Office
Logga in

Vad du behöver veta om stegvis migrering av e-post till Office 365

Som en del av en Office 365-distribution kan du migrera innehållet i användarpostlådor från ett källsystem för e-post till Office 365. När du gör det över tid kallas det en stegvis migrering. En stegvis migrering rekommenderas när:

 • Ditt källsystem för e-post är Microsoft Exchange Server 2003 eller Microsoft Exchange Server 2007.

  Obs!: Du inte kan använda en stegvis migrering för att migrera Exchange 2013- eller Exchange 2010-postlådor till Office 365. Överväg att i stället använda snabbmigrering eller hybridmigrering av e-post.

 • Du har fler än 2 000 postlådor.

Om en stegvis migrering av e-post inte fungerar för dig läser du om andra alternativ i Sätt att migrera e-post till Office 365.

Saker att tänka på

Här är några saker du bör känna till:

 • Du måste synkronisera konton mellan din lokala Active Directory-domän och Office 365 genom att använda Azure Active Directory-synkronisering för att en stegvis migrering ska fungera.

 • Det primära domännamn som används för din lokala Exchange-organisation måste vara en domän som är verifierad för din Office 365-organisation.

 • Du kan bara migrera användarpostlådor och resurspostlådor. Andra mottagartyper, till exempel distributionsgrupper, kontakter och e-post-aktiverade användare migreras till Office 365 genom processen med katalogsynkronisering.

 • Frånvaromeddelanden migreras inte med användarnas postlådor. Om en användare aktiverar Frånvarande-funktion innan migreringen, förblir funktionen aktiverad på den migrerade postlådan, men frånvaromeddelandet är tomt. Personer som skickar meddelande till postlådan får inte någon frånvaroavisering. För att tillåta frånvaroaviseringar att skickas måste användaren återskapa frånvaromeddelandet efter att postlådan migrerats.

 • Om du begränsade anslutningarna till källsystem för e-post kan det vara bra att utöka dem för att få bättre migreringsprestanda. Vanliga anslutningsbegränsningar är till exempel totalt antal anslutningar för klient/server, anslutningar per användare och IP-adressanslutningar på servern eller brandväggen. Om du inte begränsade de här anslutningarna kan du hoppa över den här uppgiften.

Migreringens påverkan på användarna

 • Administratörer kan komma åt e-post        För att kunna migrera e-post måste du ha åtkomst till användarnas postlådor i käll-e-postsystemet.

 • Användare måste skapa nya Outlook-profiler        Efter att postlådorna migrerats och de lokala kontona konverterats till e-post-aktiverade konton måste användarna skapa en ny Office 365-profil i Outlook, och sedan ansluter Outlook automatiskt till Office 365.

Hur fungerar stegvis migrering?

Huvudstegen i en stegvis migrering, och resultatet för dina användare, visas i följande illustration.

Processen för att utföra en stegvis e-postmigrering från Exchange till Office 365

Här följer en beskrivning av den stegvisa migreringen som visas i illustrationen.

 1. Administratören synkroniserar listan med användare mellan deras lokala miljö och Office 365.

  Stegvisa anvisningar finns i Förbereda en stegvis migrering.

 2. Administratören skapar en kommaavgränsad fil (CSV) som innehåller en rad för varje användare vars lokala postlåda ska flyttas i migreringsbatchen.

  Stegvisa anvisningar finns i Skapa en lista med postlådor som ska migreras.

 3. Administratören skapar och kör en stegvis migreringsbatch med hjälp av migreringsinstrumentpanelen i Administrationscenter för Exchange.

  Stegvisa anvisningar finns i Anslut Office 365 till dina e-postsystem, Migrera dina postlådor och Starta den stegvisa migreringsbatchen.

  När administratören startar migreringsbatchen gör Exchange Online följande:

  • Verifierar att katalogsynkronisering är aktiverad.

  • Kontrollerar att en e-post-aktiverad användare finns i Office 365-organisationen för varje användare som visas i CSV-filen. E-post-aktiverade användare skapas i Office 365 som ett resultat av katalogsynkroniseringen.

  • Konverterar den Office 365-e-post-aktiverade användaren till en Exchange Online-postlåda för varje användare i migreringsbatchen.

  • Börjar första synkroniseringen. Exchange Online bearbetar upp till N migreringsbegäranden samtidigt. N motsvarar det maximala antal samtidiga migreringar som administratören angav när migreringsslutpunkten för aktuell migreringsbatch skapades. Som standard utförs den första synkroniseringen på 20 postlådor i taget tills alla postlådor i migreringsbatchen har migrerats.

