Vanliga frågor/viktigt om Microsoft Office Servers 2010

Alla servrar

Alla servrar (språkspecifikt)

Hjälpplattform

Konnektivitetstjänster för företag

Excel Services och Access Services

Innehållshantering för företag

IME

Mobilitet

Office Web Applications 2010

Project Server 2010

SharePoint Business Intelligence

SharePoint Designer 2010

SharePoint Server 2010 Core

SharePoint Server 2010 Core (språkspecifikt)

SharePoint Workspace

Microsoft Visio Services

Alla kända problem nedan har grupperats efter program.

Alla servrar

Fråga/problem

Svar/lösning

Uppgradera:

Uppgraderingen kan misslyckas vid försök att uppgradera en databas till SharePoint 2010 genom databaskoppling, om källwebbprogrammet är Windows Auth och målplatsen är anspråksaktiverad Windows Auth.

Det här problemet uppstår på grund av att uppgraderingsprocessen inte kan lägga till en identitet för Windows-anspråksformat med fullständig behörighet som webbprogrampolicy för den person som utför uppgraderingen.

Lösningen på det här problemet är antingen att uppgradera databasen genom koppling till ett bakåtkompatibelt Windows Auth-webbprogram för att initiera uppgraderingen och sedan migrera till det anspråksaktiverade Windows Auth när uppgraderingen har slutförts, eller att inkludera en webbprogramnivåpolicy med fullständig behörighet för Windows-anspråksformatet för den användare som utför databaskopplingsuppgraderingen.

Uppgradera:

Om du uppgraderar en servergrupp med Konfigurationsguiden för Microsoft SharePoint 2010-produkter (PSConfigUI.exe) kan ett fel som påminner om följande visas:

[psconfigui] [SPUpgradeSession] [FEL] [2010-02-05 13:22:32]: Den här uppgraderingssessionen har stoppats. Möjliga orsaker kan vara att processen plötsligt avbrutits eller att operativsystemet har startats om. Starta om uppgraderingen igen.

Ett försök att starta om uppgraderingen kan misslyckas utan att någon post skrivs i uppgraderingsloggarna.

Det här problemet kan uppstå om tjänstkontot som användes för att köra tidstjänst har utgått eller på annat sätt är ogiltigt, vilket förhindrar tidstjänsten från att starta under uppgraderingen. Försök att starta om uppgraderingen när en server befinner sig i detta tillstånd leder till att uppgraderingen misslyckas.

För att lösa problemet är du tvungen att uppdatera inställningarna för servergruppen och den lokala maskinen med uppdaterad lösenordinformation för servergruppskontot med följande kommando:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials

När denna process har slutförts och tidstjänsten har startats ska du kunna återuppta uppgraderingen genom att starta om Konfigurationsguiden för Microsoft SharePoint 2010-produkter (PSConfigUI.exe).

Integrering med Reporting Services:

När du markerar en Reporting Service-rapportfil (.rdl) och högerklickar för att visa snabbmenyn, saknas de speciella ikonerna för rapporteringstjänsterna.

Med tilläggsprogrammet SQL Reporting Services skapas nya kataloger och filer under katalogen %programfiler%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\images. Efter en direkt uppgradering kopieras dessa filer och kataloger till överensstämmande platser under katalogen %programfiler%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\. Katalogerna och filerna har emellertid felaktiga åtkomstkontrollistor, vilket gör att rapporteringstjänsternas egna ikoner inte visas korrekt.

Du kan motverka detta problem genom att uppgradera webbdelarna för rapporteringstjänsterna till SQL 2008 R2-versionen innan du uppgraderar till SharePoint 2010-produkterna. Då undviker du de problem med åtkomstkontrollistorna som uppstår under uppgraderingen om du använder tidigare versioner av webbdelarna för rapporteringstjänsterna.

Om du stöter på det här problemet efter att du har uppgraderat till SharePoint 2010-produkter kan du ändra åtkomstkontrollistorna för de kataloger som har lagts till så att ikonerna kan visas. I så fall måste du uppdatera katalogernas åtkomstkontrollistor på servern och ta med läsbehörigheter för gruppen Användare för följande kataloger:

 • ReportServer

 • lg_ReportServer

Processen re-ACLing ovan kanske också krävs om rapporteringstjänstkomponenterna för SQL 2008 R2-versionen installeras eller uppgraderas efter installation eller uppgradering av SharePoint 2010-produkter på servern.

Dokumentlayout:

Microsoft Office 2010-dokumentens layout kan se olika ut i Windows Vista och Windows 2008 Server jämfört med Windows XP och Windows 7.

Microsoft Office 2010 innehåller den senaste versionen av flera teckensnitt som även finns i Windows 7. Dessa teckensnitt kan dock inte installeras i Windows Vista eller Windows 2008 Server via Office 2010 eftersom teckensnitten är systemskyddade i dessa operativsystem. Det innebär att Office 2010-dokument kan se olika ut i exempelvis Windows 7 och Windows Vista.

Det finns en uppdatering för Windows Vista respektive Windows Server 2008 som åtgärdar det här problemet. Uppdateringen tar bort systemfilsskyddet för vissa teckensnittsfiler.

Viktigt! Om du redan har installerat Office 2010 i Windows Vista och Windows 2008 Server, och vill ha den senaste versionen av dessa teckensnitt, måste du först avinstallera Office 2010 och sedan installera Windows-uppdateringen innan du installerar Office 2010 på nytt.

Om du vill installera uppdateringen följer du anvisningarna i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Överst på sidan

Alla servrar (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Konfiguration:

FAST Search Server-konfigurationen fungerar inte på italienskt Win2k8 SP2 X64:

Konfigurationen som utförs efter att installationen slutförts misslyckas. Följande felmeddelande visas:

Exception -  : Exception - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML Validation error: L'attributo 'modifiedTime' non è valido. Il valore '2010-04-16T14.35.48Z' non è valido per il tipo di dati 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime' - La stringa "2010-04-16T14.35.48Z" non è un valore XsdDateTime valido.
   in Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation..ctor(String deploymentXML)

Översatt till svenska:
Undantag -: Undantag - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML-verifieringsfel: Attributet modifiedTime är ogiltigt. Värdet 2010-04-16T14 .35.48 Z är ogiltigt för datatypen http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime '- Strängen 2010-04-16T14.35.48Z" XsdDateTime är inte ett giltigt värde.
   i Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation .. ctor (String deploymentXML)

Den bästa lösningen på problemet är att installera Win2k8 R2 i stället för Win2k8 SP2

En alternativ lösning är att ta bort filen: C:\FASTSearch\etc\deployment.xsd.

Om filen inte hittas utförs inte schemaverifieringen.

FAST Search Center-konfiguration:

Det går inte att byta ut standardcertifikatet för FASTSearch mot ett nytt certifikat med hjälp av skriptet ReplaceDefaultCertificate.ps1 i japanskt operativsystem.

Lösning:

 1. Skapa en säkerhetskopia av filen.

 2. Byt ut den felaktiga "-eq"-operatorn mot en ny "-eq"-operator och spara.

Obs! Detta rekommenderas inte i produktionsmiljöer eftersom framtida korrigeringar inte är möjliga om filen ändras. Filen kan därmed inte ersättas med en korrigeringsfil.

Överst på sidan

Hjälpplattform

Fråga/problem

Svar/lösning

Webbdel för MOSS-webbanalys:

Ett söktjänstprogram (SSA) måste finnas och sökinnehållet måste ha crawlats för att webbdelen för webbanalys ska fungera ordentligt.

Båda datatyperna för webbdelen för webbanalys är beroende av ett fungerande söktjänstprogram:

 1. datatypen "Innehåll" behöver anropa säkerhetsoptimering av sökningen

 2. datatypen "Frågor" använder data som samlats in under användarens sökningar. 

Om webbdelen visar meddelandet Det finns inga resultat att visa kan det bero på att det inte finns något söktjänstprogram.

Om webbdelen visar meddelandet Ett fel uppstod när data skulle hämtas kan det bero på att innehållet inte har crawlats.

