Vad har hänt med databasmodelleringsmallarna, -menyerna och -funktionerna?

Alla utgåvor av Microsoft Office Visio inkluderar inte databasmodelleringsfunktioner. Om du inte hittar de funktioner du letar efter kontrollerar du följande:

Vilken utgåva har du?    

Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas på den första textraden i dialogrutan.

  • Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

  • Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

  • Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Arbetar du i mallen Databasmodelldiagram?    

Du har kanske öppnat en Express-G- eller ORM-databasdiagrammall eller en annan mall än en databasmall. Dessa mallar stöder inte databasmodelleringsfunktioner som Databas-menyn. Det gör bara mallen Databasmodelldiagram. Du öppnar mallen Databasmodelldiagram genom att peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

Visas Databas-menyn?    

Databas-menyn kan försvinna om ett oväntat fel från en intern eller extern källa uppstår i Visio. Prova följande för att visa menyn igen:

  1. Om Visio plötsligt avslutas startar du om programmet.

  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  3. Markera Aktivera automatiseringshändelser på fliken Säkerhet och klicka på OK.

Databas-menyn återställs när du har startat om Visio och öppnat mallen Databasmodelldiagram igen.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×