Växla mellan relativa och absoluta referenser

När du skapar en formel som refererar till en annan cell eller ett annat område kan cellreferens vara relativ eller absolut. En relativ cellreferens anpassas efter sin nya plats när formeln kopieras eller flyttas. En absolut cellreferens ändras inte när formeln flyttas.

  1. Markera cellen som innehåller den cellreferens som du vill ändra.

  2. Klicka i formelfältet på den cellreferens som du vill ändra.

  3. Tryck på KOMMANDO + T om du vill flytta genom kombinationerna.

    I kolumnen Ändras till i tabellen nedan visas hur en referenstyp uppdateras när en formel som innehåller referensen kopieras två celler ned och två celler åt höger.

    Formel som kopieras

Aktuell referens (beskrivning):

Ändras till:

$A$1 (absolut cellreferens kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ cellreferens kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3

Se även

Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×