Vad är telefonsystemet dirigeringar?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Telefonsystemet i Office 365-dirigeringar kan användas för att skapa ett menyn system för din organisation som gör att personer som ringer externa och interna flytta genom menyn system för att leta reda på och ringer eller överföra samtal till företagets användare eller avdelningar i organisationen.

När personer som ringer presenteras de med en serie av röstanvisningarna som hjälper denna att ringa ett samtal till en användare eller söka efter någon i din organisation och ringa upp den här användaren. En automatisk dirigering är en serie röstanvisningarna eller och ljudfilen som personer som ringer höra i stället för en mänskliga operator när de ringer in en organisation. En automatisk dirigering kan personer som ringer flytta genom menyn systemet, ringer samtal, eller hitta användare med hjälp av en telefontangentbordet (DTMF) eller telefonsvararen indata med hjälp av taligenkänning. Konfigurera en automatisk dirigering för telefonsystemet i Office 365, gå här.

En telefonsystemet automatisk dirigering har följande funktioner:

 • Den kan ge företagshälsningsfraser eller informativa hälsningsfraser.

 • Den kan ge anpassade företagsmenyer. Du kan anpassa de här menyerna så att de har fler än en nivå.

 • Den innehåller katalogsökning så att personer som ringer kan söka efter ett namn i organisationens katalog.

 • Den gör att någon som ringer kan nå eller lämna ett meddelande till en person i organisationen.

Konfigurera en telefonsystemet automatisk dirigering, gå här.

Komma igång

När du vill komma igång med att använda automatiska dirigeringar är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Din organisation måste ha (åtminstone) en Enterprise E3 plus Telefonsystemet licensen eller det Enterprise E5.  Antalet Telefonsystemet användarlicenser som tilldelas påverkan antalet service tal som är tillgängliga som ska användas för dirigeringar. Antal dirigeringar som du kan ha är beroende av tal Telefonsystemet och Ljud konferenser licenser som har tilldelats i din organisation. Mer information om licensiering, gå här.

  Tips: Om du vill omdirigera samtal till en operator eller ett menyalternativ som är en Online-användare med en licens för Telefonsystemet måste aktivera dem för Enterprise Voice eller tilldela ringa abonnemang till dem. Finns i Tilldela Skype för företag licenser. Du kan också använda Windows PowerShell. Till exempel: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Om du vill hämta och använda avgiftsfritt servicenummer för din dirigeringar, måste du konfigurera kommunikation krediter. Du gör detta finns Vad är kommunikation krediter? och Konfigurera kommunikation krediter.

  Viktigt!: Det går inte att tilldela användartelefonnummer (abonnentnummer) till automatiska dirigeringar – endast avgiftsbelagda eller avgiftsfria servicenummer kan användas.

Funktionsöversikt

Ring efter namn

Konferenser efter namn är en funktion i en automatisk dirigering som kallas även söka i katalogen. Det kan de personer som ringer in till din automatisk dirigering till du ange en fullständig eller partiell namn för att söka företagskatalogen, leta reda på personen och sedan bli uppringd överförs till dem med röst (Taligenkänning) eller deras telefonens knappsats (DTMF). Om du har Skype för företag-ägare, de är inte obligatoriska ska ha ett telefonnummer eller ringa planer kopplade till sig men de måste ha en licens för Telefonsystemet för att de ska nås när de söker med hjälp av konferenser efter namn. Konferenser efter namn kommer även att kunna hitta och överföra samtal till Skype för företag – Online-användare som finns i andra länder och regioner för multinationella organisationer.

Varning!: Användare i lokala distributioner av Skype för företag 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 visas inte när någon söker i katalogen.

Maximal katalogstorlek

Det finns ingen begränsning på Active Directory storlek som ringa efter namn stöds när du använder telefonens knappsats för att söka efter att ange partiella eller fullständiga namn (Förnamn Efternamn, och även Efternamn + Förnamn). Den maximala storleken på en namnlista med har stöd för en enskild automatisk dirigering använder namn med tal är dock 80 000 användare.

