Vad är Skyddad vy?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Filer från Internet och andra eventuellt osäkra platser kan innehålla virus, maskar eller annan skadlig programvara, som kan skada datorn. Filer från dessa eventuellt osäkra platser öppnas i Skyddad vy för att skydda datorn. Genom att använda Skyddad vy kan du läsa en fil och granska dess innehåll samtidigt som du minimerar riskerna.

Vad vill du göra?

Läs mer om varför filer öppnas i Skyddad vy

Avsluta Skyddad vy

Visa eller ändra inställningar för Skyddad vy i Säkerhetscenter

Läs mer om hur tillägg fungerar med Skyddad vy

Läs mer om varför filer öppnas i Skyddad vy

Det finns flera orsaker till att en fil öppnas i Skyddad vy:

Filen öppnades från en plats på Internet

Skyddad vy för Internetplatser

I Skyddad vy får du ett meddelande om att vissa filer som öppnats från Internet kan innehålla virus eller annat skadligt innehåll. Du bör bara öppna dokumentet om du är säker på att det kommer från en säker plats.

Filen öppnades från en osäker plats

Skyddad vy från osäker plats

I Skyddad vy får du ett meddelande om att filen öppnas från en plats som skulle kunna vara osäker (till exempel mappen Temporära Internetfiler). Du bör bara öppna dokumentet om du är säker på att det kommer från en säker plats.

Filen bifogades i ett e-postmeddelande

Skyddad vy för e-postbilagor

I Skyddad vy får du ett meddelande om att avsändaren av e-postmeddelandet är någon som du kanske inte känner till, och innehållet i filen kan vara osäkert.

Du valde att öppna filen i Skyddad vy

Skyddad vy valt av användaren

I Skyddad vy får du ett meddelande om att du har valt att öppna den här filen i Skyddad vy. Följ de här anvisningarna när du öppnar en fil som du inte är säker på:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppna i vyn Microsoft Office Backstage.

 3. Klicka på pilen på knappen Öppna i dialogrutan Öppna.

 4. Välj Öppna i skyddad vy i listan.

Avsluta Skyddad vy

Om du bara vill läsa en fil (men inte behöver redigera den) kan du använda Skyddad vy. Om du vet att filen kommer från en pålitlig källa och du vill redigera, spara eller skriva ut den, kan du avsluta Skyddad vy. När du avslutar Skyddad vy blir filen ett betrott dokument.

Lämna Skyddad vy och redigera när det gula meddelandefältet visas

 • Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet.

Lämna den skyddade vyn och redigera filen när det röda meddelandefältet visas

 1. Klicka på fliken Arkiv. Vyn Backstage öppnas.

 2. Klicka på Redigera ändå.

  Säkerhetsvarning, Redigera ändå

Viktigt!: Knappen Redigera ändå visas i Backstage-vyn eftersom risken är större om du försöker ändra ett dokument med ett rött meddelandefält. Innan du försöker ändra den här typen av fil bör du ta reda på varifrån filen kommer och vem som skapade den.

Överst på sidan

Visa och ändra inställningar för Skyddad vy i Säkerhetscenter

Du kan visa eller ändra inställningarna för Skyddad vy i Säkerhetscenter. Observera att du genom att inaktivera eller ändra inställningar för Skyddad vy kan göra datorn mer sårbar för virus och skadliga program.

 1. Klicka på fliken Arkiv. Vyn Microsoft Office Backstage öppnas.

 2. I Backstage-vyn klickar du på Alternativ under Hjälp. Dialogrutan Alternativ visas.

 3. Klicka på Säkerhetscenter i det vänstra fönstret och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Skyddad vy.

 5. Välj mellan följande alternativ:

  • Aktivera Skyddad vy för filer som hämtats på Internet   

   Filer som kommer från Internet betraktas som osäkra eftersom det finns risk för att de kan vara smittade med virus eller skadlig kod.

  • Aktivera Skyddad vy för filer som finns på platser som kan vara osäkra   

   Detta avser mappar på den egna datorn som betraktas som osäkra, till exempel mappen Tillfälliga Internetfiler.

  • Aktivera Skyddad vy för bifogade filer i Outlook   

   E-postbilagor kan komma från opålitliga eller okända källor.

  • Aktivera läget Dataexekveringsskydd (DEP)   

   Läs mer om vad DEP har för funktion i Varför kraschar programtillägget?

Överst på sidan

Läs mer om hur tillägg fungerar med Skyddad vy

Programtillägg kanske körs när en fil öppnas i Skyddad vy, men de kanske inte fungerar som förväntat. Om tilläggen inte fungerar som de ska kontaktar du den som skapat tillägget. Du kanske behöver en uppdaterad version som är kompatibel med Skyddad vy. Mer information om tillägg finns i avsnittet Varför kraschar programtillägget?

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×