Var sparas information och konfigurationer i Microsoft Outlook 2010?

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följande är en lista över platser där information sparas i Microsoft Outlook 2010.

Det kan hända att alla filerna inte finns i din konfiguration. Vissa av dem skapas bara när du anpassar funktioner i Outlook.

Jag hittar inte mapparna som finns med i listan i den här artikeln

Vissa av mapparna kan vara dolda mappar. Om du vill visa dolda mappar i Windows gör du följande:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Öppna Mappalternativ.

    Du hittar Mappalternativ genom att i sökrutan längst upp i fönstret skriva Mappalternativ. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du Mappalternativ i rutan Adress.

  3. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

Outlook-datafil (.pst)

Outlook-datafiler (.pst) innehåller dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Du måste använda Outlook för att arbeta med objekt i PST-filer.

När du arkiverar informationen i Outlook sparas objekten i en PST-fil.

Obs!  Microsoft Exchange Server-konton spara information på e-postservern. Använd Cachelagrat Exchange-läge eller arbeta offline, sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost). Se avsnittet Outlook-datafiler (.pst) för mer information. Även kan vissa organisationer du exportera och arkivera Outlook-objekt till en PST-fil.

Du öppnar snabbast mappen där Outlook-datafilen (.pst och .ost) sparas på följande sätt:

  1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen.

  3. Klicka på en post på fliken Datafiler och sedan på Öppna filplats.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Om du uppgraderar till Outlook 2010 på en dator som redan har datafiler som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips  Mer information om dolda mappar i Windows finns i Hjälp och support.

Outlook-datafil (.ost)

OST-filen synkroniseras med objekten på Exchange-servern. Eftersom dina data är kvar på Exchange-servern kan du återskapa OST-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera OST-filen.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Personlig adressbok (.pab)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!  Personliga adressböcker (.pab) stöds inte i Outlook 2010. När du uppgraderar till Outlook 2010 uppmanas du att importera PAB-filen till kontakter. Om du inte väljer att importera PAB-filen när du kör Outlook 2010 för första gången kan importera du den senare med hjälp av kommandot Importera i Microsoft Office Backstage-vyn.

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (.oab) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den globala adresslistan på den server som kör Exchange.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen. Filen skapas och uppdateras automatiskt.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

Den här filen innehåller information om innehållet i Navigeringsfönstret.

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Outlook\profile name\Desktop\file name.xml

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profile name\Desktop\file name.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Listan Komplettera automatiskt i Kontakter i Outlook

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som visar förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Dessa förslag är möjliga matchningar från en lista med namn och e-postadresser i e-postmeddelanden som du har skrivit tidigare.

Filen för listan Komplettera automatiskt (.nk2) finns inte längre i Outlook 2010. Posterna i listan Komplettera automatiskt sparas nu i din Microsoft Exchange Server-postlåda eller i Outlook-datafilen (.pst) för ditt konto.

Exchange Server-konton

Om du använder ett Exchange Server-konto sparas listan för Komplettera automatiskt i din postlåda på servern som kör Exchange. Det gör att du alltid har tillgång till listan Komplettera automatiskt från datorer där du kan köra Outlook med ditt Exchange-konto.

Hur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen. På fliken E-post visas en kontolista med information om vilken typ av konto respektive konto är.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

POP3-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Se avsnittet Outlook-datafil (.pst) för information om plats.

Outlook.com- och IMAP-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafiler (.pst) för dessa kontotyper som skiljer sig från andra Outlook-datafiler (.pst) i Outlook. Dessa filer används som kopior av information om ditt e-postkonto för server och är inte avsedda att flyttas eller återställas. En ny Outlook-datafil (.pst) skapas när du konfigurerar en IMAP- eller Outlook.com du (tidigare Hotmail)-konto i en annan Outlook-profil eller på en annan dator. Listan Komplettera automatiskt är därför unika för datorn och profil där kontot ställs in och transaktionerna visas inte i andra profil eller dator som du använder.

Regler (.rwz)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!  Om du har uppgraderat till Outlook 2010 från en tidigare version av Outlook än Microsoft Outlook 2002, kanske en rwz-fil på datorns hårddisk. Rwz-filen behövs inte längre och information om regler lagras nu på Microsoft Exchange-servern och i Outlook-datafilen (.pst) för POP3 och IMAP-konton. Du kan ta bort filen.

Om du vill använda funktionen för regelimport och -export finns RWZ-filerna som standard i mappen Dokument.

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\Signatures

Mallar (.htm)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Program\Delade filer\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 och Windows Vista 64-bitars med Outlook 2010 32-bitars    enhet: \Program Files (x 86) \Common Shared\Stationery

Windows XP    enhet: \Program\Delade filer\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Ordlista (.dic)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\Mallar

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\Documents

Windows XP    enhet: \Documents and Settings\Användare\Mina dokument

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk