Var sparas information och konfigurationer i Microsoft Outlook 2010?

Följande är en lista över platser där information sparas i Microsoft Outlook 2010.

Det kan hända att alla filerna inte finns i din konfiguration. Vissa av dem skapas bara när du anpassar funktioner i Outlook.

Jag hittar inte mapparna som nämns i den här artikeln

Vissa av mapparna kan vara dolda. Gör så här om du vill visa dolda mappar i Windows:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Öppna Mappalternativ.

    Om du vill söka efter Mappalternativ skriver du Mappalternativ i sökrutan överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du Mappalternativ i rutan Adress.

  3. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

Outlook-datafil (.pst)

Outlook-datafil (.pst) innehåller dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Du måste använda Outlook för att arbeta med objekt i PST-filer.

När du arkiverar informationen i Outlook sparas objekten i en PST-fil.

Obs!  I Microsoft Exchange Server-konton sparas informationen på e-postservern. Om du vill arbeta i Cachelagrat Exchange-läge eller offline sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost). Mer information finns i avsnittet om Outlook-datafiler (.ost). Beroende på Microsoft Exchange-servern kan du ibland även exportera och arkivera dina objekt till PST-filer.

Du öppnar snabbast mappen där Outlook-datafilen (.pst och .ost) sparas på följande sätt:

  1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen.

  3. Klicka på en post på fliken Datafiler och sedan på Öppna filplats.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Om du uppgraderar till Outlook 2010 på en dator som redan har datafiler som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips  Information om dolda mappar i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Outlook-datafil (.ost)

OST-filen synkroniseras med objekten på Exchange-servern. Eftersom dina data är kvar på Exchange-servern kan du återskapa OST-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera OST-filen.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Personlig adressbok (.pab)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!  Personliga adressböcker (.pab) stöds inte längre i Outlook 2010. När du uppgraderar till Outlook 2010 blir du tillfrågad om du vill importera eventuella PAB-filer till Kontakter. Om du väljer att inte importera PAB-filen första gången du kör Outlook 2010 kan du importera den senare med kommandot Importera i Microsoft Office Backstage-vyn.

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (.oab) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den Global adresslista på den server som kör Exchange.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen. Filen skapas och uppdateras automatiskt.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

Den här filen innehåller information om innehållet i Navigeringsfönstret.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Outlook\profilnamn.xml

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnamn.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Listan Komplettera automatiskt i Kontakter i Outlook

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som visar förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Dessa förslag är möjliga matchningar från en lista med namn och e-postadresser i e-postmeddelanden som du har skrivit tidigare.

Filen för listan Komplettera automatiskt (.nk2) finns inte längre i Outlook 2010. Posterna i listan Komplettera automatiskt sparas nu i din Microsoft Exchange Server-postlåda eller i Outlook-datafilen (.pst) för ditt konto.

Exchange Server-konton

Om du använder ett Exchange Server-konto sparas listan för Komplettera automatiskt i din postlåda på servern som kör Exchange. Det gör att du alltid har tillgång till listan Komplettera automatiskt från datorer där du kan köra Outlook med ditt Exchange-konto.

Hur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv, Kontoinställningar och sedan Kontoinställningar igen. På fliken E-post finner du typen för varje konto i listan.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

POP3-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Se avsnittet Outlook-datafil (.pst) för information om plats.

IMAP- och Windows Live Hotmail-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafilerna (.pst) för dessa konton skiljer sig från andra Outlook-datafiler (.pst) i Outlook. De här filerna används som kopior med information på din e-postserver och ska inte flyttas eller återställas. En ny Outlook-datafil (.pst) skapas när du konfigurerar ett IMAP- eller Windows Live Hotmail-konto för en annan Outlook-profil eller på en annan dator. Listan Komplettera automatiskt är därför unik för varje dator och profil där kontot har konfigurerats och posterna visas inte i andra profiler eller med andra datorer som du använder.

Regler (.rwz)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!  Om du uppgraderar till Outlook 2010 från en tidigare Outlook-version än Microsoft Outlook 2002 kan det finnas en RWZ-fil på datorns hårddisk. RWZ-filen behövs inte längre och informationen om regler finns nu på Microsoft Exchange-servern, samt i Outlook-datafilen (.pst) för POP3- och Internet Message Access Protocol (IMAP)-e-postkonton. Du kan ta bort den här filen.

Om du vill använda funktionen för regelimport och -export finns RWZ-filerna som standard i mappen Dokument.

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Signatures

Mallar (.htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 och 64-bitars Windows Vista med Outlook 2010 32-bitars     enhet:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Forms

Ordlista (.dic)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Templates

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\Documents

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Mina dokument

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk