Office
Logga in

Vanliga frågor om externa meddelanden (Yammer)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill ta med personer utanför nätverket Yammer konversationer och privata meddelanden kan du göra det nu. Du kan lägga till personer som externa deltagare och de kan svara på meddelanden och publicerar i nätverket Yammer utan att behöva ansluta till. Och du kan skapa externa grupper så att den omfattar externa deltagare. Hitta svar på vanliga frågor om externa deltagare i den här artikeln. Eller finns i avsnittet Lägg till externa deltagare i Yammer-konversationerSkapa och hantera externa grupper i Yammer, hitta externa deltagare i ett Yammer-nätverkoch kontroll externa deltagare i ett Yammer-nätverk med Exchange transportregler för mer information om hur du arbetar med externa deltagare.

Allmänna frågor

F: Vad är skillnaden mellan externa deltagare och externa nätverk?

S: Externa nätverk är perfekta som värdar för externa communities och för hantering av långsiktiga projekt. Funktionen för externa deltagare är avsedd för enstaka, korta meddelanden som inte kräver att ett nytt nätverk etableras.

F: Kan jag bjuda in externa deltagare till Yammer-grupper?

A: du kan Skapa externa grupper i Yammer och bjuda in externa deltagare till grupperna.

F: Vad händer när jag tar bort en extern deltagare?

S: När du tar bort någon från en Yammer-konversation, tas hela konversationen bort från deras Yammer-inkorg, och de har inte längre åtkomst till den.

Användaren som lade till de extern deltagarna kan ta bort dem från konversationen. Dessutom kan både nätverkets och gruppens administratörer ta bort användare från konversationer.

F: Vad händer om jag oavsiktligt lägger till en extern deltagare i konversationen?

S: Oroa dig inte.Det är lätt hänt.Klicka bara på Ta bort deltagare i den systemgenererade kommentaren som anger att deltagaren har lagts till i tråden.En visuell beskrivning finns i användardokumentationen.

F: Vad händer om jag väljer ”Sluta följa i inkorgen” för ett extern meddelande.

S: Meddelandet tas bort helt från din inkorg.

F: Kommer Yammer-användare som avslutar prenumerationen på e-postaviseringar att få en inbjudan när de har lagts till i en konversation?

S: Nej.

F: Vad händer om jag lägger till en extern deltagare som inte är en Yammer-användare?

S: Om du lägger till personer och de är inte Yammer-användare får de en kopia av meddelandet i sin e-postinkorg. De kommer också att få en inbjudan att gå med i sitt Yammer-nätverk.

F: Kan jag lägga till en användare med en privat e-postadress (t.ex. Hotmail eller Gmail) till en Yammer-konversation med externa meddelanden?

S: Nej. Du måste bjuda in personer via deras e-postadresser på företaget eller arbetet.

F: Kommer väntande Yammer-användare som har lagts till i en konversation att få ett e-postmeddelande för att ansluta till Yammer?

S: Ja.

F: Kan jag se externa deltagare i förhandssökningen vid inmatning i sökrutan när jag skapar eller svarar på ett meddelande?

S: När en extern deltagare har lagts till i en konversation, visas namnet i sökning med komplettering i förväg. Namnen visas högre upp eller längre ned i listan med förslag beroende på hur ofta du kommunicerar med dem på Yammer. På grund av begränsad behörighet (som beror på sekretessinställningarna för gruppen och om deltagarna är interna eller externa), varierar upplevelsen av sökning i med komplettering i förväg. Följande tabell förklarar behörigheten och upplevelse för sökning med komplettering i förväg tillsammans med externa deltagare:

Situation

Funktion för interna medlemmar

Funktion för externa deltagare

En extern deltagare läggs till i en konversation i en offentlig grupp.

Förhandssökningen inkluderar den externa deltagaren för alla medlemmar i nätverket.

Förhandssökningen är begränsad till deltagande medlemmar i konversationen.

En extern deltagare läggs till i en konversation i en privat grupp.

Förhandssökningen inkluderar den externa deltagaren för alla medlemmar i den gruppen.

Förhandssökningen är begränsad till deltagande medlemmar i konversationen.

En extern deltagare läggs till i ett privat meddelande.

Förhandssökningen är begränsad till deltagarna i det privata meddelandet.