Inmatningstyp

Sökformat

Maximalt antal användare i en organisation

DTMF (knappsatsinmatning)

Delvis

Förnamn + Efternamn

Efternamn + Förnamn

Ingen fast gräns

Tal (röstinmatning)

Förnamn

Efternamn

Förnamn + Efternamn

Efternamn + Förnamn

80 000 användare

Obs!: Om du använder konferenser efter namn med taligenkänning, men organisationens Active Directory är större än 80 000 användare och du inte har begränsad omfattning av konferenser efter namn med hjälp av Dial omfattning funktion, konferenser efter namn fortfarande fungerar för ett samtal med en telefontangentbordet och röst-indata är tillgänglig för alla andra situationer. Du kan använda funktionen ringa omfattning för att precisera namnen som kan nås genom att ändra omfattningen av konferenser efter namn för en viss automatisk dirigering.

Ring efter namn – knappsatsinmatning (DTMF)

Personer som ringer kan använda Ring efter namn för att nå användare genom att ange hela eller delar av namnet på personen som de försöker nå. Det finns flera olika format som kan användas när namnet anges.

När personer söker i organisationens katalog kan de använda knappen 0 (noll) för att ange ett blanksteg mellan förnamnet och efternamnet eller efternamnet och förnamnet. När de anger namnet uppmanas de att avsluta knappsatsinmatningen med tangenten # (fyrkant). Till exempel ”När du har angett namnet på personen du försöker nå trycker du #”. Om flera namn hittas får personen som ringer en lista med namn att välja bland.

Personer kan söka efter namn i organisationen med följande sökformat på telefonknappsatsen:

Namnformat

Söktyp

Exempel

Sökresultat

Förnamn + Efternamn

Hela

Amos0Marble#

Amos Marble

Efternamn + Förnamn

Hela

Marble0Amos#

Amos Marble

Förnamn

Hela

Amos#

Tryck 1 för Amos Marble

Tryck 2 för Amos Marcus

Efternamn

Hela

Marble#

Tryck 1 för Amos Marble

Tryck 2 för Mary Marble

Förnamn eller Efternamn

Delvis

Mar#

Tryck 1 för Mary Marble

Tryck 2 för Mary Jones

Tryck 3 för Amos Marcus

Förnamn + Efternamn

Delvis

Mar0Amos#

Tryck 1 för Amos Marble

Tryck 2 för Amos Marcus

Efternamn + Förnamn

Delvis

Mar0Am#

Tryck 1 för Amos Marble

Tryck 2 för Amos Marcus

Det finns flera specialtecken som används vid sökning efter personer med hjälp av en telefonknappsats. Personen uppmanas till exempel att använda knappen fyrkant (#), medan knappen noll (0) används för ett blanksteg mellan namn. Om de trycker på knappen stjärna (*) upprepas listan med matchande namn för personen.

Specialtecken på telefonknappsats

Vad det betyder

# (knappen fyrkant)

Sluttecken när ett namn anges.

0 (noll)

Blanksteg mellan namn.

* (knappen stjärna)

Upprepa listan med matchande namn.

Ring efter namn – namnigenkänning med tal

Personer kan söka efter personer i organisationen med rösten (taligenkänning). De kan nå alla i företagets Active Directory genom att säga namnet på personen som de försöker hitta. Med röstinmatningar går det att identifiera namn i flera olika format, bland annat Förnamn, Efternamn, Förnamn + Efternamn eller Efternamn + Förnamn för personen de försöker nå.

När du aktiverar taligenkänning för en automatisk dirigering inaktiveras inte inmatning med telefonknappsats (DTMF), så båda typerna av inmatning kan användas. Inmatning med telefonknappsats kan inte inaktiveras och kan användas när som helst, även om taligenkänning har aktiverats för den automatiska dirigeringen.

Om flera namn hittas får personen som ringer en lista med namn att välja bland, precis som vid inmatning med telefonknappsats.

Personer som ringer kan säga namn i följande format:

Namn med tal

Söktyp

Exempel

Sökresultat

Förnamn + Efternamn

Hela

Amos Marble

Amos Marble

Efternamn + Förnamn

Hela

Marble Amos

Amos Marble

Förnamn

Hela

Amos

Tryck eller säg 1 för Amos Marble

Tryck eller säg 2 för Amos Jones

Efternamn

Hela

Marble

Tryck eller säg 1 för Amos Marble

Tryck eller säg 2 för Ben Marble

Obs!: Det kan ta upp till 36 timmar för en ny användare ska ha namnet ska finnas med i katalogen när någon använder konferenser efter namn med taligenkänning.

