Vad har hänt med Microsoft Office-knappen?

Det nya användargränssnittet i Microsoft Office 2010 innehåller fliken Arkiv som ersätter Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i följande program i Microsoft Office 2007-systemet: Word, Excel, PowerPoint, Access och Outlook (i läs- och skrivfönstren).

Knappen och fliken ersätter Arkiv-menyn som finns i vissa program i Microsoft Office 2007-systemet och i Microsoft Office 2003 och tidigare versioner.

Microsoft Office-knappen och fliken Arkiv finns på samma plats men ser inte likadana ut.

Pil som pekar mot fliken Arkiv i Word

När du klickar på fliken Arkiv visas samma baskommandon som när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen eller på Arkiv-menyn i vissa program i Microsoft Office 2007-systemet och i Microsoft Office 2003 och tidigare versioner. Exempel på dessa baskommandon är kommandona Öppna, Spara och Skriv ut. Några kommandon, t.ex. Importera, har flyttats till menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Mer information om fliken Arkiv finns i avsnittet Vad är och var finns Backstage-vyn?

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk