Vanliga frågor och svar (aktiveringsguiden för Yammer)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hitta svar på vanliga frågor om hur man aktiverar Yammer.

Licensiering, erbjudanden och kvalificering

Hur köper jag Yammer Enterprise?

Yammer Enterprise går att använda online i följande abonnemang:

 • Office 365 Enterprise-abonnemang

 • Office 365 Midsize Business

 • SharePoint Online- och Yammer Enterprise-abonnemang

 • Office 365 Education-abonnemang

De här erbjudandena kan du köpa direkt via sidan för Yammer-priser eller via Office 365. Yammer går även att köpa med ett Enterprise-volymlicensieringsavtal eller via en Microsoft-partner. Mer information om inköpsalternativen för stora organisationer finns i Volymlicensiering. Om du är en befintlig Office 365-kund med något av ovanstående Yammer-berättigade abonnemang kan du aktivera ett Yammer Enterprise-nätverk.

Jag har köpt Yammer Enterprise som fristående tjänst. Varför måste jag registrera mig för Office 365?

Yammer är en del av Office 365-familjen, i likhet med andra tjänster, t.ex. SharePoint och Exchange. När du registrerar dig för Yammer Enterprise genereras automatiskt ett Office 365-konto där du kan hantera fakturor, licenser, Office 365-nivåinställningar och Yammer-aktivering.

Om domänerna som du har i ditt Yammer-nätverk kan verifieras hos en Office 365-innehavare kopplas nätverket automatiskt till den Office 365-innehavaren.

Läs mer om fördelarna med att hantera Yammer-tjänsten i Office 365.

Kan jag prova Yammer Enterprise innan jag köper tjänsten?

Ja, du kan hämta en kostnadsfri utvärderingsversion av Yammer Enterprise genom att registrera dig för någon av utvärderingsversionerna av Office 365 som inkluderar Yammer (t.ex. utvärderingsversionen av Office 365 E3 eller utvärderingsversionen av Office 365 E5. När en Office 365-innehavare har skapats skapas ett nytt Yammer-nätverk automatiskt under *. onmicrosoft.com-domänen hos innehavaren. När utvärderingsperioden går mot sitt slut kan du antingen köpa Yammer Enterprise för att behålla det aktiverade nätverket eller låta utvärderingsversionen gå ut. Om du bestämmer dig för att låta utvärderingsversionen gå ut kommer nätverket att genomgå vissa datahanteringsprocesser i Office 365 och tas bort. Mer information: Vad händer när min utvärderingsversion går ut?

Tänk på att en domän kan verifieras för endast en innehavare i taget. Om du vill behålla det aktiverade Yammer Enterprise-nätverket efter utvärderingsperioden måste du uppgradera utvärderingskontot. Det gör du genom att köpa antingen Office 365-abonnemanget (där du får behålla alla funktionerna i Office 365-utvärderingsversionen, inklusive Yammer Enterprise) eller Yammer Enterprise som en fristående produkt.

Om du bestämmer dig för att flytta din domän till en ny innehavare kommer ett nytt nätverk att skapas under den innehavaren och de domäner som migrerats synkroniseras automatiskt med det nya nätverket.

Aktiveringsprocessen

Mitt företag har redan ett grundläggande Yammer-nätverk. Vad händer med den data och innehåll när jag komma igång med Yammer Enterprise?

Alla data, allt innehåll och alla användare bevaras när du uppgraderar Yammer Basic-nätverket. När du uppgraderar gäller följande. Se till att verifiera den domän som hör till Yammer Basic-nätverket i företagets Office 365-innehavare. Markera den när du aktiverar Yammer.

Jag är Office 365-kund sedan tidigare, och jag har redan lagt till företagets domän i mitt konto. Måste jag utföra det steget igen?

Om du redan har verifierat domänen för en annan Office 365-tjänst, och lagt till minst en global administratör för den domänen, behöver du inte utföra de här stegen igen. Gå i stället direkt till Aktivera Yammer och fortsätt därifrån. Observera att om ni också använder SharePoint Online-webbplatser inom organisationen kan du inte aktivera Yammer Enterprise via samma domän. Kontrollera att du har verifierat både www.contoso.com för användning med SharePoint-webbplatser och contoso.com för användning med Yammer Enterprise.