Gör några enkla sökningar på webbplatsen för att se om sökningen fungerar överhuvudtaget och kontrollera sedan ULS-loggen om du vill ha mer information om detta inträffar.

Om det inte finns något söktjänstprogram går du till Central administration -> Hantera tjänstprogram eller använder guiden Gruppkonfiguration om du vill skapa ett söktjänstprogram.

Om det finns ett söktjänstprogram men crawlning inte har utförts går du till Hantera tjänstprogram för att hantera söktjänstprogrammet (markera söktjänstprogrammet och klicka sedan på Hantera i menyfliksområdet). Kontrollera om Crawlhistorik innehåller någonting (historik eller fel). Klicka på länken Innehållskällor på det vänstra navigeringsfältet i avsnittet Crawlar och gå sedan till sidan Hantera innehållskällor. Som standard ska Lokala SharePoint-webbplatser visas (eller andra innehållskällor). Klicka på innehållskällans namn, välj Starta fullständig crawlning i den nedrullningsbara listan och vänta sedan på att crawlningen ska slutföras.

Efter någon av de ovannämnda åtgärderna utför du en IIS-återställning för att rensa cachen för webbdelen för webbanalys och låta den hämta data igen.

Överst på sidan

Konnektivitetstjänster för företag

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

Excel Services och Access Services

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

Innehållshantering för företag

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

IME

Fråga/problem

Svar/lösning

IME (Japanska):

SharePoint-ordlistan installeras endast med den senaste IME-versionen.

Om användaren installerar Office 2007 IME och Office 2010 IME, samt installerar SharePoint-ordlistan, registreras ordlistan endast i Office 2010 IME.

Överst på sidan

Mobilitet

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

Office Web Applications 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Formatmallar:

Språket som jag har angivit för mitt dokumentbibliotek är <> engelska.

När jag använder WAC Word-redigeraren för att skapa text med en tidigare oanvänd inbyggd formatmall, till exempel Rubrik 4, är formatmallsdefinitionen samma som den engelska.

Innan du redigerar några dokument som är språkspecifika

 1. Ange språket för webbplatsen

 2. Stäng webbläsaren

 3. Kör IIS-återställning

Överst på sidan

Project Server 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

SharePoint Business Intelligence

Fråga/problem

Svar/lösning

Installation:

Måste jag installera några återdistribuerbara paket för SQL Server tillsammans med PerformancePoint-tjänster?

Om du har för avsikt att ansluta till Analysis Services-datakällor (det vill säga, om du väljer installationsalternativet Avancerat), måste du installera funktionspaketet från december 2008 för Microsoft SQL Server 2005. Det här funktionspaketet innehåller två nödvändiga komponenter: ADOMD.NET och Management Objects Collection (XMO). Om du vill hämta det här funktionspaketet går du till: Feature Pack för Microsoft SQL Server 2005 - December 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157389).

Installation:

När du uppgraderar från Microsoft Office SharePoint Server 2007 till Microsoft SharePoint Server 2010 kanske inte namnen på vissa typer av webbdelar uppdateras.

Prestationsindikatorer (KPI) som skapades med SharePoint Server 2007 kallas för Statusindikatorer i SharePoint Server 2010, och KPI-detaljer som skapades med SharePoint Server 2007 kallas för Indikatordetaljer i SharePoint Server 2010. Prestationsindikatorer och KPI-detaljrapporter skapas nu med PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern.

Lösning: Ingen lösning.

Installation:

Vad behöver jag veta om jag är administratör för en SharePoint-webbplats och ska skapa en ny rapportcenterwebbplats med PerformancePoint-tjänster efter uppgradering med databaskopplingsmetoden?

Innan du börjar använda webbplatsen redigerar du ONet.XML-filen som motsvarar mallen för rapportcenterwebbplatsen så att webbplatsen tvingas att använda den nya huvudsidan. På detta sätt kan du vara säker på att när dina användare skapar nya rapportcenterwebbplatser kommer dessa webbplatser att använda den nya huvudsidan.

Installation:

När Instrumentpanelsdesignern öppnas kanske inte vissa associerade SharePoint-listor, till exempel PerformancePoint Innehållslista och Dataanslutningar läses in automatiskt.

Detta kan inträffa beroende på hur vissa säkerhetsinställningar är konfigurerade i SharePoint Server. Det gäller särskilt om säkerhetsinställningarna är konfigurerade så att FQDN InternetSecurityManager.MapUrlToZone returnerar webbplatsadressen (URL:en) som en Internet-URL. Giltiga returvärden för MapZoneToUrl är Lokalt, Intranät, Betrodd, Internet eller Begränsad, men om Internet väljs kommer inte de nödvändiga SharePoint-listorna att läsas in. Det kan också inträffa om IP-adressen används som URL.

Lösning: Gör något av följande:

 • Ange rätt URL för SharePoint Server. Detta gör du genom att klicka på Backstage-knappen och sedan på Alternativ. Klicka på fliken Server och ange sedan en URL för SharePoint Server. Klicka sedan på OK.

 • Lägg till FQDN och IP-adresser som betrodda platser.

Installation:

Användare kan inte hitta Instrumentpanelsdesignern på Start-menyn.

Tidigare versioner av PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern tas inte automatiskt bort från Start-menyn när du uppgraderar till PerformancePoint-tjänster i Microsoft SharePoint Server 2010.

Lösning: Gör så här:

 1. Hitta den gamla versionen av Instrumentpanelsdesignern på Start-menyn. Gå till en av eller båda följande platser:

  • Klicka på Start > Program (eller Alla program) > Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 > Instrumentpanelsdesignern.

  • Klicka på Start > Program (eller Alla program) > PerformancePoint-tjänster för SharePoint > Instrumentpanelsdesignern.

 2. Högerklicka på Instrumentpanelsdesignern och klicka sedan på Ta bort.

 3. Installera och starta den senaste versionen av Instrumentpanelsdesignern.

Installation:

När du uppgraderar till Microsoft SharePoint Server 2010 kanske inte medlemmar på lövnivå visas korrekt i de statusindikatorer som visas i en KPI-webbdel.

Detta kan inträffa med KPI-webbdelar som har flera kolumner och som har skapats med Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Lösning:

Ta bort kolumnerna från KPI-webbdelen och lägg sedan till dem igen i rapporten. Medlemmarna på lövnivå borde då visas korrekt.

Konfiguration:

Om du uppgraderar från en betaversion till den slutliga versionen av PerformancePoint-tjänster 2010 kan du behöva konfigurera filen web.config manuellt för att kunna skapa listobjekt.

När du uppgraderar från en betaversion av PerformancePoint-tjänster till den slutliga versionen tas avsnittet som innehåller listobjektkomponenter bort. Därför misslyckas alla försök att skapa nya listobjekt.

Lösning: Återställ det borttagna avsnittet genom att ändra filen web.config på följande sätt:

 1. Infoga följande kod i configsections-taggarna:

<sectionGroup name="Bpm">
<section name="FCODaoProviders" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
</sectionGroup>

 1. Infoga följande direkt framför den avslutande konfigurationstaggen (/configation):

<Bpm>

<FCODaoProviders>

<add key="DashboardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DashboardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="DataSourceSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DataSourceSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="FilterSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.FilterSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="IndicatorSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.IndicatorSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="KpiSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.KpiSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ReportViewSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ReportViewSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ScorecardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ScorecardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

</FCODaoProviders>

</Bpm>

Obs! Alla listobjekt du försökte skapa i den uppgraderade produkten tas med i det här Bpm-avsnittet.

Datakällor:

PerformancePoint-tjänster 2010 stöder inte SAP BW-anslutningar.

Det finns för närvarande ingen lösning.

Datakällor:

Om dina data innehåller ISBN-identifiering, i vilket den första siffran normalt består av en nolla, försvinner nollan från ISBN-numret.

Lösning: Byt ut den inledande nollan i ISBN-nummer med ett alfabetiskt tecken.

Datakällor:

Varför får jag ett felmeddelande när jag försöker att ta bort ett tjänstprogram?