Förhandssökningen är begränsad till deltagarna i det privata meddelandet.

En offentlig grupp görs privat.

Förhandssökningen inkluderar den externa deltagaren för alla medlemmar i nätverket.

Förhandssökningen är begränsad till medlemmar som har deltagit i konversationen som den externa deltagaren har bjudits in att delta i.

En privat grupp görs offentlig.

Förhandssökningen inkluderar den externa deltagaren för alla medlemmar i nätverket.

Förhandssökningen är begränsad till medlemmar som har deltagit i konversationen som den externa deltagaren har bjudits in att delta i.

Behörigheter och säkerhetsfrågor

F: Hur kan jag skydda mig mot riskerna och upprätthålla vår sekretess?

S: Sekretess och säkerhet är mycket viktiga för oss också. Vi har under en längre skapat verktyg för att övervaka och proaktivt skydda företagets IP och anställda. Som en del av externa meddelanden, har vi skapat ett antal säkerhetsfunktioner:

  • Tydliga UI-varningar:    Vi har skapat varningar som ser till att användarna är väl medvetna innan de lägger till en extern deltagare. När du lägger till en extern användare i en konversation eller svarar på en konversation med en extern deltagare, visas en tydlig varning i gränssnittet. Mer information finns i Lägga till en extern deltagare.

  • Exchange-transportregler:    Vi har skapat ett alternativ som verifierade administratörer kan anmäla sig för, så att de kan upprätthålla Outlook Exchange-transportregler (ETRs) i Yammer för en enhetlig upplevelse över alla kommunikationslägen. Om organisationen är oroliga över extern delning, är ETRs troligtvis redan definierade i Exchange Online. Se Kontrollera externa deltagare i ett Yammer-nätverk med Exchange-transportregler.

  • Ta bort användare:    Du kan ta bort externa deltagare från en konversation. När användare har tagits bort, kan de inte läsa konversationen längre. Både nätverkets och gruppens administratörer kan ta bort användare från konversationer. Se Ta bort en extern deltagare från en konversation.

  • Data export:   Yammer verifierade administratörer kan hålla koll på alla konversationer och filer som innehåller externa deltagare och övervaka konversationer som användarna har utanför nätverket. Tillsammans med dessa säkerhetskontroller fortsätter Yammer även att stödja nyckelordsövervakning för att varna administratörer om möjliga överträdelser. Se Hitta externa deltagare i ett Yammer-nätverk.

F: Vad kan externa deltagare se om jag lägger till dem i en konversation?

Externa deltagare kan bara se konversationer som de uttryckligen har bjudits in till. De kan se allt i den konversationen, till exempel en fil som har laddats upp. Men de kan aldrig hitta eller ansluta till en annan konversation på nätverket utan en uttrycklig inbjudan.

F: Kan externa deltagare ladda upp filer till konversationen?

S: Ja.

F: Kan externa deltagare bjuda in andra deltagare?

Ja, externa deltagare kan lägga till andra personer i konversationen, precis som de kan @-nämna personer i konversationen. De kan bara bjuda in personer till konversationer de redan har inkluderats uttryckligen i.

F: Vilken information kan externa deltagare se om mig?

S: Externa deltagare kan bara se en begränsad vy av ditt hovringskort. Fält som visas på hoverkortet är bland annat namn, titel, e-postadress och nätverk. Profilbilden, telefonnumret med mera förblir dolt för externa deltagare.

F: Vilken behörighet har externa deltagare för innehåll som laddas upp till en konversation?

S: Externa deltagare kan visa och hämta filer. Externa deltagare kan bara visa anteckningar.

F: Kan en extern deltagare dela den här konversationen?

S: Nej.Eftersom behörigheter begränsar målgruppen till medlemmar med behörighet måste externa deltagare läggas till individuellt i konversationen.

F: Var finns data för externa deltagare?

S: Konversationsdata för alla deltagare i konversationen är tillgängliga för verifierade administratörer (med hjälp av dataexport). Så om en medarbetare deltar i en konversation på ett annat nätverk, blir denna konversation tillgänglig i ditt nätverks dataexport, eftersom konversationen visas i inkorgen.

F: Måste externa deltagare ange mitt nätverk när jag lägger till dem i en konversation?

