Vanliga frågor och svar om säkerhet i Yammer (administratörsguiden för Yammer)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Bevara sekretess och integritet av din information är ett Yammers högsta prioritet. Yammer har en djup kultur för säkerhet och använder en iterativ metod i utforma och bättre säkerhetsprocedurer samt kontroller. Vi analysera kontinuerligt effektiviteten i vår säkerhetsprinciper för enheter så vi ger bästa möjliga skydd för våra kunder. Kontakta din Yammer kontakt för senaste – Säkerhetsöversikt och säkerhet. Mer information finns i Yammers Information säkerhetspolicy.

Den här artikeln är en del av Yammer-administratörsguiden

Konfigurera Yammer-nätverket

Hantera Yammer-användarna

Övervaka Yammer-data

Ytterligare Yammer-funktioner

Vanliga frågor och svar om säkerhet i Yammer    

Checklista för tekniska förutsättningar för Yammer

Viktigt!: 

  • Yammer SSO och Yammer DSync är föråldrade och kommer inte att fungera efter den 1 december 2016. Du kommer inte att kunna skapa nya konfigurationer med Yammer SSO och DSync efter den 1 april 2016.

  • Mer information om utfasningen och hur du hanterar övergången från Yammer SSO och Yammer DSync finns i Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync.

Avsnitt 1 – Säkerhet

F: Vem har åtkomst till Yammer-nätverket?

S: Endast användare som har en giltig och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till Yammer-nätverket. I Yammer finns funktioner för att skapa externa nätverk för säkert samarbete med tredje part.

F: Var finns alla data?

S: som av 16 maj 2015 ligger Yammer data i Microsoft hanterade datacenter. Information om säkerhet, sekretess och efterlevnad finns i Översikt över åtgärder och Microsoft Cloud Infrastructure .

F: Vad är Yammers sekretesspolicy? Hur behandlas mina data?

S: vår sekretesspolicy är offentlig och finns här, som en del av den: Sekretesspolicyn för Microsoft Online Services.

F: Kan ni dela er säkerhetspolicy?

A: Allmänt Yammer säkerhetsinformation finns här: Yammer säkerhetspolicyn. Yammer som ingår i Office 365 Säkerhetsscenter.

F: Vem har åtkomst till mina data?

A: Endast anställda med legitima ärenden kan få åtkomst till kunddata, och all åtkomst sker med godkännande. All åtkomst loggas och granskas regelbundet.

F: Krypteras data?

S: Alla data som överförs till och från produktionsmiljön är alltid krypterade. Kommunikation med Yammer sker via HTTPS (med stöd för TLS 1.2) oavsett användardestination (webb, datorprogram, mobilapp eller API). Utöver kryptering av data som överförs krypteras Yammer-data även i vila med en AES-256 bitars krypteringsnyckel.

F: Vad är Yammers arkitektur?

S: Yammers arkitektur styrs av behoven hos företagens sociala nätverk. Ett företags sociala nätverk blir bara framgångsrikt om användarna använder och kommunicerar via plattformen. Yammer är konstruerat och utvecklat för att stödja engagemang och användning och tillåter snabb teknikiteration.

Yammer är en uppsättning lösa komponenter, kopplade med API:er. De utvecklas och släpps oberoende av varandra med hjälp av en mängd olika förstklassiga koder och tekniker. Yammer är ett offentligt moln, SaaS, med en enda arkitektur för flera klientorganisationer. Vi använder en datadriven, snabbt itererande utvecklingsmetod för att mäta plattformens framgång med nyckeltal för slutanvändarnas engagemang och användningsgrad.

F: Vem äger de data som publiceras i Yammer-nätverket?

A: Data som publiceras i ett fritt Yammer-nätverk ägs av de enskilda individer som publicerar dem. De här användarna är datakontrollanter för sitt eget innehåll. Under Yammer Enterprise blir företaget datakontrollant, och äganderätten till alla data överförs till företaget. Yammer är en databehandlare och har inga rättigheter till något innehåll och heller inget ansvar för data som publiceras i ett Yammer-nätverk.

F: Följer ni dataskyddslagen i mitt land?

S: Det är datakontrollantens ansvar att följa gällande dataskyddslagar. Yammer har funktioner som underlättar datakontrollanternas (enskilda personer och företag) efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser.

F: Kan man göra ett besök på plats eller granska er anläggning?

S: Yammer tillåter inte att kunder utför granskningar på plats. Med över 200 000 kunder är det helt enkelt inte möjligt, och det utgör också en säkerhetsrisk för tjänsten. Vi besvarar alla frågor om säkerhet öppet och tydligt.

F: Genomför ni granskningar eller tester av tredje part?