Om du försöker ta bort ett tjänstprogram som fortfarande använder en beroende proxy kommer du att få ett felmeddelande.

Lösning: Ta bort proxyn för tjänstprogrammet först och ta sedan bort tjänstprogrammet. Markera det du vill ta bort och ta sedan bort det från menyfliksområdet.

Datakällor:

Varför går det inte att skapa eller redigera en datakälla för en Excel 2007-arbetsbok i PerformancePoint-tjänster?

Om du kör Excel 2007 på ett 64-bitars operativsystem går det inte att skapa eller redigera datakällor för arbetsböcker. Endast följande miljöer stöds för den här funktionen:

 • 32-bitars operativsystem: Office 2007, Office 14

 • 64-bitars operativsystem: Office 14 (x64)

Datakällor:

Om du får ett felmeddelande när du försöker använda en Excel Web Applications-arbetsbok som datakälla har du troligtvis installerat en Klicka-och-kör-version av Excel. Felmeddelandet indikerar att Excel inte är installerat.

Svar: Microsoft Excel Web App-arbetsböcker som använder Klicka-och-kör-versionen (virtualiserad) av Office 2010 kan inte användas som datakälla inom PerformancePoint-tjänster.

Lösning:

Använd den normala versionen (återförsäljarversionen) av Excel 2010.

Datakällor:

Om du skapar en analysrapport där PowerPivot används som datakälla och sedan försöker distribuera rapporten på en instrumentpanel kanske du ombeds uppge användaruppgifter och får ett felmeddelande.

För att kunna använda PowerPivot som datakälla för en analysrapport i PerformancePoint-tjänster måste du först installera en Windows-snabbkorrigering (se: KB-artikel: 975954).

Rapporter:

Min PerformancePoint-webbsidesrapport visas inte som den ska.

Detta kan inträffa när webbplatsens adress (URL) som används för webbsidesrapporten överstiger 2 048 tecken, vilket är gränsen i vissa webbläsare.

Se även:

http://support.microsoft.com/kb/q208427/.

Lösning: Kontakta IT-administratören och verifiera den högsta tillåtna längden för en URL. Använd en kortare URL om det behövs.

Styrkort:

Styrkortssamlingar som innehåller tomma celler visar inte förväntat resultat. Det vill säga, de tomma cellerna visas inte med värdet ”noll”.

Det finns för närvarande ingen lösning.

Styrkort:

Vissa kolumner i styrkort verkar vara för breda eller innehålla numeriska värden som överlappar indikatorer.

Detta kan inträffa när en indikator för första gången visas i en webbläsare (till exempel Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Safari).

Lösning: Uppdatera först instrumentpanelssidan. Styrkortet borde återges korrekt. Om det inte gör det distribuerar du instrumentpanelen på nytt.

Styrkort:

När användare utökar dimensionsmedlemmar i ett PerformancePoint-styrkort som är kopplat till ett analysdiagram eller analysrutnät, visas ett felmeddelande.

Detta kan inträffa när kopplingen görs genom att använda redigeringsläget för en SharePoint-webbplats eller genom att använda SharePoint Designer.

Lösning: Gör något av följande:

 • Uppdatera instrumentpanelssidan.

 • Ta bort kopplingen mellan styrkortet och analysdiagrammet eller analysrutnätet. Återskapa sedan kopplingen med PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern.

Styrkort:

När du uppgraderar från Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 SP3 till PerformancePoint-tjänster i Microsoft SharePoint Server 2010, kan styrkort visa tomma eller felaktiga indikatorer.

Detta kan inträffa på grund av ändringar i hur KPI-poäng beräknas.

Lösning: Använd PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern om du vill öppna och ändra värdeområdesinställningar för de KPI som används i styrkort. Spara sedan ändringarna i SharePoint Server och distribuera instrumentpanelerna på nytt.

Styrkort:

När användare lägger till en anteckning till en objektiv KPI som används flera gånger i ett PerformancePoint-styrkort, visas anteckningen i samtliga förekomster av denna objektiva KPI.

Detta kan inträffa även om andra dimensionsmedlemmar är listade i styrkortets KPI. Det beror på att KPI identifieras unikt genom deras namn och inte genom styrkortscellerna där de visas.

Lösning: Använd ett unikt namn för samtliga objektiva KPI i styrkortet.

Styrkort:

När du har öppnat ett styrkort i Instrumentpanelsdesignern och försöker lägga till en kommentar i en styrkortscell visas ett meddelande om att det har uppstått ett okänt fel.

Felmeddelandet kan bero på att Aktivera kommentarer inte har markerats i Central administration-inställningarna för PerformancePoint-tjänster.

Lösning: Ingen lösning

Styrkort:

När jag lägger till en kommentar i en styrkortscell identifieras författaren till kommentaren som i:Anonym endast första gången. Varför står inte mitt användarkonto som författare till kommentaren?

Om du har privilegier i PerformancePoint-tjänster men inte är inloggad på SharePoint autentiseras du automatiskt i PerformancePoint-tjänster baserat på dina Windows-autentiseringsuppgifter när du skriver kommentarer i ett styrkort. Det här problemet uppstår när ett Anonyma användare-konto har beviljats åtkomst till en SharePoint-webbplats. Observera att den automatiska autentiseringen endast påverkar redigering av kommentarer.

Lösning: Uppdatera sidan. Därmed identifieras ditt användarkonto.

Datakällor:

Styrkort som använder en tabelldatakälla som har konfigurerats att använda tidsinformation kan visa felaktig information, beroende på vilken tidszon som har angetts i SharePoint Server.

När du skapar en tabelldatakälla, till exempel en anpassad SharePoint-lista, och använder kolumnen för datum/tid, lagras de värden som du lägger till i listan i UTC-tidszonen som standard. Detta inträffar även om du befinner dig i en annan tidszon. Men om du konfigurerar datakällan så att den fungerar med tidsinformation måste alla indatavärden använda UTC-tidszonen. Annars kan felaktig information visas i styrkorten som använder datakällan.

Lösning: Kontrollera att alla tabelldatakällor som innehåller datum/tid-värden använder UTC-tidszonen.

Datakällor:

När du öppnar en KPI på nytt med Instrumentpanelsdesignern visas inte datakällan i fönstret Information.

När du öppnar en eller flera KPI på nytt i arbetsytan i PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern öppnas inte de datakällor som används av dessa KPI automatiskt i arbetsytan.

Lösning: Hitta de datakällor som används av dessa KPI och dubbelklicka på varje datakälla för att öppna den i arbetsytan. Välj sedan rätt datakälla för varje KPI i listan över datakällor i informationsfönstret.

Datakällor:

När du skapar styrkort, analysdiagram eller analysrutnät som använder data som har lagrats i PowerPivot för Excel 2010, går det inte att använda namngivna uppsättningar

Namngivna uppsättningar som skapas med PowerPivot för Excel 2010 är endast tillgängliga i den Excel-fil där de skapades.

Lösning: Ingen lösning.

Datakällor:

Instrumentpanelanvändare kan inte använda Granska nedåt, Granska uppåt eller Visa information i styrkort, analysdiagram eller analysrutnät som använder data som har lagrats i PowerPivot för Excel 2010.

Detta kan inträffa på grund av att användarhierarkier inte stöds i PowerPivot för Excel 2010.

Lösning: Ingen lösning.

Datakällor:

Det går inte att importera KPI:er som har skapats med PowerPivot för Excel 2010 som statusindikatorer i Microsoft SharePoint Server 2010.

Det går att skapa KPI:er med PowerPivot för Excel 2010, men du kan inte spara dessa KPI:er i datakuben.

Lösning: Ingen

Datakällor:

Medlemsegenskaper är inte tillgängliga i analysrapporter och styrkort som använder PowerPivot för Excel 2010 som datakälla.


PowerPivot för Excel 2010 exponerar inte medlemsegenskaper i datakuben.

Datakällor:

Vissa analysrapporter och styrkort visar inte den numeriska formateringen som används i datakuben.