Språkstöd

Följande språk är tillgängliga för text till tal:

Arabiska (EG)

Engelska (NZ)

Koreanska (KO)

Kinesiska (HK)

Engelska (Storbritannien)

Norska (NO)

Kinesiska (TW)

Engelska (USA):

Polska (PL)

Kinesiska (ZH)

Finska (FI)

Portugisiska (BR)

Danska (DA)

Franska (CA)

Portugisiska (PT)

Nederländska (NL)

Franska (FR)

Ryska (RU)

Engelska (AU)

Tyska (DE)

Spanska (ES)

Engelska (CA)

Italienska (IT)

Spanska (MX)

Engelska (IN)

Japanska (JP)

Svenska (SV)

Taligenkänning för automatiska dirigeringar är tillgängligt på följande språk:

Kinesiska (ZH)

Franska (FR)

Engelska (AU)

Tyska (DE)

Engelska (CA)

Italienska (IT)

Engelska (IN)

Japanska (JP)

Engelska (Storbritannien)

Portugisiska (BR)

Engelska (USA):

Spanska (ES)

Franska (CA)

Spanska (MX)

Följande röstkommandon är tillgängliga på de fjorton (14) språk som stöds för taligenkänning:

Röstkommando

Betydelse

Ja

Ja – motsvarar att trycka 1 för Ja.

Nej

Nej – motsvarar att trycka 2 för Nej.

Upprepa

Upprepar listan med alternativ – motsvarar att trycka * för att upprepa listan med alternativ.

Operatör

Tillbaka till operatör – motsvarar att trycka 0 för ”Operatör”.

Huvudmeny

Tar uppringaren till huvudmenyn för den automatiska dirigeringen.

Noll

Motsvarar att trycka 0 (som standard samma som ”Operatör”).

Ett

Motsvarar att trycka 1.

Två

Motsvarar att trycka 2.

Tre

Motsvarar att trycka 3.

Fyra

Motsvarar att trycka 4.

Fem

Motsvarar att trycka 5.

Sex

Motsvarar att trycka 6.

Sju

Motsvarar att trycka 7.

Åtta

Motsvarar att trycka 8.

Nio

Motsvarar att trycka 9.

Använda operatörsalternativet

Användning av operatören för en automatisk dirigering är en valfri inställning som ger personen som ringer en möjlighet att tala med en människa.

Knappen 0 och röstkommandot ”Operatör” (på alla språk som stöds för taligenkänning) är tilldelade till operatör som standard.

Obs!: Du kan ställa in knappen som trycks ned för Operatör på en annan knapp i Menyalternativ.

Du kan ange följande som operatör:

 • Skype för företag – Online-användare som har en Telefonsystemet licens som är Enterprise Voice-aktiverad eller har uppringande abonnemang som är kopplade till sig. Du kan konfigurera den så att den person som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Gör detta, markera en Person i ditt företag och ange den här personen samtal ska vidarebefordras automatiskt direkt till röstbrevlådan.

  Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 kan inte användas som en operatör.

 • En annan automatisk dirigering som har konfigurerats för organisationen.

 • En befintlig samtalskö som har konfigurerats i organisationen. Mer information om samtalsköer finns i Skapa en samtalskö.

Kontorstid och samtalshantering

Kontorstid anges för varje automatisk dirigering. Om kontorstid inte anges betraktas alla dagar och alla tider på dygnet som kontorstid eftersom ett 24/7-schema anges som standard. Kontorstid kan anges med raster under dagen och all tid som inte anges som kontorstid betraktas som efter kontorstid. Du kan ange olika alternativ för hantering av inkommande samtal och olika hälsningar (som är valfria). Båda kan anges för kontorstid och efter kontorstid.

Alla automatiska dirigeringar har alternativ för samtalshantering som kan anges:

 • Du kan ange att samtalet ska kopplas från efter hälsningen.

 • Du kan även:

  • Dirigera om samtalet till ett Skype för företag Online-användare som har en Telefonsystemet licens som är Enterprise Voice-aktiverad eller ringa planer kopplade till sig. Du kan konfigurera den så att den person som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Gör detta, markera en Person i ditt företag och ange den här personen samtal ska vidarebefordras automatiskt direkt till röstbrevlådan.

   Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 och Lync Server 2013 och 2010 stöds inte.

