Vad är det för knappar och trianglar i cellerna?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Excel finns det flera alternativknappar och två färgade trianglar som kan visas i eller bredvid en cell. Dessa knappar och trianglar utgör användbara kommandon och information om innehållet i cellen, och de visas när du behöver dem. I den här artikeln beskrivs vad de olika knapparna och trianglarna innebär och hur du kan arbeta med dem.

Artikelinnehåll

Knappar som kan visas i kalkylbladet

Alternativ för autokorrigering

Inklistringsalternativ

Alternativ för Autofyll

Spåra fel

Alternativ för Infoga

Alternativen för textformatering

Färgade trianglar som kan visas i kalkylbladet

Grön triangel

Röd triangel

Knappar som kan visas i kalkylbladet

Följande knappar kan visas bredvid en cell: Alternativ för Autokorrigering, Inklistringsalternativ, Alternativ för Autofyll, Spåra fel, Alternativ för Infoga och Formateringsalternativ.

Alternativ för Autokorrigering

Knappen Alternativ för Autokorrigering Bild av knapp kanske visas när du placerar muspekaren på den lilla blå rutan under text som automatiskt korrigerat. Knappen Alternativ för Autokorrigering kan till exempel visas om du anger en hyperlänk eller en e-postadress i en cell. Om du hittar texten som du inte vill ska korrigeras kan du ångra en korrigering manuellt i cellen eller aktivera eller inaktivera alternativ för autokorrigering.

Om du vill ångra en korrigering i en cell manuellt redigerar du texten och kontrollerar att markören inte står i slutet av texten i cellen. Tryck sedan på RETUR. Om du vill aktivera eller inaktivera alternativ för Autokorrigering klickar du på knappen Alternativ för autokorrigering och väljer sedan i listan.

Inklistringsalternativ

Knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp visas precis under markeringen när du klistrar in text eller data. När du klickar på knappen visas en lista där du kan bestämma hur du klistra in informationen i kalkylbladet.

Vilka alternativ som finns beror på vilken typ av innehåll du klistrar in, programmet du klistrar in från och formatet på texten som du klistrar in.

Alternativ för Autofyll

Knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp kanske visas precis under den markerade ifyllningen när du har fyllt text eller data i ett kalkylblad. Till exempel om du skriver ett datum i en cell och dra sedan cellen detaljnivån för fylla cellerna under, knappen Alternativ för Autofyll visas. När du klickar på knappen visas en lista med alternativ för hur du text eller data.

Vilka alternativ som finns i listan beror på det innehåll som du fyller i, det program du fyller i från och det text- eller dataformat som du fyller i med.

Spåra fel

Knappen Spåra fel Bild av knapp visas bredvid den cell där ett formelfel inträffar och en grön triangel visas i det övre vänstra hörnet av cellen.

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista med alternativ för felkontroll.

Infogningsalternativ

Knappen Alternativ för Infoga Bild av knapp kanske visas bredvid infogade celler, rader eller kolumner.

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista med formateringsalternativ.

Obs!: Om du inte vill att den här knappen ska visas varje gång du infogar formaterade celler, rader eller kolumner kan du inaktivera den.

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  2. Klicka på kategorin Avancerat och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in om du vill aktivera eller inaktivera det här alternativet.

Formateringsalternativ

Knappen Alternativ för formatering av Bild av knapp används för att ändra metoden omfångsdefinierande för villkorsstyrd formatering data i en pivottabellrapport.

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista med omfångsalternativ.

Överst på sidan

Färgade trianglar som kan visas i kalkylbladet

De färgade trianglarna som kan visas i en cell är grön (fel) och röd (kommentar).

Grön triangel

Felindikering i en cell

En grön triangel i det övre vänstra hörnet i en cell indikerar ett fel i formeln i cellen. Om du markerar cellen visas knappen Spåra fel Bild av knapp . Klicka på pilen bredvid knappen för en lista med alternativ.

Röd triangel

Kommentarindikering i en cell

En röd triangel i cellens övre högra hörn indikerar en cellkommentar. Om du placerar muspekaren över triangeln visas kommentaren.

Tips: Färgen på triangeln för felkontroll kan ändras. Så här ändrar du färg:

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  2. Klicka på kategorin Formler på kategorin och markera sedan kryssrutan Aktivera felkontroll i bakgrunden under Felkontroll.

  3. Klicka på Visa fel med följande färg och markera en ny färg på paletten.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×