S: Intrångstester av Yammer-infrastrukturen genomförs varje år som del av Office 365.

F: Hur hålls data åtskilda från andra kunder?

S: Yammer är en sann flerklientsmodell. Kundernas data är logiskt åtskilda med stränga kontroller för att säkerställa att klientorganisationers data hålls separata.

F: Kan jag använda multifaktorautentisering?

S: Ja, med hjälp av en SAML 1.1- eller 2.0-kompatibel identitetsprovider.

F: Vad är skillnaden när det gäller säkerhet i ett företags sociala nätverk och på Facebook?

S: Yammer-nätverket är privat för ditt företag. Endast användare som har en giltigt och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till Yammer-nätverket. Yammer byggdes upp från grunden som ett socialt nätverk för företag, med inbyggd säkerhet på varje nivå och tillgång till både hög kontrollnivå och integrering med företagssäkerhetssystem som Active Directory och enkel inloggning.

F: Vad är skillnaden när det gäller säkerhet mellan Yammer Basic och Yammer Enterprise?

S: Den underliggande säkerheten är identisk för båda. Yammer Enterprise erbjuder större administrativ kontroll och möjlighet att integrera med andra system (t.ex. Active Directory, Active Directory Federation Services, , SharePoint, Salesforce).

Mer information om de administrativa kontroller som finns tillgängliga i Yammer Enterprise finns i Företagsintegrering.

F: Säljer Yammer våra data?

S: Nej. Yammer samlar inte in eller säljer några kunddata. Alla data tillhör kunden (antingen användaren eller företaget, beroende på vilken version av Yammer som används).

F: Kan jag exportera alla mina data?

S: I Yammer Enterprise kan alla meddelanden, anteckningar och uppladdade filer exporteras, tillsammans med tillhörande metadata. Dataexporten kan också omfatta innehåll som har tagits bort, om alternativet Mjuk borttagning har konfigurerats.

F: Omfattas Yammer av materialet i O365 Säkerhetscenter?

S: Ja är. Se Office 365 Säkerhetscenter.

Avsnitt 2 – Hantering

F: Vilka administrativa kontroller finns tillgängliga för att hjälpa mig att hantera Yammer?

S: Mer information om de administrativa kontroller som finns tillgängliga i Yammer Enterprise finns i Företagsintegrering.

F: Hur hanterar jag Yammer på mobila enheter?

S: Yammer är tillgängligt för alla större mobilplattformar, inklusive Windows Phone, iPhone, iPad och Android. Användarna kan installera Yammer-programmet från respektive appbutik. Yammer innehåller sessionshanteringsfunktioner där en användare eller administratör kan avsluta en Yammer-session på valfri enhet vid behov.

F: Hur hanterar jag mina användare?

S: Endast användare som har en giltig och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till Yammer-nätverket.

I ett fritt Yammer-nätverk kan användarna bjuda in kollegor med samma e-postadressuffix till samarbete. Användarna kan också hindra andra användare från att få tillgång till Yammer-nätverket.

I Yammer Enterprise kan administratörerna etablera och ta bort användare i grupp med hjälp av en csv-fil och även synkronisera med Active Directory för att automatiskt lägga till användare som inte redan är på Yammer och ta bort användare från Yammer om deras Active Directory-konto är inaktiverat eller borttaget.

Mer information om massuppdatering finns i Massuppdatera användare.

I Planera för Yammer-katalogsynkronisering mer information om AD-synkronisering.

F: Vilka AD-attribut överförs vid AD-synkronisering till Yammer?

S: här finns Implementeringsguiden för AD-synkronisering för: Planera för Yammer-katalogsynkronisering.

F: Vi har flera Active Directory-skogar. Går det att synkronisera från alla?

S: Ja. Verktyget katalogsynkronisering kan konfigureras för att använda flera Active Directory-skog eller domäner som datakällor. Mer information finns i Planera för Yammer-katalogsynkronisering .

F: Hur kan användare utan e-postadresser få åtkomst till Yammer?

S: Yammer fungerar bra i många stora organisationer där det är viktigt att lyssna till alla medarbetare, även de som inte har e-postadresser. Då kan Yammer ge de här användarna åtkomst med en unik identifierare.

Avsnitt 3 – Distribution

F: Kan jag köra en pilot eller provversion av Yammer?

A: Yammer har ett kostnadsfritt erbjudande som ska användas för att köra alla försök. Det här är tillgängliga för alla att registrera sig för hos deras företagets e-postkonto hos http://about.yammer.com. Ett Enterprise sociala nätverk (elektroniskt Serienummer) lyckas om användare anta och kommunicera med plattformen. Som sådana bör utvärderingsversionen av ett elektroniskt Serienummer fokusera på användningsfall, införandet, och åtagande snarare än funktioner.