Detta inträffar med styrkort, analysdiagram och analysrutnät som använder data från PowerPivot för Excel 2010. Formatering som används för mätvärden går inte över till PerformancePoint-rapporter och -styrkort.

Datakällor:

När du vill visa en bild i rutnätsvy visas den hårdkodade URL:en, men inte själva bilden.

PerformancePoint-tjänster kan inte visa bilder som är länkade med hårdkodade URL:er till produktdimensionsattribut.

Lösning: Skapa rapporten med SSRS (SQL Server Reporting Services). Länka sedan rapporten i instrumentpanelerna för PerformancePoint-tjänster som en SSRS-rapport.

Datakällor:

Bakgrundsfärgen på en form i en strategikarta uppdateras inte när prestationen ändras för en KPI.

Detta kan inträffa när en styrkorts-KPI använder tidsinformation.

Lösning: Ingen lösning.

Datakällor:

Felmeddelanden visas i styrkortsceller istället för med numeriska värden.

Dessa fel kan uppstå i styrkort som använder beräknade medlemmar, till exempel sådana som använder tidsinformationsformeln, dimensionsfilter eller ett beräknat mått i en datakub. Felen kan också uppstå på grund av att standardmängdinställningen för KPI-måtten är inställd på Aggregate.

Lösning: Gör något av följande:

 • Använd inte beräknade kubmått i styrkortet. Välj istället ett annat mått i dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla. Detta gör du på följande sätt:

  1. Dubbelklicka på den KPI som använder det beräknade kubmåttet i Arbetsyteläsaren. Hitta sedan datamappningskolumnen i den faktiska raden och dubbelklicka på hypertexten i cellen. Dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla öppnas.

  2. Välj sedan ett mått i listrutan i avsnittet Välj ett mått.

  3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla. Högerklicka sedan på den KPI som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren och klicka på Spara.

  4. Dubbelklicka på det styrkort som innehåller den KPI som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren. Klicka på fliken Redigera i menyfliksområdet och sedan på Uppdatera. Styrkortet borde återges korrekt.

  5. Högerklicka på det styrkort som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren och klicka på Spara.

 • Konfigurera mängden för KPI-mått i dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla. Detta gör du på följande sätt:

  1. Dubbelklicka på den KPI som använder det beräknade kubmåttet i Arbetsyteläsaren. Hitta sedan datamappningskolumnen i den faktiska raden och dubbelklicka på hypertexten i cellen. Dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla öppnas.

  2. I listrutan under Aggregera medlemmar efter väljer du något av följande alternativ: Summa, Minimum, Maximum, Antal eller Medel.

  3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Mappning för flerdimensionell datakälla. Högerklicka sedan på den KPI som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren och klicka på Spara.

  4. Dubbelklicka på det styrkort som innehåller den KPI som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren. Klicka på fliken Redigera i menyfliksområdet och sedan på Uppdatera. Styrkortet borde återges korrekt.

  5. Högerklicka på det styrkort som du nyss ändrade i Arbetsyteläsaren och klicka på Spara.

Datakällor:

Om du får ett meddelande om Oväntat fel när du försöker välja en datakälla från listan i Instrumentpanelsdesignern kanske du har stött på ett känt problem med bakåtkompatibilitet.

Lösning:

Om du vill ansluta till en Excel Services 2007-arbetsbok i Instrumentpanelsdesignern måste du ange objektnamnet manuellt. Den äldre versionen av arbetsboken visas inte automatiskt i den nedrullningsbara listan med datakällor.

Instrumentpanelsdesignern:

I Windows 7 (64-bitarsversionen): När du försöker förstora visningen av en analysrapport genom att ändra storlek på Instrumentpanelsdesignern återges rapporten med den ändrade storleken dåligt.

Lösning:

Minimera och återställ sedan fönstret för Instrumentpanelsdesignern efter att du har ändrat storleken.

Instrumentpanelsdesignern:

När du öppnar en KPI på nytt i Instrumentpanelsdesignern visas inte datakällan för denna KPI i fönstret Information.

När du öppnar en eller flera KPI:er på nytt i arbetsytan i PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern öppnas inte de datakällor som används av dessa KPI:er automatiskt i arbetsytan.

Lösning: Hitta de datakällor som används av dessa KPI:er och dubbelklicka på varje datakälla för att öppna den i arbetsytan. Välj sedan rätt datakälla för varje KPI i listan över datakällor i informationsfönstret.

Instrumentpanelsdesignern:

Ett undantagsfel uppstår i nedbrytningsträdet vid försök att analysera data som inte är i kuben (det vill säga data som inte finns i en flerdimensionell SQL Server Analysis Services-databas).

Nedbrytningsträdet kan endast användas med Analysis Services-datakällor. Det kan inte användas med data som hämtas från följande:

Excel Services, importer från en Excel-arbetsbok, SharePoint-lista, SQL Server-tabell eller andra anpassade datakällor.

Felet uppstår om den faktiska eller önskade beräkningen för en KPI är angiven till Datavärde.

Lösning: Ange inte beräkningstypen till Datavärde för andra datakällor än Analysis Services-datakällor.

Instrumentpanelsdesignern:

Ett ohanterat undantag (felkod 20604) uppstår i nedbrytningsträdet vid nedbrytning efter pivotering.

Det här felet uppstår om du pivoterar en rapport med beräknade medlemmar med tidsinformation och sedan vill analysera dessa data i nedbrytningsträdet. Pivoteringen gör så att de beräknade medlemmarna hamnar på rader istället för i kolumner där de kan valideras.

Lösning: Pivotera inte en rapport som innehåller beräknade medlemmar med tidsinformation eftersom dessa medlemmar måste stå kvar i kolumner.

Instrumentpanelsdesignern:

Ett fel kan uppstå när du klickar på knappen Importera objekt i Instrumentpanelsdesignern. Felmeddelandet är Det går inte att publicera skrivskyddade element.

Detta fel inträffar när användaren som sparar arbetsytefilen inte har behörighet att redigera ett eller flera av SharePoint-objekten.

Lösning:

I arbetsytefilen söker du efter alla ReadOnly-attribut med följande sträng: ReadOnly=. Ändra alla attribut vars värde är sant till falskt. När du har sparat dessa ändringar i arbetsytefilen kommer du kunna importera objekten som du önskar.

Rapporter:

När du öppnar ett analysdiagram eller analysrutnät i PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern är datakällan inte tillgänglig automatiskt. Instrumentpanelsobjektet verkar vara öppet, men ingen datakälla visas i fönstret Information. Dessutom går det inte att utöka Mått, Dimensioner, Namngivna uppsättningar eller andra objekt i fönstret Information.

Detta kan inträffa när datakällan som används av instrumentpanelsobjektet har sparats på en annan SharePoint-webbplats eller nivå i en webbplatssamling.

Lösning: Läs in datakällan manuellt genom att öppna den i Instrumentpanelsdesignern. Datakällan visas och ansluts korrekt om datakällan och analysdiagrammet eller analysrutnätet finns i samma arbetsyta.

Instrumentpanelsdesignern:

När du försöker köra och installera PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern för första gången med Mozilla Firefox, kanske ett felmeddelande visas.

Felmeddelandet anger att programmet inte kan hämtas och att filer som är nödvändiga för programmet saknas. Detta kan inträffa om Microsoft .NET Framework Assistant 1.1 inte är installerat på datorn.

Lösning: Installera Microsoft .NET Framework Assistant 1.1.

Instrumentpanelsdesignern:

Vid sällsynta tillfällen kan det förekomma engelsk text i vissa dialogrutor i en version av Instrumentpanelsdesignern som inte är på engelska (en översatt version).

Lösning: Du löser problemet genom att starta om Instrumentpanelsdesignern.

Instrumentpanelsdesignern:

Hur undviker jag att kapslade (extra) rullningslister visas i min publicerade rapport?

Det här problemet förekommer i rapporter som ansluter till data i en Excel Services-rapport. När du försöker öppna den här rapporttypen i SharePoint visas följande i en dialogruta: Vill du aktivera frågor efter externa data i den här arbetsboken? När du klickar på Ja för att stänga dialogrutan visas extra rullningslister i rapporten.

Lösningar:

Det här problemet kan lösas på tre sätt. Den första lösningen kan användas närhelst de extra rullningslisterna visas.

 1. Tillämpa egenskapen Automatisk storlek för rapporten i Instrumentpanelsdesignern.

 2. Konfigurera Excel Services så att dialogrutan inte visas när rapporten öppnas.

 3. Sätt ihop din instrumentpanel i SharePoint Designer i stället för i Instrumentpanelsdesignern och använd den ursprungliga Excel Services-webbdelen i stället för PPS Excel Services-webbdelen.

Rapporter (Strategikarta):

Om ett felmeddelande visas när du försöker skapa en rapport för en strategikarta i Instrumentpanelsdesignern kanske du inte har rätt version av Microsoft Visio installerad.

Du måste ha den version av Visio installerad som är kompatibel med PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern.

 • Om du använder 64-bitarsversionen av Instrumentpanelsdesignern måste du installera 64-bitarsversionen av Microsoft Visio 2010.

 • Om du använder 32-bitarsversionen av Instrumentpanelsdesignern måste du installera 32-bitarsversionen av antingen Microsoft Office Visio 2007 eller Microsoft Visio 2010.

Överst på sidan

SharePoint Designer 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

SharePoint Server 2010 Core

Fråga/problem

Svar/lösning

Synkronisering av användarprofiler:

Synkronisering av användarprofiler stöds inte i fristående installationer.

Använd den fullständiga installationen och kör konfigurationsguiden för servergruppen för ett liknande beteende.

Synkronisering av användarprofiler:

Anslutning till en AD- eller LDAP-källa kan inte skapas.

För att kunna utföra stegvis synkronisering med AD, måste det anslutande kontot (som angetts när kontot skapades) ha DirSync-privilegier i AD. Dessa privilegier tillåter inte skrivning till AD, men de tillåter att kontot kan begära och utföra stegvisa förfrågningar, vilket gör det möjligt för stegvis synkronisering att köras effektivt. Liknande behörigheter (som att läsa ändringsloggen) krävs för LDAP-servrar som stöds, när ändringsloggen kan konfigureras för LDAP-servern.

Synkronisering av användarprofiler:

En SharePoint-administratör har skapat en anslutning, till exempel med OU1 och OU2 markerat. Ytterligare OU-enheter läggs till i AD/LDAP genom AD/LDAP-administratören, till exempel på grund av ändringar i konfigurationen eller nya förvärv. SharePoint-administratören redigerar anslutningen av någon anledning, utökar behållarträdet och klickar på OK. Nya OU som lagts till i AD/LDAP väljs automatiskt utan att något meddelande visas om det. Följande importer för in användare/grupper i dessa OU.

Kontrollera alltid vilka OU som har markerats. Om användare/grupper kommer in som inte borde ha importerats avmarkerar du antingen OU-enheten och/eller tar bort dem genom den centrala administrationens användarprofilhanterings-UX.

Synkronisering av användarprofiler:

Det kan vara komplicerat eller långsamt att konfigurera en anslutning.

Exempel:

Konfigurera en AD-anslutning

 1. Gå till hanteringssidan för UPA: webbplatsen Central administration -> Programhantering -> Hantera tjänstprogram. Välj UPA och klicka på Hantera.

 2. Välj Konfigurera synkroniseringsanslutningar i UPA-hanteringen för att komma till sidan för hantering av anslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att komma till sidan för redigering av anslutningar.

  1. Om du vill importera profiler från AD väljer du Anslutningstyp Active Directory.

  2. Fyll i anslutningsinformationen.

  3. Klicka på OK (det här kan ta en stund)

  4. Om anslutningen skapades omdirigeras du till sidan för hantering av anslutningar och anslutningen visas på sidan.

 4. (Valfritt) Du kan ange uteslutningsfilter för anslutningen för att utesluta vissa användare/grupper från att importeras till MOSS

  1. På sidan Anslutningshantering väljer du den anslutning som du vill ange uteslutningsfilter för och högerklickar på Redigera anslutningsfilter.

Synkronisering av användarprofiler:

Alla egenskapsmappningar är starkt typifierade. Till exempel kan en AD-egenskap av strängtyp inte mappas till ett attribut av int-typ i profillagret.

Ta bort egenskapen och återskapa den med samma namn och rätt typ. Detta kommer att resultera i dataförlust för uppgraderingsscenariot, men dessa data kan återskapas om egenskapen mappas igen till källan (till exempel AD) och en synkronisering körs. Eftersom exportering inte var tillåtet i tidigare versioner borde data som mappats vara tillgängliga på den här externa lagringsplatsen.

Synkronisering av användarprofiler:

Exportera och förvara den krypteringsnyckel som behövs för eventuella flyttar eller säkerhetskopierings-/återställnings-scenarier på en säker plats. Utan dessa nycklar måste du tillhandahålla och köra fullständig synkronisering på nytt.

REKOMMENDERAS: Exportera synkroniseringens krypteringsnyckel och spara den på en säker plats. Förutom att spara nyckeln på en säker plats kan du importera den till samtliga datorer i servergruppen. På detta sätt läggs informationen till i registret på dessa datorer, ifall du någon gång skulle flytta tjänsten till någon av dessa datorer.

Om du startar om profilsynkroniseringen på samma dator behövs inte krypteringsnyckeln för export/import.

 1. Spara FIM-krypteringsnyckeln på den dator där tjänsten för profilsynkronisering körs, gå till mappen:
  %programfiler%\Microsoft Office Servers\
  14.0\Synchronization Service\bin,
  kör följande kommando för att exportera krypteringsnyckeln till en fil:

  • miiskmu.exe /e [filnamn] /u:[domän\användare] [lösenord] där

   • /e – Filen där de exporterade nycklarna ska sparas.

   • /u – tjänstkontot som har nycklarna

 2. Avbryt tjänsten för profilsynkronisering. Avbryt tjänsten för profilsynkronisering på den dator där den körs: På webbplatsen Central administration -> Hantera tjänster på den här servern väljer du datorn och klickar sedan för att avbryta tjänsten för profilsynkronisering. Vänta tills tjänsten för profilsynkronisering har stoppats.

 3. Starta tjänsten för profilsynkronisering. På samma sida för tjänsthantering väljer du en annan dator och klickar sedan för att starta tjänsten för profilsynkronisering.

  • OBS! Tjänsten för profilsynkronisering behåller statusen Startar. Kontrollera Windows EventLog: det kan finnas ett felmeddelande från FIM-synkroniseringstjänsten om att en krypteringsnyckel saknas

 1. Importera FIM-krypteringsnyckeln. Logga in på datorn där tjänsten för profilsynkroniseringen körs, gå till mappen %program%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin, kör följande kommando med det konto som angetts under exporten av krypteringsnyckeln och importera den:

  • miiskmu.exe /I [filnamn]
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

där

 • /i – Filnamn som exporterades i steg 1.

 • (Valfritt). Om du vill kontrollera att krypteringsnyckeln har importerats korrekt kör du följande kommando

  • miiskmu.exe /c
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

 1. Vänta tills profilsynkroniseringstjänsten har startats på den nya datorn.

Synkronisering av användarprofiler:

Synkroniseringstjänsten för användarprofiler följer inte redundansparametrarna.

Synkroniseringstjänsten för användarprofiler är beroende av synkroniseringskomponenter från identitetshanteraren Forefront Identity Manager (FIM, tidigare kallad MIIS). Dessa komponenter använder kryptering och redundansmekanismer som kan användas enligt nedan.

Om situationen uppstår att redundansservern inte är förberedd för synkroniseringstjänsten kan en ny databas kopplas till tjänsten, och synkroniseringstjänsten synkroniserar om med den källan. Eftersom databasen för synkroniseringstjänsten används för mellanlagring av data vars källa antingen är i SharePoint eller annan katalogkälla, borde inte omsynkroniseringsprocessen resultera i dataförluster, även om det kan vara tidskrävande.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739274(WS.10).aspx(På engelska) 

MIISactivate: Aktiveringsverktyg för server

Aktiverar en server i vänteläge som kör Microsoft® Forefront Identity Manager (FIM) 2010, och gör den till den primära servern som kör FIM.

