start.

  Knappen Ändra format

 3. Peka på Formatuppsättning och klicka på Word 2003.

 4. Klicka på Ändra stilar i gruppen Stilar på fliken Start.

 5. Peka på Teckensnitt och klicka på Office – klassiskt under Inbyggt.

 6. Om du vill att alla dokument ska skapas med Word 2003-format och -teckensnitt klickar du på Ändra format i gruppen Formatmallar. Klicka sedan på Ange som standard.

  Alla framtida dokument öppnas med standardformatet och standardteckensnitten från Word 2003.

  Obs!   Om du vill använda det uppdaterade Word 2007-formatet kan du växla till formatmallarna och Office-teckensnitten för Word 2007. Du kan senare växla tillbaka till dina anpassade standardinställningar genom att klicka på Återställ till snabbformat från mall (i gruppen Formatmallar klickar du på Ändra format, pekar på Formatuppsättning och klickar på Återställ till snabbformat från mall).

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk