Vad är Skyddad vy?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Filer från Internet och andra eventuellt osäkra platser kan innehålla virus, maskar eller annan skadlig programvara som kan skada datorn. Filer från sådana platser öppnas i Skyddad vy för att skydda datorn. Genom att använda Skyddad vy kan du läsa en fil och visa dess innehåll samtidigt som du minimerar riskerna.

Ingår i den här artikeln

Varför öppnas min fil i Skyddad vy?

Hur avslutar jag Skyddad vy så att jag kan redigera, spara eller skriva ut?

Varför kan jag inte avsluta Skyddad vy?

Ett problem har upptäckts med min fil

Jag vill ändra inställningarna för Skyddad vy

Förklaring av inställningar i Säkerhetscenter för Skyddad vy

Vad händer med tillägg i Skyddad vy?

Varför öppnas min fil i Skyddad vy?

Skyddad vy är ett skrivskyddat läge där de flesta redigeringsfunktioner är inaktiverade. Det finns flera orsaker till varför en fil öppnas i Skyddad vy:

 • Filen öppnades från en Internetplats    Om meddelandet Den här filen kommer från en Internetplats och kan vara osäker. Klicka om du vill ha mer information. visas i Skyddad vy beror det på att filen öppnas från Internet. Filer från Internet kan innehålla virus och annat skadligt innehåll. Du bör bara redigera dokumentet om du litar på dess innehåll.

  Skyddad vy för Internetplatser

 • Filen togs emot som en bilaga i Outlook 2010 och avsändaren har angetts som osäker i din datorprincip    Om meddelandet Den här filen är ursprungligen en bilaga i ett e-postmeddelande och kan vara osäker. Klicka om du vill visa mer information. visas i Skyddad vy, beror det på att filen togs emot från en eventuellt osäker avsändare.

  Skyddad vy för e-postbilagor

 • Filen öppnades från en osäker plats.     Om meddelandet Den här filen öppnades från en plats som kan vara osäker. Klicka om du vill visa mer information. visas i Skyddad vy, öppnades filen från en mapp som är osäker, till exempel mappen Tillfälliga Internetfiler.

  Skyddad vy från osäker plats

 • Filen är blockerad av filblockering    Följande bilder är exempel. Läs mer om filblockering

  Skyddad vy från filblockering, användaren kan inte redigera filen

  Redigering är inte tillåtet.

  Skyddad vy från filblockering, användaren kan redigera filen

  Redigering är tillåtet.

 • Filvalideringsfel    Om meddelandet Det finns ett problem i den här filen. Om du redigerar den kan datorn skadas. Klicka om du vill visa mer information. visas i Skyddad vy, beror det på att filen inte klarade filvalideringen.

  Skyddad vy från filvalideringsfel

 • Filen öppnades i skyddad vy med hjälp av alternativet Öppna i skyddad vy.    Om meddelandet Den här filen öppnades i den skyddade vyn. Klicka om du vill visa mer information. visas i Skyddad vy, beror det på att filen öppnades i Skyddad vy. Det kan du göra med alternativet Öppna i skyddad vy:

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Klicka på pilen intill knappen Öppna i dialogrutan Öppna.

  3. Klicka på Öppna i skyddad vy i listan.

Skyddad vy valt av användaren

Viktigt!: Administratörer kan utöka listan över eventuellt osäkra platser så att även mappar som anses osäkra ingår.

Överst på sidan

Hur avslutar jag Skyddad vy så att jag kan redigera, spara eller skriva ut?

Om du vill läsa filen, men inte behöver redigera den, kan du använda Skyddad vy. Om du vet att filen kommer från en pålitlig källa och du vill redigera, spara eller skriva ut den, kan du avsluta Skyddad vy. När du avslutar Skyddad vy blir filen ett betrott dokument.

Lämna Skyddad vy och redigera när det gula meddelandefältet visas

 • Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet.

Lämna den skyddade vyn och redigera filen när det röda meddelandefältet visas

 1. Klicka på Arkiv > Redigera ändå.

Viktigt!: Du bör vara försiktig och försäkra dig om att filens källa är pålitlig och att du känner till den.

Överst på sidan

Varför kan jag inte avsluta Skyddad vy?

Om det inte går att avsluta Skyddad vy kan det bero på att administratören har skapat regler som förhindrar detta. Fråga administratören om sådana regler har införts i systemet.

Överst på sidan

Ett problem har upptäckts med min fil

Ett problem med filen har identifierats i Microsoft Office och den kan utgöra en säkerhetsrisk. Om du öppnar filen i Skyddad vy skyddas datorn. Redigera bara filen om du litar på den person som skickade filen till dig och om filen inte ser misstänkt ut.

Varför visas det här meddelandet?

Det här meddelandet kan visas om filen är skadlig, till exempel om den har skapats av en hackare för att smitta datorn med ett virus eller för att stjäla viktig information. Det här meddelandet betyder att det är riskfyllt att redigera filen. Ibland kan meddelandet visas för skadade filer, till exempel:

 • Den disk där filen sparas kanske är utsliten eller skadad.

 • Filen har skapats eller redigerats med ett program som har problem.

 • Ett oväntat fel inträffade när filen kopierades till datorn, vilket i sin tur kan bero på ett problem med Internetanslutningen.

 • Det kan också bero på hur sökningen efter problem i filer utförs i Office. Vi arbetar hela tiden på att förbättra funktionen, men den är inte perfekt.

Kan jag redigera filen?

Om filen kommer från någon som du känner och litar på kan du redigera den. Men du bör undvika att redigera filer som ser misstänkta ut, till exempel:

 • Filen kommer från någon som du inte känner eller litar på.

 • Du hade inte väntat dig att få filen.

 • Filens innehåll verkar konstigt, det ser till exempel ut att vara en faktura för något du aldrig köpt eller innehållet orsakar att det visas felmeddelanden på datorn.

Om filen verkar misstänkt stänger du den och tar bort den från datorn. Du bör låta bli att redigera den. Du kan också ringa eller skicka ett e-postmeddelande till den person som skickade filen till dig för att kontrollera vad det är för fil.

Följande bild visar ett exempel på knappen Redigera ändå i vyn Backstage.

Säkerhetsvarning, Redigera ändå

Vilka Office-filtyper kan orsaka filvalideringsfel?

 • Filer från Word 97–2003 (.doc, .dot)

 • Filer från Excel 97–2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Filer från PowerPoint 97–2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Överst på sidan

Jag vill ändra inställningar för Skyddad vy

Du bör kontakta administratören innan du ändrar inställningarna för Skyddad vy.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Skyddad vy.

 3. Markera de alternativ du vill använda.

Området Skyddad vy i Säkerhetscenter

Överst på sidan

Förklaring av inställningar i Säkerhetscenter för Skyddad vy

 • Aktivera Skyddad vy för filer som inte kan verifieras    Vid filverifieringen söks filen igenom efter säkerhetsproblem som kan bero på ändringar i filstrukturen. Filverifieringen inaktiveras inte om du avmarkerar det här alternativet, utan i stället visas ett felmeddelande för filer som inte kan verifieras.

 • Aktivera Skyddad vy för filer som hämtats på Internet    Internet anses vara en osäker plats eftersom den ger många möjligheter för någon med skadligt uppsåt.

 • Aktivera Skyddad vy för filer som finns på platser som kan vara osäkra    Detta avser eventuellt osäkra mappar på den egna datorn eller i nätverket, till exempel mappen Tillfälliga Internetfiler och andra mappar som har angetts av administratören.

 • Aktivera Skyddad vy för bifogade filer i Outlook    E-postbilagor kan komma från opålitliga eller okända källor.

 • Aktivera läget Dataexekveringsskydd (DEP)     Mer information finns i avsnittet Varför kraschar programtillägget?

Överst på sidan

Vad händer med tillägg i Skyddad vy?

Tillägg kan köras när en fil öppnas i Skyddad vy, men fungerar eventuellt inte som förväntat. Om tilläggen inte fungerar som de ska kontaktar du den som skapat tillägget. Du kanske behöver en uppdaterad version som är kompatibel med Skyddad vy. Mer information om tillägg finns i avsnittet Varför kraschar programtillägget?

Överst på sidan

Relaterad information

Öppna ett dokument efter ett fel för skadad fil

Kontrollera filkompatibiliteten med tidigare versioner

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×