Varför får jag upp ett felmeddelande om "webbtjänstundantag" när jag försöker aktivera Yammer?

Om du får ett sådant felmeddelande när du försöker aktivera Yammer kan det bero på att domänen redan används för en offentlig SharePoint-webbplats. Du kan ändra det genom att gå till Hantera domäner > Hantera DNS och där kontrollera vilka tjänster som är markerade för domänen. Mer information finns i Välja tjänster för din domän i Office 365.

Tips: De domäner som används för offentliga SharePoint-webbplatser ska alltid ha formatet www.contoso.com. Annars fungerar inte SharePoint-webbplatsen som den ska, och dessutom uppstår en konflikt om du försöker aktivera Yammer på contoso.com.

Jag får ett meddelande om att det kan ta upp till 72 timmar att verifiera en domän. Måste jag verkligen vänta 72 timmar?

Det beror på vilken registrator du har använt och hur lång tid det tar att uppdatera DNS-servrarna hos den registratorn.

Om verifieringen dröjer bör du med jämna mellanrum gå till Office 365-administratörsportalen för att se efter om DNS-servrarna har uppdaterats. Så snart de har uppdaterats fortsätter verifieringen. Observera att det här gäller inte endast för aktiveringen av Yammer. Samma process gäller varje gång du verifierar en domän.

Jag har aktiverat Yammer Enterprise för fel domän. Hur gör jag nu för att uppgradera rätt nätverk?

Om du har aktiverat fel domän för Yammer-nätverket och därför behöver aktivera en annan domän kan du kontakta supporten för Office 365 för företag för hjälp.

Vi har redan användare i Office 365 inom organisationen. Får de automatiskt tillgång till Yammer Enterprise?

Licensen för Office 365-användarna ger dem rätt att använda Yammer Enterprise. Dock läggs de inte automatiskt till i Yammer-nätverket. Det enklaste sättet att se till att Office 365-användarna finns med i Yammer är att lägga till dem med dig som Yammer-administratör. Alternativt kan du lägga till Yammer som en länk i organisationens Office 365-navigeringsfält så att användarna kan gå direkt till nätverket. En annan lösning är att de användare som ligger på samma företagsdomän som Yammer-nätverket själva ansluter till nätverket genom att skapa ett Yammer-konto på www.yammer.com. Om Office 365-användarna ligger på olika domäner eller underdomäner bör du överväga att lägga till de domänerna i det aktiverade hemnätverket via ett supportärende.

Vi har flera domäner inom företaget. Jag vill aktivera Yammer Enterprise för alla de domänerna. Hur gör jag det?

I Office 365 tillåts ett aktiverat Yammer Enterprise-nätverk per konto. Om ni har flera domäner inom organisationen börjar du med att aktivera hemnätverket via den domän där majoriteten av användarna ligger. Sedan kontaktar du supporten för hjälp med att lägga till de andra domänerna i hemnätverket. Observera att du måste verifiera de domänerna i Office 365.

Hur kan jag hindra användare från att gå in på organisationens Yammer-nätverk?

Vi rekommenderar inte att du hindrar användarna från att ansluta till nätverket. Ni får ut mesta möjliga av Yammer om ni skapar en nätverkseffekt. Det gör ni på bästa sätt genom att ha med alla företagets anställda i Yammer. I de fall där det är nödvändigt att blockera användare kan Yammer-administratörerna göra det via SSO eller verktyget för att blockera användare i Yammer.

Alternativ 1: Ta bort Yammer licenser i Office 365

Information om att ta bort licenser för Yammer finns i Hantera Yammer användarlicenser i Office 365.

Alternativ 2: Blockera användare i Yammer

Om du vill blockera användare från Yammer-nätverket anger du manuellt de aktuella användarnas e-postadresser i administratörsverktyget för att blockera användare i Yammer. Användare med blockerade e-postadresser kan ansluta till Yammer-nätverket endast om du eller någon annan administratör häver blockeringen för de adresserna. Det här alternativet kan implementeras av nätverksadministratörer och verifierade Yammer-administratörer.

Obs!: Den här funktionen ingår inte mängdrabatt update-funktioner.

Arbeta med administratörer

Hur utser jag verifierade administratörer i Yammer?

De administrativa funktionerna i Office 365 och Yammer hanteras för närvarande separat. Det finns två sätt att utse en användare till Yammer-administratör:

 1. Om en användare utses till global administratör i Office 365 och läggs till i den matchande contoso.com-domänen blir den användaren automatiskt verifierad administratör i Yammer. Detta kan göras vid själva aktiveringen eller vid en senare tidpunkt. När en användare väl utsetts till global administratör kan hon eller han tas bort som verifierad administratör i Yammer endast genom att du ändrar Office 365-administratörsstatusen till en annan status än den som global administratör. Du kan inte ändra vederbörandes administratörsstatus i Yammer.

 2. Du kan utse nätverksadministratörer och verifierade administratörer inom Yammer utan att göra dem till globala Office 365-administratörer. Deras administratörsstatus styrs helt och hållet inom Yammer, och de har åtkomst endast till de administrativa funktionerna i Yammer.

Hur ändrar jag en administratörsroll för Yammer?

Om du vill redigera rollen för någon administratör går du till sidan för Yammer-administratörer och väljer den användare vars roll du vill ändra. Observera att administratörer inte kan redigera sina egna roller.

 • Om administratören är en global Office 365-administratör kan du klicka på Ändra status för Office 365-administratörer. Då kommer du till Office 365-administrationscentret. Där kan du tilldela den aktuella globala Office 365-administratören en annan roll. Den användaren tas då bort som verifierad administratör inom Yammer.

 • Om den aktuella administratören utsågs till nätverksadministratör eller verifierad administratör direkt i Yammer kan du ändra den rollen i Yammer-administrationscentret.

Blir alla globala Office 365-administratörer i mitt konto automatiskt verifierade administratörer i Yammer?

Ja, när Yammer Enterprise-nätverket aktiveras blir alla befintliga globala Office 365-administratörer i den matchande företagsdomänen automatiskt verifierade administratörer i Yammer. Om en Office 365-användare sedan utses till global administratör läggs den personen även till som verifierad administratör i Yammer. Observera att de här globala administratörerna måste skapa ett konto och logga in på Yammer för att få tillgång till administrationscentret i Yammer.

Kan jag utse verifierade Yammer-administratörer i Office 365-administrationsportalen utan att göra dem till administratörer i Office 365?

Nej. Om du vill utse verifierade Yammer-administratörer via Office 365 måste du göra dem till globala Office 365-administratörer.

Om du vill ge en användare rättigheter endast som verifierad Yammer-administratör utser du den personen i Yammer. De användare som du gör till verifierade administratörer direkt i Yammer blir inte globala administratörer i Office 365.

Jag är en global administratör för Office 365, och när jag loggar in på Yammer ser jag inte alla Administrationsverktyg. Hur kommer?

Kontrollera följande felsökningspunkter för att ta reda på varför administratören inte får e-postmeddelanden från Yammer:

 1. Har administratören skapat ett Yammer-konto?

  Den globala administratören synkroniseras som verifierad administratör i Yammer genom den automatiserade Office 365-processen, men användaren måste ändå skapa ett konto i Yammer för att få en bekräftelse via e-post.

 2. Ligger administratören på rätt domän?

  Användaren måste ha en e-postadress på den företagsdomän som du använde för att aktivera Yammer. Om du skapar en administratör i kund.uk medan det Yammer-nätverk du har aktiverat är kund.com, synkroniseras inte den administratören som verifierad Yammer-administratör. Mer information om hur du redigerar en administratörs domän finns i Tilldela globala administratörer.

 3. Använder administratören en allmän e-postadress?

  Administratörsrollen måste tilldelas till en faktisk, enskild användare. Det går inte att ange en allmän e-postadress. Det regleras genom att vissa ord inte är tillåtna i e-postadresser för globala administratörer:

  • admin, noreply, help, support, workfeed, feedback, yammer, api, abuse, postmaster, hostmaster, rot, ny, skapa, index, visa, förstör, radera och uppdatera.

 4. Har ni lagt till Yammer.com i listan över betrodda mottagare inom företaget?

  Kanske blockeras e-postmeddelanden från Yammer-domänen av företagets e-posttjänst. Kontrollera att Yammer.com anges som betrodd mottagare i företaget och inte på annat sätt blockeras från att leverera e-postmeddelanden.

Mer information finns i

Aktiveringsguide för Yammer

Konfigurera Yammer-nätverket

Innehåll i Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×