S: Nej. Externa deltagare kan endast delta i konversationer de uttryckligen bjudits in till. De kan komma åt konversationerna via inkorgen för Yammer (på deras nätverk). De har ingen åtkomst till resten av nätverket.

F: Vilka rättigheter har verifierade administratörer?

S: Verifierade administratörer kan ta bort alla externa användare från valfri konversation när som helst. Vi har även lagt till ytterligare funktioner för att exportera data som hjälp för administratörer att se vilka filer och konversationer som är tillgängliga för externa användare.

F: Gäller nyckelordsövervakning för meddelanden som externa deltagare publicerar i nätverket, om jag har det aktiverat?

Ja. Nyckelordsövervakning gäller för alla inlägg i nätverket, inklusive de från externa deltagare.

Frågor om avanmälan

Du kan använda samma metod för att välja bort externa deltagare och externa grupper. Läs mer om externa grupper i externa grupper avanmälan vanliga frågor och svar.

Obs!: Endast Yammer Enterprise nätverk kan välja bort externa meddelanden.

F: Jag vill fortfarande inte ha Externa meddelanden aktiverat i nätverket. Vilka alternativ har jag för att inaktivera det?

Om säkerhetsfunktionerna för Externa meddelanden som vi har beskrivit ovan inte är tillräckligt för ditt nätverk, kan du också välja att blockera kunderna från att bjuda in externa personer att delta i konversationer i Yammer-nätverket. Att blockera användare på det här sättet säkerställer att innehållet i kundens Yammer-nätverk inte kommer att göras synligt för externa användare via externa meddelanden. Det innebär att personer i nätverket inte kommer att kunna lägga till externa deltagare i konversationer i nätverket.

Separat kan du använda en logisk brandvägg för att förhindra att användare svarar när externa användare i andra Yammer-nätverk, till exempel partner- eller kundorganisationer, vill starta en konversation i det andra Yammer-nätverket. Men vi rekommenderar dock starkt att meddelanden inte begränsas på det här sättet, eftersom det gör att användare verkar vara svåra att nå och att samarbeta med, på samma sätt som om ett e-postmeddelande studsar i Yammer, plus att det begränsar engagemang inom Yammer.

Du använder något av följande sätt för att välja för att gå ur, stöd för kontakten.

F: Vad är användarupplevelsen om jag inaktiverar Externa meddelanden?

Om du bestämmer dig för att inte använda Externa meddelanden genom att blockera användare från att bjuda in externa användare att delta i nätverket, går det inte att dela meddelanden som börjar i ditt nätverk med externa deltagare. Användarna i ditt nätverk kommer fortfarande att kunna ta emot meddelanden från andra nätverk. Dessa meddelanden kommer att vara tillgängligt för användaren i Yammer-inkorgen. De kommer att kunna läsa och svara på dessa meddelanden som vanligt. Dessutom är den fullständiga tråden som de deltar i (med alla meddelanden på tråden) tillgängliga i din dataexport. Det här gör att du kan hålla reda på konversationer medarbetare har i andra nätverk.

Om du bestämmer dig för att använda en brandvägg för att förhindra externa meddelanden till användarna, innebär detta att de inte kan skicka eller ta emot meddelanden från andra nätverk. Om någon försöker skicka ett meddelande till användarna, får denna person ett felmeddelande och hindras från att skicka meddelandet.

F: Vilka funktioner blir nätverket utan, om jag använder en brandvägg för att förhindra externa meddelanden till användarna?

Eftersom vi fortsätter att utveckla Yammer, är det troligt att fler funktioner kommer att läggas till som en del av ramverket Externa meddelanden. Att blockera extern delning, och ännu mer genom att använda en brandvägg för att förhindra externa meddelanden till användarna, kommer att göra att vissa andra framtida funktioner i Yammer inte blir tillgängliga för kunderna. Medan vi fortsätter att arbeta på Yammer, kommer vi att se till att meddela vilka funktioner som bygger på ramverket Externa meddelanden, så att företag vet vilka funktioner de kommer att få.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Lägg till externa deltagare i Yammer-konversationer

Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Hitta externa deltagare i ett Yammer-nätverk

Kontroll för externa deltagare i ett Yammer-nätverk med Exchange transportregler

Administrationscenter för Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×