Var finns Dokumentinformationspanelen i Office 2016?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dokumentinformationspanelen har tagits bort i Office 2016-program. En ny funktion är dock tillgängliga som gör det enkelt att redigera egenskaper för SharePoint i Word-dokument.

Om du använder Office 365 som får månatliga uppdateringar (aktuella kanal) redan har den här funktionen och den kommer snart till andra update kanaler samt att alla användare av Office 2016.

Klicka på Egenskaper för SharePoint om du vill använda den nya egenskaper för SharePoint-funktionen i Word på fliken Visa.

Använd fliken Info på Arkiv-menyn i Excel 2016, Word 2016 och PowerPoint 2016 för att visa och redigera dokumentegenskaper i andra program i Office 2016.

Dokument i ett SharePoint dokumentbibliotek, på en webbplats eller i en gemensam mapp kanske har associerade dokumentbiblioteksegenskaper. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du ange en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler på deras värden. Följ dessa steg om du vill visa och redigera associerade dokumentbiblioteksegenskaper i Office 2016-program.

 1. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016 som innehåller associerade dokumentbiblioteksegenskaper, visas ett varningsmeddelande under menyfliksområdet. Klicka på Redigera egenskaper för att visa dokumentbiblioteksegenskaperna.

  Knappen Redigera egenskaper visas i meddelandefältet

 2. Office navigerar du till fliken Info i Arkiv-menyn. Du kan också läsa den här fliken genom att klicka på Arkiv > Info. Klicka på Visa alla egenskaper om du vill visa och redigera dokumentegenskaper i avsnittet Egenskaper. Alla obligatoriska egenskaper från dokumentbiblioteket positioneras med röda kantlinjer på fliken Info i Word 2016, Excel 2016 och PowerPoint 2016.

  Området Egenskaper på fliken Information med statusfältet som visar en röd kantlinje

 3. Om du försöker spara dokumentet utan att ha angett information för de obligatoriska dokumentegenskaperna kan du inte att kunna spara dina ändringar till dokumentbiblioteket och en dialogruta visas som förklarar att vissa egenskaper saknas. Klicka på Gå till dokumentegenskaper för att öppna fliken Info där du kan ange de egenskaper som saknas.

  Dialogruta som visar att filen inte kan sparas.

 4. Om du saknar obligatoriska egenskaper i dokumentet, ser du också ett meddelandefält under menyfliksområdet som anger som du inte kan spara på servern tills du anger information obligatoriska egenskaper. Knappen försök spara i det här meddelandet förblir inaktiverad tills du anger egenskaperna som saknas. Ange informationen som saknas för alla obligatoriska dokumentegenskaper och klicka på Försök spara om du vill spara ändringarna dokumentet på servern.

  Meddelandefältet med knappen Försök spara igen inaktiverad.

Vissa typer av dokumentbiblioteksegenskaper, till exempel uppslag, kräver ytterligare SharePoint-data och kan inte redigeras direkt i avsnittet Egenskaper på fliken Info. Dessa egenskaper visas tillsammans med knappen Visa detaljer. Följ dessa steg om du vill redigera dessa egenskapstyper.

 1. Klicka på Arkiv > Info för att visa avsnittet Egenskaper på fliken Info.

 2. Klicka på Visa detaljer.

  Knappen Visa information i området Egenskaper på fliken Information

 3. Redigera egenskapsvärdet i webbdialogrutan för metadata. Den här dialogrutan är samma som webbdialogrutan för metadata i webbanvändargränssnittet för Microsoft SharePoint.

  Dialogrutan Egenskaper för webbfil med fältet Avdelning som visar en lista med tre alternativ.

 4. Spara ändringarna av egenskapen genom att klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×