Vad har hänt med databasmodelleringsmallarna, -menyerna och -funktionerna?

Alla utgåvor av Microsoft Office Visio inkluderar inte databasmodelleringsfunktioner. Om du inte hittar de funktioner du letar efter kontrollerar du följande:

Vilken utgåva har du?    

Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas på den första textraden i dialogrutan.

  • Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

  • Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

  • Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Arbetar du i mallen Databasmodelldiagram?    

Du har kanske öppnat en Express-G- eller ORM-databasdiagrammall eller en annan mall än en databasmall. Dessa mallar stöder inte databasmodelleringsfunktioner som Databas-menyn. Det gör bara mallen Databasmodelldiagram. Du öppnar mallen Databasmodelldiagram genom att peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

Visas Databas-menyn?    

Databas-menyn kan försvinna om ett oväntat fel från en intern eller extern källa uppstår i Visio. Prova följande för att visa menyn igen:

  1. Om Visio plötsligt avslutas startar du om programmet.

  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  3. Markera Aktivera automatiseringshändelser på fliken Säkerhet och klicka på OK.

Databas-menyn återställs när du har startat om Visio och öppnat mallen Databasmodelldiagram igen.

Gäller för: Visio 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk