Vanliga frågor och svar om Microsoft Teams – Administrationshjälp

Microsoft Teams är den chattbaserade arbetsytan i Office 365. Den är navet för teamets chattar, samtal, möten och meddelanden. Microsoft Teams går att utöka och anpassas, samt är säker och överensstämmer med standarderna för att garantera att känslig information om ditt företags samarbeten hålls privata.

Här hittar du svar till vanliga frågor om administration av Microsoft Teams. Mer information för administratörer finns i Administratörsinställningar för Microsoft Teams.

Obs!: Administratörer kan be slutanvändare att gå in på https://teams.microsoft.com/downloads för att ladda ned skrivbordsapparna. För att få tillgång till webbklienten kan användarna gå in på https://teams.microsoft.com. För mobilappar går de till Google Play, Apple App Store eller Microsoft Store.

Microsoft Teams och Office 365

Microsoft Teams bygger på Grupper i Office 365 och innebär ett nytt sätt för en Office 365-grupp att få åtkomst till delade tillgångar. Microsoft Teams är den bästa lösningen för att ha fortlöpande chattar inom ett team eller en grupp.

Grupper i Office 365 är en tjänst som ger flera deltagare tillgång till olika appar och delade teamresurser, t.ex. en SharePoint-webbplats eller en Power BI-kontrollpanel så att teamet kan samarbeta effektivt och säkert.

Ja. Det finns två typer av sekretessinställningar för Office 365-grupper, offentlig och privat. Båda grupptyperna kan aktiveras för Microsoft Teams, men det finns en liten skillnad mellan typerna när det gäller självbetjäning:

  • Med offentliga grupper kan användare söka efter och sedan ansluta till en offentlig grupp själva utan teamägarens godkännande.

  • Privata grupper är inte sökbara. Användare kan inte ansluta till en privat grupp om inte en teamägare lägger till dem som medlem.

När ett nytt team i Microsoft Teams ska skapas, kan en ägare till en befintlig privat Office 365-grupp använda medlemskapet i Office 365-gruppen för att skapa teamet. Användarna kan lägga till sina befintliga SharePoint- och OneNote-filer genom att lägga till en flik för SharePoint och sammanfoga OneNote-filer.

För mer information, se Förbättra Office 365-grupper.

Yammer-grupper kan inte aktiveras i Microsoft Teams. Däremot kan du lägga till en Yammer-feed som anslutning till en kanal i Microsoft Teams.

Gruppens mejlkonversation stannar kvar i Microsoft Outlook. I Microsoft Teams kan medlemmarna i en Office 365-grupp använda sig av chatten för att kommunicera i en separat tjänst inom Teams.

Du kan lägga till e-postlistor som medlemmar i ett team. Om du senare lägger till ytterligare medlemmar i e-postlistan kommer de dock inte att automatiskt inkluderas i teamet. Du måste antingen lägga till de nya medlemmarna separat eller lägga till e-postlistan i teamet på nytt. (Om du väljer det senare alternativet garanterar deduplicering att medlemmarna endast läggs till en gång.)

Du kan lägga till e-postaktiverade säkerhetsgrupper som medlemmar i ett team. Lägger du till fler medlemmar i säkerhetsgruppen efteråt läggs inte dessa medlemmar automatiskt i teamet. Då måste du lägga till de nya medlemmarna separat eller lägga till säkerhetsgruppen i teamet igen. (Om du lägger till säkerhetsgruppen på nytt läggs medlemmarna bara till en gång tack vare avdupliceringen.)

Det finns inga ändringar i noden Grupper.

Administration i Microsoft Teams

Som standard är Microsoft Teams aktiverat för alla berättigade användare av Office 365-företagsabonnemang med rätt licenser. För användare av Office 365 Education är Teams avstängt som standard. Alla inställningar är övergripande och påverkar alla i organisationen som har en aktiv licens för Microsoft Teams.

Som administratör för din organisation kan du aktivera eller inaktivera Microsoft Teams för din organisation och tillåta eller blockera innehållskällor för användning i Teams. Mer information finns i Administratörsinställningar för Microsoft Teams. Du kan aktivera eller inaktivera Teams för enskilda användare. Mer information om hur du hanterar licenser per användare i Microsoft Teams finns i Aktivera eller inaktivera Microsoft Teams-licenser.

Microsoft Teams är tillgängligt med följande företagsabonnemang för Office 365: Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium samt paketen Office 365 Enterprise E1, E3 och E5. Microsoft Teams är även tillgängligt för befintliga Office 365 Enterprise E4-kunder som köpte E4 innan produkten togs ur sortimentet.

Microsoft Teams är tillgängligt med alla Office 365 Education-licenser: Office 365 Education, Office 365 Education Plus och Office 365 Education, E5 samt för befintliga kunder som köpte E3 innan produkten togs ur sortimentet.

Microsoft Teams är tillgängligt med alla Office 365 Education-licenser: Office 365 Education, Office 365 Education Plus och Office 365 Education, E5 samt för befintliga kunder som köpte E3 innan produkten togs ur sortimentet. För mer information, se Komma igång för Microsoft Teams i Office 365 Education.

Microsoft Teams är för närvarande inte tillgängligt för kunder inom myndigheter. Vi har börjat med tekniskt arbete för att säkerställa framtida beredskap för myndigheter.

Microsoft Teams är endast tillgängligt som en del i företags- och utbildningsabonnemang till Office 365. Mer information finns i ”Hur fungerar mitt Office 365-abonnemang och min licens med Microsoft Teams?” tidigare i denna artikel.

Microsoft Teams har stöd för webbklienten i Microsoft Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ och Chrome 51.0+. Användare som försöker öppna Microsoft Teams-webbklienten i Safari hänvisas till att ladda ned skrivbordsklienten. Stöd för Safari kan läggas till senare.

Microsoft Teams går att se på webben med alla skärmupplösningar. För att skapa och redigera team i Microsoft Teams krävs en skärmbredd på 600 bildpunkter eller fler. Microsoft Teams på webben är skrivskyddad på skärmar som är smalare än 600 bildpunkter.

Microsoft Teams har lokaliserat språkstöd för T-Bot och hjälpinnehåll. Nya språk läggs till hela tiden. Gå till språk som stöds för Microsoft Teams hjälpinnehåll för den mest aktuella listan över språk som stöds.

För optimal användning av Microsoft Teams bör varje användare få åtkomst till Exchange Online och SharePoint Online samt kunna skapa grupp i Office 365. Användarnas Exchange-postlådor kan hanteras online eller lokalt. Användare på Exchange Online eller Exchange Dedicated vNext kan använda alla funktioner i Microsoft Teams. De kan skapa och gå med i team och kanaler, skapa och se möten, ändra bilder i användarprofiler, lägga till och konfigurera anslutningsprogram, flikar och robotar, samt chatta och ringa.

Användare på Exchange Online Dedicated – Legacy eller lokal Exchange måste synkroniseras till Azure Active Directory för Office 365. De kan skapa och gå med i team och kanaler, lägga till och konfigurera flikar och robotar, samt chatta och ringa. Däremot kan de inte ändra bilder i användarprofiler, skapa och visa möten eller lägga till och konfigurera anslutningsprogram. De kan ta emot meddelanden från anslutningsprogram som konfigurerats av andra användare.

Följande tabell innehåller information för användare med Exchange Online-uppkoppling i olika miljöer.

Åtgärder som stöds:

Om användarens postlåda finns i:

Skapa team

Gå med i team

Skapa kanaler

Skapa och se möten

Ändra användarprofilbild

Lägga till och konfigurera kopplingar

Lägga till och konfigurera flikar

Lägga till och konfigurera robotar

Exchange Online

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Exchange Online Dedicated vNext

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Exchange Online Dedicated – Legacy (Synkronisering till Azure AD krävs)

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Lokal Exchange (Synkronisering till Azure AD krävs)

Ja

Ja

Ja

Ja*

Nej

Nej

Ja

Ja

*Exchange 2016 CU3 och senare stöds

Ytterligare information:

  • Microsoft Teams stöder inte lokal SharePoint.

  • SharePoint Online krävs för att dela och lagra filer i teamkonversationer.