F: Påverkas Yammer av fördröjning?

S: Yammer strävar efter att skapa en bra användarupplevelse för att uppmuntra engagemang och aktivt deltagande på plattformen, eftersom ett stort arbete har lagts ner på att minimera effekterna av fördröjning. Vi rekommenderar kunderna att prova Yammer med den kostnadsfria tjänsten för att själva bedöma prestanda.

F: Vad händer med innehåll och användare när ett Yammer-nätverk uppgraderas från den kostnadsfria versionen till företagsversionen?

S: Allt innehåll och alla användare finns kvar. Det kostnadsfria Yammer-nätverket blir ditt Yammer Enterprise-nätverk, så ingen migrering behövs. Funktionerna förblir samma för användarna. De kanske lägger märke till en ny huvudrubrik, logotyp och användningspolicy när administratören lägger till dessa.

F: Vad är skillnaden mellan versionerna Basic och Enterprise?

S: Yammer finns som en freemiumtjänst med flesta funktioner tillgängliga kostnadsfritt för användare med en giltig e-postadress från sin organisation. De huvudsakliga skillnaderna är:

  • Äganderätt till data:    Användare i Basic-versionen, organisationen på företaget.

  • Integreringar:    Begränsad åtkomst till API i grundversionen, full tillgång till alla integreringar (Yammer App Directory och API:er) i företagsversionen.

  • Administratör:    Användare hanterar sin egen profil och innehåll i den kostnadsfria versionen. I företagsversionen kan administratörer på två nivåer hantera användare, konfigurera nätverket, övervaka och exportera innehåll eller aktivera och inaktivera vissa funktioner. Analyser, meddelanden och domänsammanslagning är tillgängligt.

  • Anpassning:    Ingen i grundversionen, möjlighet att konfigurera sidhuvud, logotyp och färger i företagsversionen.

  • Efterlevnad:    Ingen i grundversionen, dataexporter, övervakning och borttagning av administratörer i företagsversionen.

  • Support:    teknisk support online i den kostnadsfria versionen, Microsoft-support, SLA och åtkomst till kundens Yammer-nätverk i företagsversionen.

F: Mitt företag har flera olika SMTP-domäner för e-post. Kan de slås ihop till ett enda Yammer-nätverk?

S: Ja. Som standard har SMTP-e-postsuffix ett eget Yammer-nätverk. Detta är för att säkerställa att data förblir inom en viss organisation. Många stora organisationer har dock flera SMTP-e-postdomäner och därför flera Yammer-nätverk. Under Yammer Enterprise kan de här Yammer-nätverken slås samman. När användarna loggar in ser de då ett enda Yammer-nätverk för alla sina kollegor, oavsett vilken av företagets SMTP-e-postadresser som användes vid inloggningen.

F: Vilka filtyper kan laddas upp till Yammer?

A: det finns inga restriktioner för vilka filtyper som kan laddas som standard. En administratör för Yammer-nätverk kan du gå till Inställningar > Nätverksadministratör > Configuration avsnitt för att ändra detta. Yammer-nätverksadministratör kan begränsa filöverföring och Tillåt endast foto och filtyper eller tillåta inga filer laddas upp till Yammer. Vi göra vår bästa för att tillämpa den här begränsningen genom att markera filnamnstillägget och några av de filer metadata när det gäller ett nätverk som tillåter foto och video-format, men säkert inte att användare inte kan gå förbi denna begränsning

F: Varför ser jag andra funktioner, färger eller en annan layout än mina kolleger?

S: som en del av Yammer-utvecklingsmetodiken A/B-testar vi alla aspekter av Yammer och utser vinnaren med hjälp av data. Testerna utförs på en delmängd av användarna i alla nätverk. Ändringarna inträffar därför inte på nätverksnivå förrän de har testats och lanserats.

F: Hur ser planen ut för Yammer?

A: Yammer snabb versionen och iterativ utveckling metod innebär att ändra en konstant. Objekt som utvecklas och deras fas av utveckling och testning finns här: Översikt av Office 365.

F: Vilka är lösningens begränsningar (antal användare, nätverk, dokument, lagring, åtkomst och så vidare)?

S: Yammer är utformat som ett SaaS, en miljö för flera klientorganisationer med skalbarhet i åtanke. Den enda begränsningen är filstorleken. En enskild fil kan inte vara större än 5 GB i Yammer Enterprise (100 MB Yammer i gratisversionen). Yammer har stöd för obegränsat antal användare, filer och nätverk samt obegränsade dokumenttyper.

Närliggande avsnitt

Administratörsguide för Yammer
Administrationscentret i Yammer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×