  • Omdirigera samtalet till en samtalskö. Mer information om samtalsköer finns i Skapa en samtalskö.

  • Omdirigera samtalet till en annan automatisk dirigering som du har konfigurerat.

 • Skapa menyalternativ och spela upp en menyfråga för personen som ringer. Till exempel: ”Tryck 1 för försäljning, tryck 2 för tjänster. För att tala med operatören, tryck 0 när som helst.”

Menyalternativ

Telefon System-dirigeringar kan du skapa menyn instruktionerna (”trycker du på 1 för försäljning, trycker du på 2 för tjänster”) och konfigurera menyn Alternativ för att dirigera samtal baserat på vad användaren väljer. Hur du konfigurerar menyalternativen för en automatisk dirigering kan organisationer ger interaktiva vägledning om du vill ha personen till destinationen snabbare, utan att använda en mänskliga operator ska hantera inkommande samtal. Menyn instruktionerna kan skapas med hjälp av text till tal (systemgenererade instruktionerna) eller genom att överföra en ljudfil som har registrerats. Taligenkänning använder Röstkommandon för handsfree navigering, men människor ringer kan också använda telefonens knappsats för att navigera menyer.

Knapparna 0 till 9 kan tilldelas till Menyalternativ i en automatisk dirigering med hjälp av administrationscentret för Skype för företag. Olika uppsättningar med menyalternativ kan skapas för kontorstid och efter kontorstid, och du kan aktivera eller inaktivera Ring efter namn i Menyalternativ. Knappar kan mappas för att överföra samtalen till:

 • En operatör är mappad till knappen 0 som standard. Denna kan dock omtilldelas till en annan knapp eller så kan operatören tas bort från menyn.

 • En samtal kö.

 • En annan automatisk dirigering. Menyer med flera nivåer kan konfigureras genom att ett menyalternativ i en automatisk dirigering pekar mot en annan automatisk dirigering med en egen uppsättning menyalternativ, som kallas en ”kapslad” automatisk dirigering.

 • Skype för företag – Online-användare som har en Telefonsystemet licens som är Enterprise Voice-aktiverad eller har ringa planer kopplade till sig... Du kan konfigurera den så att den person som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Gör detta, markera en Person i ditt företag och ange den här personen samtal automatiskt vidarebefordras direkt till röstbrevlådan.

  Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 och Lync Server 2013 och 2010 kan inte användas i Menyalternativ.

Namnet på varje menyalternativ blir ett nyckelord för taligenkänning, om taligenkänning har aktiverats. Uppringare kan till exempel säga ”Ett” för att välja menyalternativet som har mappats till knappen 1, eller helt enkelt säga ”försäljning” för att välja samma menyalternativ med namnet ”försäljning”.

För att konfigurera en automatisk dirigering och menyalternativen går du hit.

Skaffa servicenummer för en automatisk dirigering

Innan du kan skapa och konfigurera automatiska dirigeringar måste du skaffa eller överföra dina befintliga avgiftsbelagda eller avgiftsfria servicenummer. När du har skaffat de avgiftsbelagda eller avgiftsfria servicenumren visas de i administrationscentret för Skype för företag > Röst > fliken Telefonnummer och Nummertyp är Tjänst – avgiftsfritt. Om du vill skaffa servicenummer läser du Hämta servicenummer för Skype för företag och om du vill överföra befintliga servicenummer läser du Överföra telefonnummer till Skype för företag – Online.

Obs!: Om du befinner dig utanför USA kan du inte skaffa servicenummer med hjälp av administrationscentret för Skype för företag. Gå hit i stället och se hur du gör det utanför USA.

Ändra användarens Uppringarens ID att sparas som en samtal kö telefonnummer

Du kan skydda en användaridentitet genom att ändra deras Nummerpresentationen för utgående samtal till en samtal kö i stället genom att skapa en princip med hjälp av cmdlet New-CallingLineIdentity .

Du vill göra den här instansen:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Tillämpa sedan principen på den användare som använder Grant-CallingLineIdentity cmdlet. Du vill göra den här instansen:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Du kan få mer information om hur du ändrar inställningarna för Uppringarens ID i din organisation för här.

Närliggande ämnen

Här finns information om vad som ingår i Office 365 telefonsystemet
Konfigurera ringa abonnemang

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×