  • OneDrive för företag krävs för att dela och lagra filer i privata chattar.

  • Om användare inte har tilldelats aktiverade SharePoint Online-licenser, har de inte möjlighet till OneDrive för företag-lagring i Office 365. Fildelning fungerar även fortsättningsvis i kanaler, men användarna kan inte dela filer i chattsessioner utan OneDrive för företag-lagring i Office 365.

  • Användarna måste ha aktiverats för gruppskapande i Office 365 för att kunna skapa team i Microsoft Teams.

  • I Microsoft Teams fungerar säkerhets- och efterlevnadsfunktioner, till exempel eDiscovery, innehållssökning, arkivering och bevarande av juridiska skäl bäst i Exchange Online- och SharePoint Online-miljöer. För kanalkonversationer journalförs meddelanden till gruppostlådan i Exchange Online, där de är tillgängliga för eDiscovery. Om SharePoint Online och OneDrive för företag (med ett arbets- eller skolkonto) har aktiverats för hela organisationen och för användare är dessa efterlevnadsfunktioner även tillgängliga för alla filer i Teams.

    Viktigt!: Användare som deltar i konversationer som finns med i chattlistan i Microsoft Teams måste ha en Exchange Online-postlåda (molnbaserad) för att en administratör ska kunna söka i chattkonversationer. Det beror på att konversationer som finns med i chattlistan lagras i chattdeltagarnas molnbaserade postlådor. Om en chattdeltagare inte har en Exchange Online-postlåda kan inte administratören söka i eller undanta chattkonversationer. I en Exchange-hybriddistribution kanske till exempel användare med lokala postlådor kan delta i konversationer som finns med i chattlistan i Microsoft Teams. I det här fallet är dock innehåll från dessa konversationer inte sökbart och kan inte undantas eftersom användarna inte har molnbaserade postlådor. Mer information om innehållssökningar och Microsoft Teams finns i Microsoft Teams och Office 365 Grupper.

Tips: Mer information om hur du använder Azure AD Connect för att synkronisera med Azure Active Directory finns i Integrera dina lokala identiteter med Azure Active Directory.

Molnlagringsalternativ i Microsoft Teams innefattar för tillfället Box, Dropbox, Google Drive och ShareFile. Användare kan ladda upp och dela filer från molnlagringstjänster i Microsoft Teams kanaler och chattar. Du kan aktivera och inaktivera specifika molnlagringstjänster för ditt företag i Administrationscenter för Office 365.

Ikonen Möten i appfältet är för närvarande endast aktiverad för användare vars postlåda finns i Office 365 med flera klientorganisationer och några utvalda användare vars postlådas plats kan identifieras med hjälp av automatisk upptäckt i Exchange.

Ja. Samma inställningar för att skapa team som Grupper i Office 365 har gäller även för Microsoft Teams. Mer information finns i Hantera skapa grupp i Office 365.

Det går inte att aktivera Microsoft Teams enbart för en del av organisationen. Administratörer kan aktivera eller inaktivera Microsoft Teams-licensen för enskilda användare. Om du vill hantera enskilda licenser för Microsoft Teams, se Hantera användaråtkomst till Microsoft Teams-licenser.

Extern åtkomst är inte tillgängligt i Microsoft Teams. Vi arbetar med flera olika metoder för att utöka värdet av Microsoft Teams till mer skilda typer av organisationer och grupper, bland annat möjligheten att delta för gäster utanför gruppen eller organisationen.

När du skapar en robot och registrerar den i Bot Framework kan du välja om du vill publicera den eller inte. Om du inte publicerar roboten är den privat. Du kan även kräva att användarna loggar in innan de använder roboten. Genom att kräva inloggning kan endast anställda i organisationen komma åt roboten, även om dess program-ID avslöjas. I AuthBot på GitHub finns ett kodexempel om hur du autentiserar användare mot Active Directory med robotar.

Visual Studio Team Services-kopplingen (VSTS) kräver för närvarande projektadministratörsrättigheter. Vi arbetar med VSTS-teamet för att ändra så att det kan användas av användare med teamadministratörsrättigheter.