Syntax

miisactivate [Filnamn] [Användarnamn {Lösenord | *}] [/q]

Parametrar

Filnamn

Anger filnamnet, inklusive sökvägen, för krypteringsnyckelfilen.

Användarnamn

Anger Forefront Identity Manager-tjänstens autentiseringsuppgifter.

MIISactivate stöder följande format:

• [Domän\]Användarnamn

• [Domän.com]Användarnamn

• Användarnamn@Domän.com

Lösenord

Lösenord för Forefront Identity Manager-tjänsten. Ange * om lösenord ska begäras.

/q

Körs i tyst läge, utan dialogrutor.

/?

Visar hjälpinformation vid kommandotolken.

Kommentarer

 • Om lösenordssynkronisering är aktiverat måste du köra pcnscfg.exe, konfigureringsverktyget för avisering om lösenordsändring, innan du aktiverar servern i vänteläge. Aviseringstjänsten för lösenordsändring måste dirigeras till servern i vänteläge innan lösenordssynkroniseringen kan återupptas.

 • MIISactivate.exe finns i mappen InstallationDirectory\Bin.

 • Lokala administratörsprivilegier krävs för att köra MIISactivate.exe.

 • Om du får felmeddelandet Undantag: 0x80230443 vid körning av MIISactivate.exe indikerar det ett schemamatchningsfel. Detta kan inträffa när ett Service Pack har tillämpats på den primära servern, men inte på servern i varmt vänteläge. Uppdatera servern i varmt vänteläge med samma Service Pack som användes för att uppdatera den primära servern och kör sedan MIISactivate.exe igen.

 • Om du aktiverar en server i vänteläge och inte kan öppna hanteraren för synkroniseringstjänster kan det beror på att FIMSyncAdmin-grupperna har skapats som lokala grupper istället för som domängrupper. Du måste skapa en ny domängrupp och köra FIM-konfigurationen igen i reparationsläge och ange den nya domängruppen.

Exempel

Om du vill aktivera en reservserver som kör FIM och göra den till den primära servern som kör FIM skriver du:

miisactivate miis_keys.bin FIMAdmin *

Synkronisering av användarprofiler:

Om ett referensattribut, till exempel en anställds chef, finns över flera domäner och olika anslutningar har skapats för domänerna för den anställde och för chefen matchas inte referensattributet. Detta gäller alla referensattribut (t.ex. person – kollega, chef eller ett anpassat personattribut)

Trots det här problemet rekommenderas det att du skapar en anslutning per katalogtjänstskog. Detta gör det möjligt för synkroniseringstjänsten att matcha alla referenser inom samma skog.

Synkronisering av användarprofiler:

En synkroniseringskörning stoppas på grund av ett stort antal fel.

Vissa synkroniseringsaktiviteter resulterar i att tillfälliga felförhållanden uppstår som sedan löses när synkroniseringen väl har kunnat slutföras. I miljöer där ett väldigt stort antal objekt behandlas kan antalet fel överskrida standardfelgränsen på 5 000 och orsaka att synkroniseringsprocessen avslutas innan behandlingen av alla objekt har slutförts.

Öka felgränsen till ett tillräckligt högt värde så att synkroniseringen kan slutföras för alla objekt innan felgränsen uppnås. Om synkroniseringen kan slutföras kommer tillfälliga felförhållanden att lösas under synkroniseringsprocessen. Du konfigurerar felgränsen genom att lägga till ErrorLimit (REG_DWORD) i följande undernyckel i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\

CurrentControlSet\Services\miisserver\

Parametrar

Värdet är ett heltal mellan 0–100 000.

 • Om det angivna värdet är 0 = Felgränsen är 100 000

 • Om värdet är mellan 1–99 999 = Felgränsen är det angivna värdet

 • Om det angivna värdet är 100 000 = Felgränsen är 100 000

 • Om det angivna värdet är större än 100 000 = Felgränsen är 100 000

 • Om det inte finns någon nyckel = Standardvärdet för felgränsen är 5 000

Obs!

Tjänsten FIMSynchronizationService måste startas om efter att du har ändrat den här registernyckeln

Distribution:

Olika språkversioner av OOB-arbetsflöden är inte tillgängliga även när språkpaket har installerats på en underwebbplats.

(En användare har installerat den engelska språkversionen av MOSS 2010 och skapat en webbplatssamling. Användaren har sedan installerat det japanska språkpaketet för att använda japanska OOB-arbetsflöden, men dessa är inte tillgängliga i den nya webbplatssamlingen.)

[Information]
Om rotwebbplatsen för webbplatssamlingen skapades före installationen av språkpaketet, och underwebbplatsen för det andra språket skapades efter installationen, så kommer inte funktionen för OOB-arbetsflöden för det språkpaketet att vara tillgänglig på underwebbplatsen (och visas inte i listan över tillgängliga arbetsflöden).

Om en användare till exempel installerar den engelska språkversionen av SharePoint Server och skapar en webbplatssamling med den språkversionen, och sedan installerar det japanska språkpaketet och skapar en underwebbplats med den japanska språkversionen,
visas inte det japanska OOB-arbetsflödet förrän funktionen Arbetsflöden har aktiverats igen via inställningssidan för webbplatssamlingar.
Däremot kommer det japanska OOB-arbetsflödet att vara tillgängligt om en webbplatssamling med engelsk språkversion skapas efter att det japanska språkpaketet har installerats.

I princip innebär det att arbetsflödesfiler flyttas till mappen under_catalog när funktionen aktiveras. För att använda nyligen installerade OOB-arbetsflöden måste användaren inaktivera och aktivera funktionen Arbetsflöden på sidan Webbplatsinställningar | Inställningar för webbplatssamlingar.

Synkronisering av användarprofiler:

Det finns inget gränssnitt för att pausa eller återuppta användarprofilens synkroniseringsprocess

Synkronisering av användarprofiler är ett avancerat tillstånd och att pausa och återuppta det kan ge negativa effekter och orsaka en fullständig omstart av synkroniseringsprocessen. För att uppnå slutmålet med paus och återupptagning, vilket normalt behövs för att minska resursbelastningen av tjänsten under perioder med hög belastning, kan administratören ange följande registernycklar på datorn där synkroniseringstjänsten för användarprofiler körs.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService
\Performance\MaxObjectImportRate (DWORD):

Den här nyckeln anger antal objekt per sekund som ska tjäna som en övre gräns för de importkörningsprofiler som utförs på servern.  Under en importkörning måste antalet objekt per sekund som mäts av prestandaräknaren för lästa objekt per sekund vara lägre än det angivna värdet för MaxObjectImportRate.  Domänen för detta värde är 1 till Max(Int32). Om värdet är 0, eller om nyckeln saknas, hanteras det som om inget maxvärde har definierats.


HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\ Performance
\MaxObjectSynchronizationRate (DWORD):

Den här nyckeln anger antal objekt per sekund som ska tjäna som en övre gräns för de synkroniseringskörningsprofiler som utförs på servern.  Under en synkroniseringskörning måste antalet objekt per sekund som mäts av prestandaräknaren för synkroniserade objekt per sekund vara lägre än det angivna värdet för MaxObjectSynchronizationRate. Domänen för detta värde är 1 till Max(Int32).  Om värdet är 0, eller om nyckeln saknas, hanteras det som om inget maxvärde har definierats.

HKLM\System\CurrentControlSet\Services
\FIMSynchronizationService\Performance
\MaxObjectExportRate (DWORD):

Den här nyckeln anger antal objekt per sekund som ska tjäna som en övre gräns för de exportkörningsprofiler som utförs på servern.  Under en exportkörning måste antalet objekt per sekund som mäts av prestandaräknaren för exporterade objekt per sekund vara lägre än det angivna värdet för MaxObjectExportedRate. Domänen för detta värde är 1 till Max(Int32). Om värdet är 0, eller om nyckeln saknas, hanteras det som om inget maxvärde har definierats.