  • Konfigurerar vidarebefordran av e-post. Egenskapen TargetAddress på den lokala postlådan är konfigurerad med e-postadressen för Exchange Online-postlådan. Den här processen innebär att e-post som skickas till den lokala postlådan vidarebefordras till motsvarande Exchange Online-postlåda.

 4. När den skapat Exchange Online-postlådan och konfigurerat vidarebefordran av e-post för varje användare i CSV-filen skickar Exchange Online ett status-e-postmeddelande till administratören. Statusmeddelandet visar antalet postlådor som migrerats och hur många som inte kunde migreras. Meddelandet innehåller också länkar till statistik om migreringen och felrapporter som innehåller mer detaljerad information. I det här läget kan användarna börjar använda sina Exchange Online-postlådor.

 5. Som en del av den första synkroniseringen migrerar sedan Exchange Online alla e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt från de lokala postlådorna till Exchange Online-postlådorna. Exchange Online skickar en slutgiltig migreringsrapport när datamigreringen är klar.

 6. När en migreringsbatch är klar och administratören verifierar att alla postlådor i batchen har migrerats kan administratören konvertera de lokala postlådorna till e-postaktiverade användare.

  Stegvisa anvisningar finns i Konvertera lokala postlådor till e-postaktiverade användare.

 7. Om en användare öppnar sin postlåda med Outlookförsöker tjänsten Automatisk upptäckt att ansluta till den lokala postlådan. När du konverterar lokala postlådor till e-post-aktiverade användare använder tjänsten Automatisk upptäckt den e-postaktiverade användaren för att ansluta Outlook till Exchange Online-postlådan när användaren skapat en ny Outlook-profil.

 8. Administratören skapar ytterligare migreringsbatchar och skickar en CSV-fil för var och en av dem.

 9. Administratören kör ytterligare migreringsbatchar.

 10. Administratören löser eventuella problem. När alla lokala postlådor i en batch har migrerats tar administratören bort migreringsbatchen.

  Stegvisa anvisningar finns i Ta bort batchen för stegvis migrering.

 11. Användarna kan använda sina Exchange Online-postlådor.

 12. För att slutföra övergången till Exchange Online och Office 365 utför administratören uppgifter efter konfigurationen som:

  • Tilldela licenser till Office 365-användare.

  • Konfigurera MX-posten så att den pekar på din Office 365-organisation så att e-post skickas direkt till Exchange Online-postlådor.

  • Skapa en automatiskt upptäckt DNS-post (Domain Name System) för din Office 365-organisation.

  Stegvisa anvisningar finns i Dirigera din e-post direkt till Office 365 och Slutföra uppgifter efter migreringen.

  Administratören kan stänga av lokala Exchange Server (valfritt).

  Obs!: Om du genomför en lösning för enkel inloggning bör du behålla minst en Exchange Server så att du får tillgång till Exchange System Manager (Exchange 2003) eller Exchange Management Console/Exchange Management Shell (Exchange 2007) för att hantera e-post-relaterade attribut på lokala e-post-aktiverade användare. För Exchange 2007 bör den Exchange Server som du behåller ha serverrollerna Navtransport, Klientåtkomst och Postlåda installerade.

Klar att börja?

Om du vet hur du ska konfigurera en migrering till Office 365 följer här de uppgifter som ska utföras:

 • Använd antingen Microsoft Azure Active Directory Synchronization Tool eller Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD Sync) för att synkronisera och skapa lokala användare i Office 365.

 • Konfigurera Exchange Server med hjälp av Administrationscenter för Exchange.

 • Ändra organisationens MX-post så att den pekar på Office 365 när migreringen är slutförd. Med hjälp av din MX-post kan andra e-postsystem hitta platsen för ditt e-postsystem. Om du ändrar MX-posten kan andra e-postsystem börja skicka e-post direkt till de nya postlådorna i Office 365.

För att en stegvis migrering av e-post ska genomföras utan problem kan det vara bra att känna till hur de här uppgifterna utförs:

 • Du konfigurerar eller kontrollerar att katalogsynkronisering fungerar.

 • Du konfigurerar eller kontrollerar att Outlook överallt fungerar.

 • Du skapar en eller flera listor med postlådor som ska migreras i Excel.

 • Du använder steg för steg-guider i Office 365 för att konfigurera och starta migreringsprocessen.

 • Du lägger till eller ändrar organisationens DNS-poster, t.ex. Automatisk upptäckt och MX-poster.

 • Du e-postaktiverar lokala postlådor.

Om du är redo att börja en stegvis migrering av e-post kan du använda stegen i Utföra en stegvis migrering av e-post till Office 365.

Mer information finns i

Sätt att migrera e-post till Office 365

Använda PowerShell för att utföra en stegvis migrering till Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×