När ett nytt team skapas uppstår samtidigt en ny Office 365-grupp, som innehåller den tillhörande SharePoint-webbplatsen, postlåda och OneNote-anteckningsboken. Om ett team aktiveras i en befintlig grupp används den redan befintliga webbplatsen, postlådan och anteckningsboken.

För varje nytt team skapas även en kanal med namnet Allmänt tillsammans med den tillhörande SharePoint-mappen och OneNote-anteckningsboken.

Ja, teamnamnen för Microsoft Teams visas i den globala adressboken i Outlook.

I den nuvarande versionen kan namnbegränsningar inte tillämpas. Vi räknar dock med att sådana snart kommer att bli tillgängliga. Samma stöd för namnbegränsningar som blir tillgängliga för Grupper i Office 365 kommer att tillämpas för Microsoft Teams.

Ja, en administratör kan inaktivera Microsoft Teams när som helst via Administrationscenter för Office 365. Observera att användare med aktiva licenser för Microsoft Teams fortsätter att se Teams app-panelen även om du inaktiverar Teams. För närmare info om hur du tar bort licenser från användare, se Hantera användaråtkomst till Microsoft Teams-licenser.

Åtkomsten till Microsoft TeamsMicrosoft Teams-klienten blockeras, men data som är tillgängliga via andra klienter och tjänster går fortfarande att komma åt, t.ex. filer via SharePoint och OneDrive. Alla data ligger kvar såvida inte teamen verkligen raderas.

Teamet fortsätter att fungera som tidigare. Alla data ligger kvar och alla befintliga användare kan fortsätta använda teamet. Om den borttagna användaren var den enda teamägaren kan en IT-administratör återta kontrollen av teamet via Administrationscenter för Office 365 och lägga till sig själv eller någon annan som teamägare. Det går att göra denna teamändring. Alla kopplingar som lagts till i teamet av den borttagna användaren slutar att fungera. Schemalagda möten fortsätter att fungera eftersom de finns i en gruppkalender.

Inga procedurer är nödvändiga. Arkiv och konversationer finns kvar.

Du kan redigera och ta bort dina chattmeddelanden under de första 24 timmarna efter att du har publicerat dem. I chattmeddelandets övre högra hörn klickar eller trycker du på ikonen Fler alternativ () och väljer Redigera eller Ta bort.

Du kan använda Office 365 PowerShell för att tilldela och ta bort användarlicenser. För närmare info och exempel kan du besöka Tilldela licenser till användarkonton med Office 365 PowerShell och Ta bort licenser från användarkonton med Office 365 PowerShell.

Du kan endast skapa team inom Microsoft Teams-appen (Windows och Mac skrivbordsapp eller webbapp).

Ja, i likhet med andra appar i Office 365 tillåter Teams användning av flerfakturautentisering.

Viktigt!: Om en klientorganisation har en villkorsbaserad åtkomstpolicy i en molnapp eller annan tjänst än Exchange Online eller SharePoint Online (till exempel Power BI), måste samma policy också tillämpas på Exchange Online eller SharePoint Online. Om policyn inte tillämpas kommer användarna att drabbas av avbrott vid användningen av den andra molnappen (till exempel Power BI) inom Microsoft Teams. Mer information om villkorsbaserade åtkomstpolicyer finns i Villkorsbaserad åtkomst i Azure Active Directory.

Microsoft Teams-integration

Varje kanal i ett team i Microsoft Teams omfattar en flik med namnet Filer där användare kan ladda upp, redigera och spara filer som delas inom teamet. Denna flik använder SharePoint som lagringsplats – ett dokumentbibliotek för hela teamet på SharePoint-webbplatsen samt en mapp per kanal. Användare kan även lägga till ett dokumentbibliotek från en befintlig SharePoint-webbplats som kan ses av alla kanaler. Välj ”+”-ikonen längst upp på sidan för att lägga till ett SharePoint-dokumentbibliotek som en flik i en kanal.

För en mer avancerad användning av SharePoint kan teammedlemmarna gå till relevant webbplats i SharePoint där de kan hantera filer, tillämpa arbetsflöden, se versionshistorik och följa principer för informationshantering.

