Vad är Spara automatiskt?

Spara automatiskt

"Spara tidigt och spara ofta" tillhör nu det förflutna. Nu finns funktionen Spara automatiskt som sparar ditt arbete med några sekunders mellanrum så att du slipper göra det. Det finns tillgängliga i Excel och PowerPoint 2016 för Office 365-prenumeranter.

Spara automatiskt aktiveras när en fil lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Då sparas dina ändringar automatiskt i molnet när du arbetar. Och om andra personer arbetar med samma fil kan de tack vare Spara automatiskt se dina ändringar efter bara några sekunder.

Obs!: Använder du Arkiv > Spara som när du har gjort ändringar i ett originaldokument eller en mall? Om så är fallet, rekommenderar vi att du använder Arkiv > Spara en kopiainnan du gör dina ändringar. På så sätt skriver Spara automatiskt inte över den ursprungliga filen med ändringarna. Om Spara automatiskt har skrivit över en fil med dina ändringar, läser du avsnittet Jag ville inte spara ändringarna. Hur går jag tillbaka? nedan

Spara automatiskt är en ny funktion i Excel och PowerPoint 2016 för Office 365-prenumeranter. Filen sparas automatiskt så att du slipper spara den själv.

AutoSave sparar med några sekunders mellanrum. Fast tiden kan variera beroende på vad du arbetar med.

Du kan återställa en tidigare version av filen. Då anges den äldre versionen som aktuell versionen.

Klicka på filnamnet, Visa alla versioner

Klicka på filnamnet längst upp i fönstret och klicka sedan på Visa alla versioner. Granska datum och tider för att hitta den version du vill återställa och klicka sedan på Öppna version. Ett nytt fönster öppnas. Om du vill återgå till den här versionen klickar du på knappen Återställ. Mer information om versionshistorik finns i Visa tidigare versioner av Office-filer.

Om du äger filen kan du lägga till en inställning i Excel- och Word-filer som heter "Skrivskydd rekommenderas". När andra öppnar en fil med den här inställningen får de ett meddelande om att författaren rekommenderar att filen öppnas i skrivskyddat läge. Om du vill aktivera den här inställningen för en fil går du till Arkiv > Spara en kopia > Bläddra. Klicka sedan på Verktyg > Allmänna alternativ och markera kryssrutan Skrivskydd rekommenderas. Klicka på OK och spara sedan filen med ett annat namn, eller skriv över den aktuella filen.

Det finns andra sätt att skydda filen från att redigeras. Om filen finns på OneDrive kan du ändra behörigheter för filen. Om filen finns på SharePoint kan du konfigurera ett bibliotek så att den måste checkas ut.

Arkiv > Spara en kopia

Spara som visas inte på Arkiv-menyn när du öppnar ett dokument från OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. I dessa fall visas istället alternativet Spara en kopia på Arkiv-menyn.

Använder du Spara som ofta? Många är vana att arbeta med en fil och sedan använda Arkiv > Spara som för att spara ändringarna i en kopia istället för i originalet. När Spara automatiskt är aktiverat sparas dock ändringarna kontinuerligt i originalet. Vi rekommenderar därför att du omedelbart använder Arkiv > Spara en kopia för att ändringar ska sparas i kopian och inte i originalet.

Spara visas inte på Arkiv-menyn när du öppnar ett dokument från OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. I dessa fall är Spara automatiskt aktiverat som standard, så du behöver inte använda Arkiv > Spara. Spara automatiskt sparar åt dig.

Spara automatiskt visas i det övre vänstra hörnet om du är Office 365-prenumerant, och har de senaste versionerna av Excel och PowerPoint 2016 installerade. Du som saknar prenumeration behöver inte heller oroa dig. Du har fortfarande tillgång till Återskapa automatiskt. Återskapa automatiskt skyddar filer i händelse av en krasch. Om du öppnar filen efter en krasch visas en version av filen med de senaste ändringarna i fönstret Återskapa dokument. Du hittar mer information om detta i Skydda dina filer i händelse av en krasch.

Spara automatiskt aktiveras när du arbetar med en fil som lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Om filen sparas på en annan plats inaktiveras Spara automatiskt. Detta inträffar om filen finns på en lokal SharePoint-webbplats, en filserver eller sparas på en lokal sökväg som C:\.

Spara automatiskt kan även inaktiveras av andra orsaker. Till exempel inaktiveras det om filen är i ett äldre format som .xls, .ppt eller. doc. Det inaktiveras också om presentationen är i bildspelsläge eller om arbetsboken innehåller lösenordsskydd. Om Spara automatiskt är inaktiverat kan du föra musen över symbolen för att se en knappbeskrivning som anger orsaken.

Du kan göra det på två sätt. Ett sätt är att välja Arkiv > Spara en kopia, och spara filen på en annan plats. Då arbetar du i fortsättningen med en helt separat kopia av filen.

Ett annat alternativ är att stänga av Spara automatiskt innan du gör önskade ändringar. Om ändringarna är tillfälliga och inte ska sparas stänger du bara filen. Klicka på Nej när du ombeds att spara.

Om du inte vill spara kontinuerlig, och inte vill visa ändringarna för andra genast, kan du inaktivera Spara automatiskt. När du är klar klickar du på Spara för att visa ändringarna för de andra som arbetar med filen. (Eller så kan du aktivera Spara automatiskt igen för att spara och dela dina ändringar.)

Standardinställningen för Spara automatiskt är alltid för filer som finns i molnet. Men om du ställer in Av för Spara automatiskt för en fil kommer programmet ihåg det och behåller den inställningen varje gång du öppnar den filen. Om du växlar tillbaka till för en fil minns programmet det och behåller fortsättningsvis funktionen på för den filen.

Nej. När Spara automatiskt är inaktiverat fungerar fortfarande Återskapa automatiskt. Mer information finns i Skydda dina filer i händelse av en krasch När Spara automatiskt är på är inte Återskapa automatiskt på, men oroa dig inte. Filen sparas med några sekunders mellanrum i molnet. Så om du kraschar när du redigerar en fil i molnet behöver du bara öppna den igen.

Nej. Men om du ställer Spara automatiskt till Av för en fil kommer programmet ihåg det och behåller den inställningen varje gång du öppnar den filen. Om du växlar tillbaka till för en fil minns programmet det och behåller fortsättningsvis funktionen på för den filen.

Närliggande avsnitt

Samarbeta i Excel-arbetsböcker
Samarbeta i PowerPoint-presentationer
Samarbeta i Word-dokument

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×