Varför uppmanas jag att ange ett parametervärde i Access?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symptom

När du öppnar ett Microsoft Office Access-objekt (t.ex. en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport) visas dialogrutan Ange parametervärde.

Orsak

Dialogrutan Ange parametervärde visas när du öppnar ett objekt som innehåller en identifierare eller uttryck som inte kan tolkas av Access. I vissa fall kan är det här den funktion som du vill använda. Den person som skaparen databasen kan till exempel har skapat en fråga som kan du ange information varje gång frågan körs, till exempel ett startdatum eller en anställd ID-nummer. En uppmaning kan se ut så här:

Visar ett exempel på en förväntade dialogrutan Ange parametervärde med en identifierare med etiketten "Ange Anställningsnr", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

Men andra gånger vill du inte att den här dialogrutan ska visas. Du kanske exempelvis har gjort några ändringar i databasens design och när du öppnar ett objekt visas dialogrutan oväntat med ett meddelande som du inte förstår.

Visar ett exempel på ett oväntat dialogrutan Ange parametervärde med en identifierare med etiketten "SomeIdentifier", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

Lösning

Om du inte vill att dialogrutan Ange parametervärde ska visas måste du inspektera alla uttryck som associeras med objektet som du arbetar med och identifiera identifieraren som gör att dialogrutan visas. Därefter måste du korrigera identifieraren eller syntaxen i uttrycket som innehåller identifieraren. Stegen nedan innehåller allmänna riktlinjer som du följer när du inspekterar uttrycken i olika typer av objekt. Vilka specifika ändringar du måste göra beror emellertid på databasens struktur.

Länkar till mer information om uttryckssyntax finns under Se även.

 1. När dialogrutan Ange parametervärde visas noterar du identifieraren eller uttrycket som visas i dialogrutan:

  Visar ett exempel på ett oväntat Ange parametervärde dialogruta med en rosa kontur runt etiketten identifierare "SomeIdentifier", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

 2. Klicka på Avbryt.

 3. Fortsätt med någon av följande procedurer, beroende på vilken typ av objekt som du öppnar när dialogrutna visas.

Inspektera uttryck i en fråga

Inspektera uttryck i en rapport

Inspektera uttryck i ett formulär

Inspektera uttryck i en tabell

Inspektera uttryck i en fråga

Typografiska fel i frågor är en vanlig orsak till oönskade parameteruppmaningar. Som vi nämnt tidigare visas dialogrutan Ange parametervärde som standard när en fråga har utformats för att be om ett parametervärde när den körs. Om du däremot är säker på att frågan inte bör begära ett parametervärde, kan du inspektera frågan och identifiera felaktiga uttryck genom att följa stegen nedan.

 1. Högerklicka på frågan i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Inspektera identifierare och uttryck i raden fält och villkorsraderna och kontrollera om någon del av texten matchar texten som visades i dialogrutan Ange parametervärde. Särskilt om någon av cellerna i raden fält innehåller ett värde som Uttryck1: [ID], det kan vara källan till parameter-fråga.

  Fråga som innehåller ett uttryck som gör att dialogrutan Ange parametervärde visas

Länkar till mer information om hur du skapar parameterfrågor finns under Se även.

Överst i avsnittet

Inspektera uttryck i en rapport

Om dialogrutan Ange parametervärde visas när du öppnar en rapport inspekterar du rapportens egenskaper genom att följa dessa steg:

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Design.

  Obs!: Innan du fortsätter kontrollerar du om någon av kontrollerna i rapporten visas med en grön triangel i det övre vänstra hörnet. Triangeln anger att Access inte kan utvärdera en identifierare eller ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla för kontrollen. Om det finns kontroller som visas med den gröna triangeln bör du vara särskilt uppmärksam på dessa när du utför stegen nedan.

  Rapport som innehåller en textruta med en felstavad identifierare

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 3. Klicka på fliken Alla i åtgärdsfönstret Egenskapssida.

 4. Klicka på en kontroll som visar data i rapporten (t.ex. en textruta, kryssruta eller kombinationsruta). Om det finns kontroller som visas med en grön triangel klickar du på någon av dessa först.

 5. Titta på egenskapen Kontrollkälla i åtgärdsfönstret Egenskapssida, leta efter identifieraren som visades i dialogrutan Ange parametervärde och ändra uttrycket om det behövs.

 6. Upprepa föregående två steg för andra kontroller i rapporten tills du hittar det uttryck som orsakar problemet.

 7. Om du fortfarande inte kan identifiera orsaken till problemet kontrollerar du om fönstret Gruppera, sortera och summera innehåller några felaktiga uttryck.

  • Om fönstret Gruppera, sortera och summera inte visas klickar du på Gruppera och sortera i gruppen Gruppering/summor på fliken Design.

  • Om "Gruppera efter uttryck" eller "Sortera efter uttryck" visas på en rad i fönstret Gruppera, sortera och summera klickar du på ordet "uttryck" för att öppna uttrycksverktyget, där du kan undersöka uttrycket och ändra det om det behövs.

Överst i avsnittet

Inspektera uttryck i ett formulär

Om dialogrutan Ange parametervärde visas varje gång du öppnar ett formulär kanske det felaktiga uttrycket finns på någon av följande platser:

Inspektera den underliggande frågan

Om formulärets datakälla är en fråga undersöker du den underliggande frågan och letar efter det felaktiga uttrycket.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 3. Kontrollera att Formulär är markerat i listan överst i åtgärdsfönstret Egenskapssida och klicka på fliken Alla.

 4. Undersök egenskapen Datakälla. Om den innehåller namnet på en fråga eller ett SQL-uttryck och sedan på något av identifierare i uttrycket kan vara felaktigt och leder till att dialogrutan Ange parametervärde ruta ska visas. Klicka på egenskapsrutan Datakälla och klicka sedan på knappen Skapa Knappen Verktyg .

 5. Leta upp det felaktiga uttrycket genom att följa stegen i avsnittet Inspektera uttryck i en fråga.

  Viktigt!: Om du vill spara ändringarna i frågan när du är klar stänger du frågan och sparar formuläret innan du växlar tillbaka till formulärvyn. Annars går de ändringar som du gör i frågan förlorade.

Inspektera en kombinationsruta eller listruta i formuläret

Ett felaktigt uttryck i egenskapen Radkälla för en kombinationsrutekontroll eller listrutekontroll kan göra att dialogrutan Ange parametervärde visas. Ibland visas inte dialogrutan förrän du försöker använda kontrollen. Inspektera egenskapen Radkälla för kontrollen genom att följa stegen nedan.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Klicka på den kombinationsruta eller listruta som du vill inspektera.

 3. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 4. Klicka på fliken Data, undersök egenskapen Radkälla och kontrollera om någon del av texten matchar texten i dialogrutan Ange parametervärde.

Överst i avsnittet

Inspektera uttryck i en tabell

Om dialogrutan Ange parametervärde visas varje gång du öppnar en tabell finns det felaktiga uttrycket troligen i egenskapen Radkälla för ett uppslagsfält i den tabellen.

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Om du vill avgöra om ett fält är ett uppslagsfält, klickar du på fältnamnet och klicka sedan på fliken uppslag under Fältegenskaper. Om fliken innehåller en Radkälla egenskapsrutan, är fältet ett uppslagsfält. Undersök egenskapen Radkälla. Om det innehåller ett SQL-uttryck och sedan på något av identifierare i uttrycket kan vara felaktigt och leder till att dialogrutan Ange parametervärde ruta ska visas.

Obs!: Eftersom en tabell kan ha flera uppslagsfält måste du kontrollera fliken Uppslag för varje fält.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×