Du kan integrera ett dokumentbibliotek från en befintlig SharePoint-webbplats med ett team genom att välja ikonen ”+” längst upp på sidan för att lägga till dokumentbiblioteket som en flik. Du kan välja dem från en lista över relevanta webbplatser eller ge en länk till webbplatsen eller dokumentbiblioteket.

En av användarfördelarna i Microsoft Teams är integrering med Office 365, vilket omfattar fildelning genom SharePoint. Tack vare detta finns alla filer på ett och samma ställe som teamet använder i sitt samarbete, däribland även chattar, personer och verktyg som används varje dag. Om SharePoint inte är aktiverat i din klientorganisation har Microsoft Teams-användare inte alltid möjlighet att dela filer i team. Användare i privatchattar kan inte heller dela filer eftersom OneDrive för företag (som är knuten till SharePoint-licensen) krävs för den funktionen.

Varje kanal i ett team förses med en SharePoint-webbplats. Denna webbplats kan inte raderas, men du kan lägga till ett dokumentbibliotek från en befintlig SharePoint-webbplats i en kanals vy genom att välja ”+”-ikonen längst upp på webbplatsen och lägga till dokumentbiblioteket som en flik.

Microsoft Teams klientapp

Nej, popup-meddelandet visas alltid för användarna.

För att installera Microsoft Teams finns det nedladdningsbara installationsprogram i 32-bitarsversionen för Windows och 64-bitarsversionen för Windows. Vi har även en .dmg-installationsfil för Mac-datorer. IT-administratörer kan välja vilken metod de föredrar för att distribuera installationsfilerna till datorer inom organisationen.

För att ladda ned de senaste skrivbordsversionerna av Microsoft Teams kan administratörer och användare gå till https://teams.microsoft.com/downloads. För mobilappar hänvisar vi till Google Play, Apple App Store eller Microsoft Store.

Gränser

Det maximala antalet team som en Office 365 klientorganisation kan ha är för närvarande 500 000.

Ett team kan ha 10 ägare.

En användare kan skapa 250 team.

En global administratör kan skapa ett obegränsat antal team.

En teamägare kan lägga till 999 medlemmar i ett team.

Det kan finnas 20 medlemmar i en privat chatt, däribland användaren som skapade chatten.

Det högsta antalet personer i ett möte är 80.

Sekretess

Nej, precis som för OneDrive för företag och SharePoint Online stannar kundens data i klientorganisationen.

Som kund till Office 365 är det du som äger och bestämmer över dina data. Microsoft använder inte dina data för något annat än att tillhandahålla den tjänst som du prenumererar på. I egenskap av tjänsteleverantör skannar vi inte din e-post, dina dokument eller team i reklamsyfte eller annat icke-tjänsterelaterat syfte. Läs mer om vår förtroende- och säkerhetsrelaterade information på Office 365 Säkerhetscenter. Microsoft Teams följer samma vägledning/principer som Office 365 Säkerhetscenter.

Hjälpmedel

Microsoft Teams stöder skärmläsare, tangentbordsnavigering och hög kontrast. Vi kommer att få fler tillgänglighetsstöd i framtiden.

För optimal upplevelse när du använder Microsoft Teams med skärmläsare rekommenderar vi att du använder den senaste versionen av JAWS från Freedom Scientific med Windows-programmet. Microsoft Teams ger också en utmärkt upplevelse för Windows 10-användare med Microsoft Edge och Skärmläsaren.

Säkerhet, efterlevnad och dataförvaltning

Microsoft Teams bygger starkt på Exchange Online och SharePoint Online för viktiga produktivitetsscenarier, till exempel möten, kalendrar och filer. Villkorsbaserade åtkomstprinciper som har konfigurerats för dessa molnappar gäller för Teams under inloggningsproceduren.

Microsoft Teams-skrivbordsklienter för Windows och Mac stöder modern autentisering, vilket ger inloggning baserat på Azure Active Directory-autentiseringsbibliotek (ADAL) till Microsoft Office-klientappar över plattformar. ADAL-komponenten stöder för närvarande dock inte enhetskompatibilitet för OS X-klienter. Vi planerar att lägga till detta stöd i framtiden. I nuläget kan administratörer endast konfigurera policyer för enhetskompatibilitet för de plattformar som stöds, vilket är Windows, Windows Phone, iOS och Android.

