Vanliga frågor/viktigt om Microsoft Office 2010

Konfiguration, installation och aktivering (klient)

Alla klienter

Alla klienter (språkspecifikt)

Access 2010

Konnektivitetstjänster för företag (BCS)

Business Contact Manager för Outlook

Business Contact Manager för Outlook (språkspecifikt)

Klicka-och-kör

Excel 2010

IME

InfoPath 2010

Office-grafik

OneNote 2010

Outlook 2010

PowerPoint 2010

Project 2010

Publisher 2010

SharePoint Designer 2010

Visio 2010

Visio 2010 (språkspecifikt)

Word 2010

Word 2010 (språkspecifikt)

Övergripande problem

Alla kända problem nedan har grupperats efter program.

Konfiguration, installation och aktivering (klient)

Fråga/problem

Svar/lösning

Konfiguration/installation/aktivering:

Fråga om utökade privilegier visas inte vid MAK-aktivering för virtualiserat Office med hjälp av AppV.

Alternativ:

  1. Ange USEROPERATIONS=1 när du installerar offvirt.msi.

  2. Aktivera från fjärrdator med hjälp av VAMT 2.0.

  3. Öppna en fråga om utökade priviliegier och aktivera MAK genom att köra ospp.vbs.

Högerklicka på ett Office-program och välj Kör som administratör

Konfiguration/installation/aktivering:

MAK- eller återförsäljaraktivering fungerar inte på WinXP (felkod 0x8007001).

Leta reda på registernyckeln:

HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Nyckeln UpperFilters bör innehålla PartMgr

Relevant KB-artikel:

http://support.microsoft.com/kb/916180

Innehåll i konfigurationshjälpen:

I innehållet för produktkonfiguration finns avsnittet Vad ingår i 32-bitarsversionen av Office men inte i 64-bitarsversionen?, där det står att 3D-pivotdiagramvyer i Excel inte är tillgängliga i 64-bitarsversionen av Office. Det här är fel.

3D-pivotdiagramvyer i Excel är tillgängliga i 64-bitarsversionen av Office.

Överst på sidan

Alla klienter

Fråga/problem

Svar/lösning

Knappen Skriv ut är inaktiverad/det tar lång tid att hitta skrivaren:

Knappen Skriv ut under fliken Arkiv | Skriv ut är inaktiverad och det tar lång tid att hitta nätverksskrivare. Ctrl+P fungerar fortfarande.

Det kan bero på nätverks- eller utskriftsproblem, men en orsak kan vara aktivering. Nätverket kanske redan innehåller en KMS-värd som kan aktivera Windows men inte Office. Office 2010-klienten använder DNS för att hitta KMS-värdar och det blockerar Skriv ut i Backstage-vyn.

Lösningarna skulle vara att aktivera volymutgåvan av Office.

Alternativ 1: Konfigurera en KMS-värd för Office

Alternativ 2: Ange en MAK-nyckel och aktivera online.

Dokumentlayout:

Microsoft Office 2010-dokument kan se olika ut i Windows Vista och Windows 2008 Server jämfört med Windows XP och Windows 7.

Microsoft Office 2010 innehåller den senaste versionen av flera teckensnitt som även finns i Windows 7. Dessa teckensnitt kan dock inte installeras i Windows Vista eller Windows 2008 Server via Office 2010 eftersom teckensnitten är systemskyddade i dessa operativsystem. Det innebär att Office 2010-dokument kan se olika ut i exempelvis Windows 7 och Windows Vista.

Det finns en uppdatering för Windows Vista respektive Windows Server 2008 som åtgärdar det här problemet. Uppdateringen tar bort systemfilsskyddet för vissa teckensnittsfiler.

Viktigt! Om du redan har installerat Office 2010 i Windows Vista eller Windows 2008 Server och vill ha den senaste versionen av dessa teckensnitt, måste du först avinstallera Office 2010 och sedan installera Windows-uppdateringen innan du installerar Office 2010 på nytt.

