Vad är föredragshållarvyn?

Information om hur du ställer in och använder föredragshållarvyn finns i Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Artikelinnehåll:

Översikt över föredragshållarvyn

Förutsättningar för föredragshållarvyn

Översikt över föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är praktisk när du vill visa presentationen med dina anteckningar på en dator, medan åhörarna får se presentationen utan anteckningar på en annan skärm.

Obs!: Det går bara att visa en presentation på två skärmar i PowerPoint. Du kan dock konfigurera datorn att visa en presentation på tre eller flera bildskärmar som är kopplade till en och samma dator.

Föredragshållarvyn innehåller följande verktyg som gör det enklare att presentera information:

  • Du kan använda miniatyrer om du vill välja bilder i annan ordning och skapa en anpassad presentation för åhörarna.

  • Stödanteckningar visas i stor och tydlig stil för att kunna användas som manus vid presentationen.

  • Du kan stänga av skärmbilden under en presentation och senare återuppta visningen där du slutade. Du kanske t.ex. inte vill visa bildinnehållet under en paus eller en frågestund.

Föredragshållarvyn

I föredragshållarvyn är ikoner och knappar stora så att även den som inte är van vid tangentbord och mus lätt kan hantera dem. I bilden nedan visas olika verktyg som är tillgängliga i föredragshållarvyn.

Föredragshållarvyn

1. Bildnummer (t.ex. bild ett i en presentation med åtta bilder)

2. Bilden du visar för åhörarna.

3. Stödanteckningarna du kan använda som manus för presentationen.

4. Klicka när du vill gå till föregående bild

5. Pennan eller markeringsverktyget

6. Klicka när du vill visa en meny som gör att du kan avsluta bildspelet, släcka eller tända åhörarnas bildskärm eller gå till en viss bild

7. Klicka när du vill gå till nästa bild

8. Hur lång tid presentationen har pågått, i timmar och minuter

9. Miniatyrer av bilder du kan klicka på när du vill hoppa till en bild eller gå tillbaka till en bild du redan har visat.

Överst på sidan

Förutsättningar för föredragshållarvyn

Du måste göra följande innan du kan använda föredragshållarvyn:

  • Kontrollera att datorn du använder för presentationen hanterar flera bildskärmar. De flesta stationära datorer har inbyggt stöd för flera skärmar, men om inte datorn har det måste du ha två grafikkort.

    Tips: Information om stöd för flera skärmar finns på datortillverkarens webbplats.

  • Det går bara att visa en presentation på två skärmar i PowerPoint. Du kan dock konfigurera datorn att visa en presentation på tre eller flera bildskärmar som är kopplade till en och samma dator. Information om hur du använder tre eller fler skärmar finns i avsnittet Aktivera visning på flera bildskärmar (tre eller fler) i Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

  • Ange att föredragshållarvyn ska användas i PowerPoint.

Obs!: Information om hur du ställer in och använder föredragshållarvyn finns i Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×