Vad är ett Microsoft Exchange-konto?

Vad är ett Microsoft Exchange-konto?

Ett Microsoft Exchange-konto är ett arbets- eller skolkonto för e-post. Organisationen som gav dig e-postkontot i Exchange har en IT-avdelning som kör ett program som heter Microsoft Exchange Server. Den här servern förser dig med e-posttjänsten.

De personer som sköter din Exchange-server har gett den ett namn. Kontakta den person som gav dig e-postadressen i Exchange och fråga om namnet på Exchange-servern.

När du konfigurerar en mobil enhet hittar funktionen för automatisk upptäckt namnet på Exchange-servern och postlådan, och konfigurerar Outlook åt dig. Den använder domännamnet i din e-postadress för att hitta servern. Om automatisk upptäckt misslyckas får du en fråga om namnet på Exchange-servern. I sådant fall är det förmodligen något som inte fungerar och du bör då kontakta dem som gett dig e-postadressen. De kan berätta vad Exchange-servern har för namn, och hjälpa dig att konfigurera Outlook.

När du använder ett Exchange-konto levereras e-postmeddelanden till din postlåda på företagets Exchange-server och sparas där. Även dina kontakter och kalendern sparas där.

När ditt företag eller din skola konfigurerar Exchange Server väljer de vilken metod Exchange-kontot använder för att komma åt e-post på servern. Det avgör hur din e-post fungerar. Möjligheterna är följande – fråga företaget eller skolan hur ditt Exchange-konto har konfigurerats:

  • Exchange ActiveSync; MAPI/HTTP är metoder för att komma åt e-post i Exchange, vanligtvis från en bärbar dator, telefon eller surfplatta. När du har åtkomst till eller läser din e-post laddar du faktiskt inte ned eller sparar e-post på den mobila enheten. Istället läser du den från Exchange Server. På så sätt kan du komma åt din e-post även när du inte är ansluten till Internet.

  • IMAP, liksom Exchange ActiveSync, är en metod för att komma åt din e-post var du än är och från valfri enhet. När du läser ett e-postmeddelande med IMAP laddar du faktiskt inte ned det eller sparar det på datorn. Istället läser du det från Exchange Server.

    Med IMAP synkroniseras e-post i Inkorgen, mappen Borttaget och mappen Skickat mellan enheten och servern. Med IMAP finns möjlighet till begränsad lagring av kalendern, men det finns inte stöd för att samarbeta i en kalender med andra användare.

  • POP-e-post laddas ned från Exchange Server till din dator. När e-post laddats ned till datorn tas den bort från servern. Om du vill komma åt e-post efter att den har laddats ned måste du använda samma dator. Om du går till din e-post från en annan dator eller enhet ser det ut som om en del av dina tidigare nedladdade meddelanden har tagits bort.

Med ett Exchange-e-postkonto kan du arbeta med e-postmeddelanden även när du inte är ansluten till Exchange Server på företagets IT-avdelning. Det kallas för att arbeta offline eller att använda cachelagrat Exchange-läge.

Kopior av e-post och kalenderobjekt sparas på datorn i en Outlook-datafil (.ost) som är offline. Filen synkroniseras regelbundet med objekten på Exchange-servern på företagets IT-avdelning, när du är ansluten till den. Det är en exakt kopia av din postlåda på Exchange-servern.

Eftersom dina data finns kvar på företagets Exchange Server kan du återskapa Outlook-offlinedatafilen (.ost) på en ny dator utan att behöva säkerhetskopiera filen.

Outlook-offlinedatafilen (.ost) kan bara öppnas av den Outlook-profil som skapade den på datorn.

Du kan titta i dialogrutan Kontoinställningar i Outlook för att se vilka typer av e-postkonton som finns i din Outlook-profil.

  1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

  2. I kolumnen Typ på fliken E-post visas kontotyp för varje post.

    Skärmbild

Obs!: Ditt konto måste eventuellt finnas på en särskild version av Exchange Server för att du ska komma åt vissa funktioner i Outlook. Information om vilken version av Exchange Server ditt konto ansluter till finns i Ta reda på vilken version av Microsoft Exchange mitt konto ansluter till.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×