Vad är nödsituationsplatser, nödsituationsadresser och samtalsdirigering?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du konfigurerar ringa abonnemang i Office 365, krävs det att en akuta adress tilldelas till varje telefonnummer när du antingen får telefonnumret eller dess tilldelade till en användare som stöd för nödsamtal samtal. Innan du tilldelar en akuta adress till ett telefonnummer, en akuta adress skapas och godkänts. Datavalidering säkerställer akuta adressen känns att den är i rätt format som kan användas av akuta svar tjänster. Du kan också en plats i akuta adressen kan läggas till i tillhandahåller en mer specifik plats för användaren. Akuta plats kan till exempel vara en våning, wing eller office som är kopplad till en specifik akuta adress. Även om akuta adress bekräftas kan inte platser.

Vad är en nödsituationsadress?

En nödsituationsadress krävs för aktiva telefonnummer, men det är beroende av landet/regionen. I USA krävs en nödsituationsadress när ett nummer tilldelas till en användare. I andra länder som Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) krävs en nödsituationsadress när du får telefonnumret från Office 365 eller när det överförs från någon annan tjänstleverantör eller operatör.

En nödsituationsadress betecknas ofta som en formell adress, gatuadress eller fysisk adress. Det är gatuadressen eller den formella adressen där din organisation har sin verksamhet. Exempel: 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Adressen används för att koppla nödsamtal till rätt räddningstjänst och för att göra det enklare att lokalisera den som ringer. Om ditt företag har fler än en fysisk arbetsplats kan flera nödsituationsadresser behövas.

Validering av en nödsituationsadress innebär att adressen kontrolleras så att den stämmer och har rätt formatering för räddningstjänsten. Det går att skapa och spara en nödsituationsadress som inte är validerad, men bara validerade adresser kan kopplas till en användare. När en nödsituationsadress har validerats och sparats kan den kopplas till en användare. Om du behöver ändra en sparad validerad nödsituationsadress måste du skapa en ny.

Vad är en nödsituationsplats?

Nödsituationsplatser kopplas till en nödsituationsadress så att en mer exakt plats kan anges i en byggnad. Nödsituationsplatser kan vara ett våningsplan, en byggnadsdel eller ett kontorsnummer där användaren befinner sig. Det går att ha ett obegränsat antal platser kopplade till en nödsituationsadress.

När du kopplar en nödsituationsadress till en användare anges ett plats-ID. I detta plats-ID ingår den angivna nödsituationsadressen (gatuadressen eller den formella adressen). En standardnödsituationsplats inkluderas för nödsituationsadresser i de fall då platser inuti byggnader inte behövs.

Vad är nödsamtalsdirigering?

Nödsituationsadresser och -platser används för att dirigera nödsamtal till rätt larmcentral som skickar första räddningsinsats. När en Skype för företag-användare ringer ett larmnummer dirigeras samtalet till en PSAP (Public Safety Answering Point) på olika sätt i olika länder/regioner. I vissa länder, exempelvis USA och Storbritannien, kontrolleras först samtalet för att fastställa användarens plats innan samtalet kopplas till lämplig larmcentral. I andra länder/regioner dirigeras samtal direkt till larmcentralen som ansvarar för det telefonnummer som är associerat med den som ringer larmsamtalet.

Skapa, lägga till och koppla nödsituationsplatser och nödsituationsadresser till användare

  1. Planera nödsituationer Första steget är att planera nödsituationsplatserna. Du behöver ta fram en lista med alla fysiska adresser. Utifrån det ska du sedan bestämma om det behövs nödsituationsplatser för nödsituationsadresserna och, i så fall, vilka de är. Om ett företag till exempel har tre kontorsbyggnader med fyra våningar behövs troligen tre nödsituationsadresser, där våning 1–4 anges som platser för varje adress.

  2. Skapa och verifiera nödsituationsplatser Nästa steg är att skapa och verifiera nödsituationsadresser. När du skapar en nödsituationsadress kan du verifiera den. Information om hur du skapar en nödsituationsadress finns i Lägga till eller ta bort en nödsituationsadress för din organisation.

    Viktigt!: Validering av en gatuadress eller formell adress innebär att adressen kontrolleras så att den stämmer och har rätt formatering. Det är möjligt att en delvis korrekt nödsituationsadress, t.ex. där namnet på orten är felstavat, ändå kan valideras. Vid validering används alla delar av adressen för att fastställa om den innehåller tillräckligt med information för att samtalet ska kunna kopplas till rätt räddningstjänst. Gör den det returneras den som validerad och kan sedan tilldelas till ett telefonnummer.

  3. Få telefonnummer Nästa steg är att få telefonnummer för användarna. Du kan göra detta genom att skapa nya telefonnummer från Office 365 eller med ”överföra” eller överföra dina befintliga telefonnummer över till Office 365. Utför steg finns i överföra telefonnummer till Office 365.

  4. Tilldela telefonnummer Det sista steget är att ge användarna möjlighet att ringa och ta emot samtal. För det krävs att du tilldelar ett telefonnummer till varje användare. Läs i Koppla, ändra eller ta bort ett telefonnummer för en användare hur du tilldelar ett telefonnummer.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Skype för företag – Online: Emergency ringa friskrivning etikett

Emergency uppringande villkor

Skype för företag Online PSTN-tjänsterna använda termer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×