Mer information och vägledning om villkorsbaserade åtkomstpolicyer för Azure AD för molntjänster som används för klienten finns i Villkorsbaserad åtkomst i Azure Active Directory.

Arkivering, innehållssökning, eDiscovery, bevarande av juridiska skäl och granskningsloggar är tillgängliga via Office 365 – säkerhets- och efterlevnadscenter för chattar och kanalmeddelanden, OneNote-innehåll, OneDrive för företag-filer och SharePoint-innehåll. Mer information om dessa efterlevnadsfunktioner finns i Säkerhet och efterlevnad i Office 365 för företag – Administrationshjälp. Mer information om innehållssökningar och Microsoft Teams finns i Microsoft Teams och Office 365 Grupper. I det här avsnittet med vanliga frågor och svar finns information i Vilka är de tekniska kraven för Microsoft Teams? På vilket sätt ändrar Exchange hosting vad användarna kan göra i Teams?

Microsoft Teams stöder även villkorsbaserad åtkomst och policyer för hantering av mobilprogram (MAM) för administratörer via Microsoft Intune eller Azure-portalen på enheter som kanske inte hanteras av hanteringen av mobilenheter (MDM) i Intune.

Sökbart innehåll i wikin lagras i SharePoint Online. Innehåll i wikin sparas automatiskt i dokumentbiblioteket för Teams Wiki Data på gruppwebbplatsen i ett .mht-format för enkel förvaring och export.

Obs!: Lagring av innehåll i wiki via eDiscovery lanserades 22 juni 2017. eDiscovery finns tillgängligt för wikisidor som räddades eller uppdaterades på detta datum och därefter. Wikisidor som senast sparats före detta datum är inte tillgängliga för sökning.

Microsoft Teams arkiverar alla meddelanden. Teams arkiverar raderade meddelanden i minst 7 dagar och som mest 30 dagar innan meddelandena raderas permanent.

Microsoft Teams följer för närvarande Tier C-standarden. Den omfattar följande standarder: ISO 27001, ISO 27018, SSAE16 SOC 1 och SOC 2, HIPAA och EU-typklausuler (EUMC).

Microsoft Teams kräver även tvåfaktorsautentisering för teamet och organisationen, enkel inloggning genom Active Directory samt kryptering av data som överförs och inaktiva data. Filer lagras i SharePoint och skyddas genom SharePoint-kryptering. Anteckningar lagras i OneNote och skyddas genom OneNote-kryptering.

Microsoft Teams innehåller även stöd för Cloud Security Alliance-efterlevnad.

I sitt standardsystem delar Microsoft in Office 365-appar och -tjänster i fyra kategorier. Varje kategori definieras av specifika standardåtaganden som måste uppfyllas för en Office 365-tjänst eller en Microsoft-anknuten tjänst som förs in i den kategorin.

Tjänster i kategorierna C och D som har industriledande standardåtaganden aktiveras som standard. Tjänster i kategorierna A och B kan aktiveras eller inaktiveras för hela organisationen. Information finns i Standardsystem för industristandarder och föreskrifter.

Data i Microsoft Teams lagras i regionen baserat på tillhörighet till en klientorganisation. För närvarande har Microsoft Teams stöd för regionerna Amerika, EMEA och APAC. I framtiden kommer Microsoft Teams att erbjuda GoLocal-stöd, där data stannar kvar i landet (inte bara i regionen). Titta efter uppdateringar i Office 365-översikten.

Mer information

Du kan hitta viktig information i T-Bot, en hjälprobot som svarar på frågor och ger hjälp om Microsoft Teams via chatt. Om du vill se viktig information trycker eller klickar du på Chatt till vänster i Microsoft Teams-klienten (skrivbords- eller webbapp) och väljer T-Bot i listan över chattar. Längst upp i chattfönstret väljer du den inbyggda fliken Viktig information.

Versionsinformation finns också i Viktig information om Microsoft Teams.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×