Varför använda grupper för Skicka och ta emot?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Grupper för Skicka och ta emot innehåller ett eller flera e-postkonton, RSS-feeds och kalendrar som publiceras på Internet som du har konfigurerat i Microsoft Outlook. Gruppen Alla konton är förkonfigurerad och ingår i Microsoft Office Outlook 2007 som standard.

Om du bara har ett konto räcker det med standardgruppen Alla konton. Du kan göra ändringar i den här gruppen för de inställningar som du vill ska gälla ditt enda konto. Men om du har flera e-postkonton, RSS-feeds eller kalendrar som publiceras på Internet rekommenderar vi att du lämnar gruppen Alla konton som den är och skapar särskilda grupper för att anpassa inställningarna för anslutning och hämtning.

Artikelinnehåll

Om grupper för skicka och ta emot

Skapa en ny grupp för skicka och ta emot

Skapa en ny grupp för skicka och ta emot baserat på en befintlig grupp

Redigera en grupp för skicka och ta emot

Byta namn på en grupp för skicka och ta emot

Ta bort en grupp för skicka och ta emot

Om grupper för Skicka och ta emot

Du kan ange inställningar för varje grupp, till exempel hur ofta Outlook ska ansluta till önskad server för att skicka och ta emot objekt för gruppen, eller hur anslutningar ska hanteras när Outlook är offline.

Med grupper för Skicka och ta emot kan du ange:

 • Om ett konto ska omfattas när du skickar och tar emot e-post.

 • Om e-post ska skickas, tas emot eller både och från ett konto.

 • Hur ofta Skicka och ta emot-åtgärder ska utföras.

 • Storleksbegränsningar för hämtade meddelanden.

 • Vilka mappar som ska ingå när du skickar och tar emot.

 • Om endast rubriker ska hämtas för nya meddelanden.

 • Inställningar för hur Outlook ska hantera kontot offline.

Du konfigurerar troligen grupper för Skicka och ta emot vid ett enda tillfälle. Du kommer antagligen inte att gå tillbaka till inställningarna om det inte gäller att lägga till ett nytt konto eller ändra ditt arbetssätt. När du tar bort konton tas de automatiskt bort från grupperna för Skicka och ta emot.

Obs!: Vilka alternativ och regler som visas i dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot beror på vilken typ av konto du arbetar med.

Överst på sidan

Skapa en ny grupp för Skicka och ta emot

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Klicka på Ny.

 3. Skriv ett namn för den nya gruppen för Skicka och ta emot klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot visas för den nya gruppen för Skicka och ta emot.

 4. Alla tillgängliga konton visas under Konton. Om du vill inkludera ett konto i den här gruppen markerar du kontot och markerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

  När du markerar kryssrutan blir alternativen i dialogrutan tillgängliga.

Överst på sidan

Skapa en ny grupp för Skicka och ta emot som baseras på en befintlig grupp

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera.

 3. Skriv ett namn för den nya gruppen för Skicka och ta emot klicka sedan på OK.

 4. Markera kopian av gruppen för Skicka och ta emot som du skapade i föregående steg och klicka sedan på Redigera.

  Dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot visas för den nya gruppen för Skicka och ta emot.

 5. Alla tillgängliga konton visas under Konton. Om du vill inkludera ett konto i den här gruppen markerar du kontot och markerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

  När du markerar kryssrutan blir alternativen i dialogrutan tillgängliga.

Överst på sidan

Redigera en grupp för Skicka och ta emot

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

Överst på sidan

Byt namn på en grupp för Skicka och ta emot

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ändra och klicka sedan på Byt namn.

Överst på sidan

Ta bort en grupp för Skicka och ta emot

 1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Du behöver ingen kontoinformation när du tar bort en grupp för Skicka och ta emot.

Obs!: Du kan inte ta bort gruppen Alla konton. Om du inte vill använda gruppen Alla konton markerar du den, klickar på Redigera och sedan markerar du alla konton under Konton och avmarkerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×