Användarprofiltjänst:

Allmänna tips för SQL-prestandajusteringar

 • Diskkonfiguration, RAID-matris med flera axlar - OS,

 • Databas och DB-loggfiler på separata volymer

 • Gig-nätverk mellan tjänster och SQL-box

 • Aktivera namngivet piper-verktyg om tjänsterna körs på samma box som SQL

 • Markera processorer för I/O-tillhörighet

 • Förstärk SQL-prioritet

Synkronisering av användarprofiler:

Om du kör stegvis synkronisering hämtas inte värden för egenskaper som mappades efter att den senaste fullständiga synkroniseringen kördes.

För en konfigurationsändring, till exempel en ny egenskapsmappning, finns inget dataflöde för befintliga poster om inte en fullständig synkronisering har utförts. Utför en fullständig synkronisering.

OOB-arbetsflöde:

Förfallodatum i aviseringsmeddelanden om arbetsflödets start visas som Förfaller den 1.1.0001 00:00:00 när OOB-arbetsflöden startas utan att något förfallodatum har angivits.

Om inget datum har ställts in vid arbetsflödets start kan det verka förvirrande och störande att det här datumet visas.

Samma problem gäller även för arbetsflödesuppgifter. E-postmeddelanden om nya uppgifter visar också datumet

Förfaller den 1.1.0001 om inget förfallodatum ställdes in när arbetsflödet startades.

På grund av ändringar som nyligen skett på SPD-sidan (#3708517) ger vissa If-satser tillståndet FALSE, och det felaktiga förfallodatumet visas alltid.

Det finns ett antal sätt att åtgärda det här problemet med SPD enligt följande:

(vi tar OOB-arbetsflödet Godkännande - SharePoint 2010 som exempel)

 1. Manuellt ändra regelfilen

  • Öppna SPD och navigera till Platsobjekt > Alla filer > _catalogs > wfpub > Godkännande - SharePoint 2010 med det vänstra navigeringsfönstret. (För kopierade Platsobjekt > Alla filer > Arbetsflöden > {arbetsflödets namn}

  • Öppna ReviewApproval_{LanguageID}.xoml.rules (LanguageID för den engelska versionen är 1033) med Anteckningar. (För kopierade arbetsflöden, öppna filen {arbetsflödets namn}.xoml.rules)

  • Sök efter 1900-01-01 och ersätt det med 0001-01-01 och spara.

  • Publicera arbetsflödet igen.

 1. Ändra If-satsen

  • Öppna SPD och läs in arbetsflödet Godkännande - SharePoint 2010 för redigering.

  • Klicka på Godkännandeprocess i arbetsflödesdesignern

  • Klicka på Ändra beteendet för processen som helhet

  • Hitta If-satsen som används för den inledande jämförelsen av förfallodatum i avsnittet När uppgiftsprocessen startas (If-parameter: Förfallodatum för alla uppgifter är lika med 31.12.1899 16:00:00)

  • Skapa en ny strängtyp av typen InitialDueDateString och tilldela parametern Förfallodatum för alla uppgifter till InitialDueDateString (d.v.s. ange variabeln InitialDueDateString till parametern Förfallodatum för alla uppgifter) före If-satsen.

  • Ändra If-satsen till: If variabel: InitialDueDateString är lika med 1.1.0001 00:00:00

  • Nu visas Inget som förfallodatum om inget förfallodatum anges vid arbetsflödets start. Den här logiken kan även användas på andra områden av arbetsflödets logik.

Användare kan lösa det här problemet på det sätt som behövs med de åtgärder/tillstånd eller variabler som önskas.

Överst på sidan

SharePoint Server 2010 Core (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Gruppgodkännande i östasiatiska versioner:

När den östasiatiska versionen av MOSS 2007 uppgraderas till MOSS 2010 visas inte det vänstra navigeringsfönstret med anpassad PersonalFolder.aspx korrekt.

För att lösa det här problemet måste administratören uppdatera sidan EawfDocLib.master med SharePoint Designer.

Överst på sidan

SharePoint Workspace

Fråga/problem

Svar/lösning

SharePoint Workspace 2010-webbtjänster:

Registernyckeländringar och begränsningar för webbtjänster

Office SharePoint Workspace 2010 innehåller webbtjänster som är kompatibla med webbtjänsterna i Groove 2007. Det finns tre viktiga skillnader:

Nycklarnas placering i registret har ändrats.

LocalRequestKey och LocalResponseKey är krypterade med DPAPI CurrentUser-kryptering.

Det finns ingen webbtjänståtkomst för att hantera data i 2010-arbetsytor. Åtkomst till Groove 2007-kompatibla arbetsytor är samma som åtkomsten i Groove 2007 SP1.

Registernyckeländringar

I SharePoint Workspace 2010 finns samtliga webbtjänstnycklar på följande plats i registret:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Office\Groove\WebServices

Dessa nycklar är:

GrooveHTTPDesiredPort

GrooveHTTPPort

GrooveLocalHTTPPort

GrooveLocalHTTPServerPID

LocalRequestKey

LocalResponseKey

Nycklarnas innebörd har inte ändrats sedan Groove 2007. Mer information finns i utvecklarinformationen om Groove-webbtjänsterna.

För att få strängvärden för LocalRequestKey och LocalResponseKey måste metoden Unprotect anropas. Till exempel:

Microsoft.Win32.RegistryKey grooveWebServicesRegKey =

  Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(

  "Software\\Microsoft\\Office\\Groove\\WebServices");

if (grooveWebServicesRegKey != null)

{

  keyValue = grooveWebServicesRegKey.
GetValue("LocalRequestKey");

  if (keyValue != null)

  {

    byte[] unprotectedData = ProtectedData.
Unprotect((byte[]) keyValue, null, DataProtectionScope.CurrentUser);

    string localRequestKey =
Encoding.Unicode.GetString(unprotectedData);

    return localRequestKey;

  }

Innan du kan anropa metoden Unprotect måste du lägga till en referens till System.Security i ditt C#-projekt och lägga till följande rad i C#-filen:

using System.Security.Cryptography;

Unicode-metoden GetString finns i System.Text-biblioteket.

Webbtjänståtkomst till Groove-arbetsytor (2010)

Det går att använda alla GrooveSpaces-åtgärder med 2010-arbetsytor. Även om GrooveSpaces-läsåtgärden returnerar en URL för GrooveTools-tjänsten kan du inte utföra alla åtgärder på en 2010-arbetsyta med tjänsterna GrooveTools, GrooveCalendar, GrooveForms2 eller GrooveFilesBase64. 2010-arbetsytor har för närvarande Space.Version-huvudversionsnumret 19, men detta kan komma att ändras under utvecklingen.

Observera att om du anropar GrooveTools.ReadAvailableTools på en 2010-arbetsyta returneras en tom lista eftersom det inte finns några verktyg att lägga till.

Obs! Med GrooveSpaces.Create-åtgärden skapas en Groove 2007-kompatibel arbetsyta.

Webbtjänståtkomst till SharePoint-arbetsytor

För att läsa SharePoint-arbetsytor med GrooveSpaces.Read måste du ange följande SpaceType:

  ”urn:groove.net:Groove.Core.Tools.System.
TelespaceTypes.SiteClient”.

De enda åtgärder du kan utföra på en SharePoint-arbetsyta med webbtjänsterna är:

• GrooveSpaces.ReadSpace

• GrooveSpaces.Delete

• GrooveSpaces.UpdateUnreadMarks

• GrooveLocal.View

Alla andra åtgärder stöds inte. Ditt program bör inte anropa någon annan åtgärd med en SharePoint-arbetsyta.

SharePoint-arbetsytor har för närvarande Space.Version-huvudversionsnumret 18, men detta kan komma att ändras under utvecklingen.

Webbtjänståtkomst till Delade mappar

Åtkomst till Delade mappar är samma som åtkomsten i Groove 2007 SP1 till Groove-fildelningsarbetsytor. Delade mappar har för närvarande Space.Version-huvudversionsnumret 18, men detta kan komma att ändras under utvecklingen.