Om du vill installera uppdateringen följer du anvisningarna i följande Microsoft Knowledge Base-artikel: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Överst på sidan

Alla klienter (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Texten är för liten i en del menyer och dialogrutor i hindi-versionen av Office 2010 på Windows 7:

I Windows 7 har teckensnittet Mangal som används för hindi och andra devanagari-baserade språk uppdaterats till version 5.90 för att förbättra detaljrikedomen i enskilda tecken. En annan effekt av denna uppdatering var att texten blev mindre. Detta gjorde att text som visades med teckensnittet Mangal var svår att läsa på menyer och i dialogrutor, till exempel i hindi-versionen av Office 2010.

Installera Windows 7 SP1.

Överst på sidan

Access 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Konnektivitetstjänster för företag (BCS)

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Business Contact Manager för Outlook

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Business Contact Manager för Outlook (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Klicka-och-kör

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Excel 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

IME

Fråga/problem

Svar/lösning

IME (japanska):

SharePoint-ordlistan installeras endast med den senaste IME-versionen.

Om användaren installerar Office 2007 IME och Office 2010 IME, samt installerar SharePoint-ordlistan, registreras ordlistan endast i Office 2010 IME.

Överst på sidan

InfoPath 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Office-grafik

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

OneNote 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Outlook 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Programmerbarhet/tillägg:

Center för Windows Mobile-enheter (WMDC) synkroniseras inte längre med Outlook när 64-bitars Outlook 2010 är installerat på 64-bitars Windows.

WMDC synkroniseras inte heller med Outlook om du använder en Klicka-och-kör-installation av Outlook.

Uppgradering av 32-bitars Outlook 2007 till 64-bitars Outlook 2010 kan även leda till dataförlust vid första synkronisering med WMDC.

WMDC uppgraderas inte för att fungera med 64-bitars Outlook 2010 eller Outlook Klicka-och-kör.

Om du behöver funktionerna i WMDC och redan har installerat 64-bitars Outlook 2010 eller Klicka-och-kör, avinstallerar du Office 2010 och installerar standardinstallationen av 32-bitars Office 2010.

Annars installerar du standardinstallationen av 32-bitars Office 2010 om du vill fortsätta använda WMDC.

Överst på sidan

PowerPoint 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Infoga videoklipp från webbplats:

Varför är Infoga video från webbplats inaktiverat i 64-bitars PowerPoint?

Funktionen är inte aktiverad i 64-bitars PowerPoint eftersom det inte finns någon 64-bitars Flash Player. I 32-bitars PowerPoint måste du ha installerat Adobe Flash Player.

Video:

Dåliga videoprestanda i vissa konfigurationer och scenarier.

Videoprestanda är mycket beroende av datorns processor, bildskärmskortet, videons kvalitet, videons storlek och de grafiska effekter som används i videon. Om du upplever problem med videoprestanda, till exempel att bildrutor eller ljud hoppas över, kan du prova att ta bort alla effekter från videon, till exempel skuggning, reflektion och färgändring. Dessa kommandon finns på fliken Videoverktyg | Design.

Portabilitet för ljud/video:

Varför slutförs aldrig komprimering av media med Quicktime-filmer?

Quicktime-filmer stöds inte för Komprimera media. I mediadialogrutan visas felmeddelandet Stöds inte och filen hoppas över. Andra filtyper komprimeras.

Portabilitet för ljud/video:

Om du kör Optimera mediekompatibilitet på en presentation som innehåller media med dubbletter på flera platser förlorar dessa media bokmärken och informationen trimmas.

Om du vill komprimera media i det här fallet kör du Komprimera media i stället för Optimera mediekompatibilitet, eftersom Komprimera media hanterar dubbletter av media på ett annat sätt.

Överst på sidan

Project 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Publisher 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

SharePoint Designer 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Visio 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Visio 2010 (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Word 2010

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Word 2010 (språkspecifikt)

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Övergripande problem

Fråga/problem

Svar/lösning

Det finns inga aktuella problem.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Word Starter, InfoPath 2010, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Excel Starter, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk