Varför kan jag inte redigera serverfilen?

Om ett dokument, kalkylbad eller en presentation är låst för redigering och inte kan öppnas kan det bero på något av följande:

Någon annan håller redan på att redigera filen

Någon annan har redan checkat ut filen och redigerar den.

En annan författare har checkat ut filen

Andra författare är utestängda tills personen checkar in filen igen.

Word-specifika problem

En annan författare har checkat ut filen

Om du öppnar en fil som finns på en SharePoint-webbplats kan flera personer arbeta med filen samtidigt. Men om du checkar ut filen innan du öppnar den utestängs andra användare tills du checkar tillbaka filen.

Om obligatorisk utcheckning är aktiverat för det dokumentbibliotek där filen finns, kan samredigeringsfunktionerna inte användas.

En annan författare använder en annan version av Word

Om en författare öppnar dokumentet i en tidigare version av Word eller i Word Web App, är funktionen för samtidig redigering inte tillgänglig för användare med Word 2010 eller Word 2013.

Servern har inte stöd för samtidig redigering

Funktionen för samtidig redigering kan användas när ett dokument är sparat på en SharePoint Foundation-webbplats som har stöd för arbetsytor eller på OneDrive.

Det är också möjligt att principadministratören i din organisation har inaktiverat funktionen för samredigering på servern eller på din dator.

Word-versionen har inte stöd för samtidig redigering

Den nya funktionen för samtidig redigering finns bara i Word 2013, Word 2010 och Word för Mac 2011.

Filformatet är inte kompatibelt med funktionen för samtidig redigering

Funktionen för samtidig redigering kan användas med .docx-filer, förutom .docx-bloggfiler. Funktionen kan inte användas med .doc-filer (Microsoft Word 93-2007-formatet), .rtf-filer eller andra format.

Redigeringsbehörighet har inte beviljats

Om du inte har redigeringsbehörighet för filen kan du inte använda funktionen för samtidig redigering.

Andra funktioner som inte kan användas med samtidig redigering

Funktionen för samtidig redigering kan inte användas om ett dokument är markerat som slutligt eller om det innehåller följande:

  • Information Rights Management eller Digital Rights Management

  • Kryptering

  • ActiveX-kontroller

Funktionen för samtidig redigering kan inte användas om ett dokument är ett huvuddokument eller ett underdokument eller om alternativet Lagra slumptal för bättre kombinationsprecision inte är markerat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×