Övrig information om webbtjänster

GrooveProperties.Read returnerar huvudversionsnumret 14 för SharePoint Workspace 2010.

Det finns en snabbkorrigering till Groove 2007 som ger fler webbtjänståtgärder, till exempel version 2.1 av Groove-webbtjänsterna. Dessa åtgärder är inte tillgängliga i SharePoint Workspace 2010.

Det finns ett Software Development Kit tillgängligt för den här betaversionen, som innehåller dokumentation, exempel och WSDL-definitionsfiler för Groove-webbtjänsterna.

Office Communicator-integration:

Om Office Communicator finns installerat och körs, men användaren inte är inloggad, händer ingenting om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace.  Ett snabbmeddelandefönster i Office Communicator borde öppnas på samma sätt som när användaren är inloggad.

Nedan följer en beskrivning av det förväntade händelseförloppet:

Om Office Communicator finns installerat och körs, och användaren är inloggad, öppnas ett snabbmeddelandefönster i Office Communicator om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace. Om Office Communicator finns installerat, men inte körs, öppnas ett SharePoint Workspace-meddelande om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace.

För att lösa problemet med att inget fönster öppnas när användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace, kan användaren logga in på Office Communicator så att ett Office Communicator-snabbmeddelande öppnas eller avsluta Office Communicator så att ett SharePoint Workspace-meddelande öppnas.

Tidigare anpassade verktyg i Groove 2007:

Det går inte att uppdatera designen för anpassade formulärverktyg i SharePoint Workspace 2010

Anpassade verktyg som har skapats med Groove 2007- eller InfoPath-formulärverktygen kan användas i Microsoft SharePoint Workspace 2010. Men designverktyget för dessa verktyg är inte tillgängligt i den här versionen. Om du vill uppdatera designen för något av dessa verktyg måste uppdateringarna utföras av en arbetsytemedlem som fortfarande kör Groove 2007. Dessutom måste denna medlem ha designåtkomst, vilket normalt är tillgängligt för chefer. När Groove 2007-medlemmen publicerar en uppdaterad design kan alla arbetsytemedlemmar använda den uppdaterade designen.

Office Communicator-integration:

Om Office Communicator finns installerat och körs, men användaren inte är inloggad, händer ingenting om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace. Ett snabbmeddelandefönster i Office Communicator borde öppnas på samma sätt som när användaren är inloggad.

Nedan följer en beskrivning av det förväntade händelseförloppet:

 • Om Office Communicator finns installerat och körs, och användaren är inloggad, öppnas ett snabbmeddelandefönster i Office Communicator om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace.

 • Om Office Communicator finns installerat, men inte körs, öppnas ett SharePoint Workspace-meddelande om användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace.

För att lösa problemet med att inget fönster öppnas när användaren dubbelklickar på en kontakt i SharePoint Workspace, kan användaren logga in på Office Communicator så att ett Office Communicator-snabbmeddelande öppnas eller avsluta Office Communicator så att ett SharePoint Workspace-meddelande öppnas.

Synkronisera listor med uppslagskolumner:

Synkroniseringen av ett bibliotek eller en lista misslyckas efter att en uppslagskolumn har lagts till.

Som standard är SharePoint-serverns begränsning inställd till högst åtta uppslagskolumner. Dokumentbibliotek har redan fyra eller fem uppslagskolumner som standard, och om du lägger till för många uppslagskolumner kommer därför synkroniseringen att misslyckas.

Ingen

Synkronisera OneNote-filer:

Det går inte att synkronisera OneNote-filer med SharePoint Workspace. Om en användare försöker öppna en OneNote-fil väljer SPW att öppna den från SharePoint-webbplatsen.

Det finns för närvarande ingen lösning.

I OneNote 2010 hanteras all synkronisering inom programmet, SPW krävs inte för att hålla OneNote 2010-anteckningsböcker uppdaterade.

Synkronisera IRM-dokumentbibliotek:

SharePoint-arbetsytor synkroniseras inte mot IRM-dokumentbibliotek. I SPW-gränssnittet uppstår ett fel i IRM-dokumentbiblioteket.

Ingen.

Listsynkronisering och behörigheter:

När en användare tar en webbplats offline och användaren inte har behörighet att lägga till nya objekt eller ändra befintliga objekt, visas ett fel om detta, men användaren får inga instruktioner för att lösa problemet.

Scenariot är följande:

 1. Användaren väljer Synkronisera med SharePoint Workspace på SharePoint-webbplatsen där användaren inte har behörighet att lägga till/ändra objekt.

 2. När webbplatsen är offline skapar användaren ett nytt listobjekt i en av listorna.

 3. När användaren synkroniserar visas fliken Lös i menyfliksområdet.

 4. När användaren försöker lösa felet visas en dialogruta med information om ett behörighetsfel och ett alternativ att korrigera felet.

 5. Om användaren väljer alternativet Korrigera fel öppnas objektet i redigeringsläge. Om användaren då sparar och stänger objektet blir problemet inte löst.

Användaren har två alternativ:

 1. Försöka synkronisera igen med rätt behörighet.

 2. Ta bort objektet som lades till i arbetsytan.

Synkronisera projektaktivitetslista:

När en användare synkroniserar en förskapad projektaktivitetslista kan användaren inte skapa nya sammanfattningsaktiviteter i SharePoint Workspace.

Skapa sammanfattningsaktiviteten på SharePoint-webbplatsen.

Listsynkronisering och behörigheter:

När en användare tar en webbplats offline för en server med behörigheter med fullständiga kvalificerade domännamn i cacheminnet, och användaren synkroniserar webbplatsen med det okvalificerade domännamnet, kanske bifogade filer till objekt inte synkroniseras.

Detta är ett känt problem i Windows. För att lösa problemet ska det okvalificerade domännamnet för servern också sparas i cacheminnet.

Skapa SharePoint-arbetsytor:

Om en användare tar bort en SharePoint-arbetsyta och snart därefter försöker att skapa arbetsytan igen från SharePoint-webbplatsen i en webbläsare, kan användaren få ett felmeddelande:

Det går inte att navigera till en borttagen arbetsyta. Om du försöker återskapa en nyligen borttagen arbetsyta, försök igen senare.

Användare måste ibland vänta en viss tid innan de försöker skapa arbetsytan igen på Åtgärd-menyn på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

Som en lösning kan användaren skapa SharePoint-arbetsytan från Startfönstret. Öppna fönstret Skapa SharePoint-arbetsyta och ange sedan webbadressen till SharePoint-webbplatsen i rutan plats.

Arbetsyta för mappdelning:

När en användare skapar en ny arbetsyta för mappdelning i Windows Vista, startas Utforskaren i Windows, men aktivitetsfältet Mappdelning visas inte. Detta gör det svårt att veta hur mappen ska delas med SharePoint Workspace.

Problemet kan lösas genom att datorn startas om.

Konflikter mellan listobjekt:

När en konflikt orsakas av ett listobjekt läggs till på en SharePoint-webbplats (server) och samma listobjekt redigeras i SharePoint-arbetsytan (klient), där båda behöver ett unikt fält, men blir samma, får användaren tre alternativ i SharePoint Workspace.

De tre alternativen är:

 1. Korrigera SharePoint Workspace-objektet

 2. Behålla serverexemplaret

 3. Behålla båda

I det här scenariot är det ologiskt att behålla båda, eftersom det inte skulle lösa konflikten.

Observera att i det motsatta scenariot, där objektet skapas i SharePoint Workspace (klient) och redigeras på SharePoint-webbplatsen (server), har användaren två alternativ i SharePoint Workspace.

De två alternativen är:

 1. Redigera/korrigera objektet

 2. Ta bort objektet (serverexemplaret behålls)

Eftersom problemet inte blir löst om båda exemplaren behålls, ska användaren antingen ändra objektet i SharePoint Workspace eller behålla serverexemplaret, vilket innebär att SharePoint Workspace-objektet tas bort. Båda alternativen löser konflikten.

Överst på sidan

Microsoft Visio Services

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Server 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk