Vad du behöver känna till innan du skapar en mall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du tänker på vilken typ av mall som du vill skapa och vem som kanske kommer att använda den ska du tänka på följande:

I den här artikeln

Geopolitiska frågor

Avsedd målgrupp

Användarvänlighet (hjälpmedelsfunktioner)

Teknisk noggrannhet

Språklig standard

Juridiska krav när det gäller namngivning

Rättigheter att återdistribuera innehållet

Tips och verktyg för arbete med Microsoft Office

Geopolitiska frågor

Det är svårt att designa för alla som kan tänkas använda en mall. Du kan göra dina mallar acceptabla för fler kunder genom att känna igen och undvika vanliga geopolitiska frågor.

Använd:

  • En mängd olika etniska bakgrunder, åldrar och kön i dina mallar

  • Religiösa bilder och språkbruk endast i deras sammanhang, till exempel i julkort eller inbjudningar till religiösa högtider

Var medveten om:

  • Foton, bilder och konst som inkluderar handgester kan vara stötande för vissa kunder

  • Kartor eller flaggor kan vara laddade bilder

Överst på sidan

Avsedd målgrupp

Försäkra dig om att ditt innehåll är lämpligt för den avsedda målgruppen. Till exempel ska vardagsuttryck, hänvisningar till valuta och tidsangivelser eller andra måttenheter överensstämma med den lokala standarden för den plats där du avser att mallen ska publiceras.

Överst på sidan

Användarvänlighet (hjälpmedelsfunktioner)

Vissa kunder kommer att arbeta med dina mallar med hjälp av hjälpmedelsfunktioner, som till exempel skärmuppläsare och visning med hög kontrast. Hur du utvecklar dina mallar (till exempel ditt val av teckenfärg, bakgrundsfärg och layout) kan påverka hur enkla de är för vissa kunder att använda.

Mer information finns i göra dina mallar mer tillgängliga för användare med funktionshinder.

Överst på sidan

Teknisk noggrannhet

All information som du ger i en mall måste vara korrekt så vitt du vet. Tekniska funktioner som till exempel makron eller beräkningar måste fungera korrekt. Om en mall innehåller fel eller om den inte fungerar som det är avsett kan den komma att tas bort från webbplatsen.

Överst på sidan

Språklig standard

Se till att all information i mallarna följer vedertagna språkliga regler för stavning, grammatik, interpunktion och innehåll. Kontrollera i de senaste utgåvorna av erkända redaktionella referenser som till exempel The Chicago Manual of Style och The American Heritage Dictionary of the English Language när det gäller amerikansk engelska.

Om du skapar en dokumentmall för användning inom en specifik bransch eller ett visst yrke, till exempel ett affärsbrev, en teknisk rapport eller en rättslig procedur ska du se till att dokumentets stil överensstämmer med de senaste publicerade standarderna. Det är ditt ansvar att uppdatera dessa mallar om stilen eller kraven skulle förändras.

Överst på sidan

Juridiska krav när det gäller namngivning

Viktigt!: Av upphovsrätts-, varumärkes- och integritetsskäl ska du se till att alla personnamn eller företagsnamn, adresser, telefonnummer, webbplatsadresser och e-postadresser som nämns i mallarna följer Microsofts juridiska krav när det gäller namngivning. Mer information ges i se online-platshållaren och riktlinjerna för exempeltext för varje produkt som du skapar mallar för.

Överst på sidan

Rättigheter att återdistribuera innehållet

Om du har frågor eller vill veta mer om hur du eller Microsoft kan återdistribuera mallar ska du kontakta din Microsoft-representant.

Överst på sidan

Tips om hur du sparar Office 2010-mallarna

Mer information om hur du sparar en Office 2010-fil som en mall ges här:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!