Växla mellan olika språk med hjälp av Språkfältet

Använd Språkfältet om du vill växla mellan språk med olika tangentbordslayouter. När du växlar språk via Språkfältet ändras tangentbordslayouten automatiskt till den layout som passar det valda språket.

Använd Språkfältet när du:

 • Vill växla mellan ett latinbaserat språk (engelska, spanska eller franska) och ett icke-latinbaserat språk (arabiska eller kinesiska).

 • Vill växla mellan icke-latinbaserade språk (grekiska eller ryska).

 • Vill använda rätt tangentbordslayout när du skriver på olika latinbaserade språk.

Om du bara vill skriva på latinbaserade språk, till exempel svenska och engelska, kan du infoga symboler utan att byta till en annan tangentbordslayout.

Vad vill du göra?

Växla mellan språk med hjälp av Språkfältet

Var finns Språkfältet?

Aktivera en tangentbordslayout

Växla mellan språk med hjälp av Språkfältet

För att Språkfältet ska visas och gå att använda måste du aktivera två eller fler tangentbordslayouter i operativsystemet Windows. Om du inte har aktiverat tangentbordslayouterna för de språk du vill använda kan du aktivera dem nu genom att följa steg-för-steg-instruktionerna i avsnittet Aktivera tangentbordslayouter för olika språk. I de flesta fall visas Språkfältet automatiskt i Aktivitetsfältet eller på skrivbordet när du har aktiverat tangentbordslayouterna. Om inte Språkfältet visas automatiskt när du har aktiverat tangentbordslayouterna läser du avsnittet Var finns Språkfältet?.

 1. När du har aktiverat både önskad tangentbordslayout och Språkfältet öppnar du dokumentet och placerar markören i dokumentet där du vill börja skriva in text på ett annat språk.

 2. Klicka på språkikonen Tangentbordsikon för engelska i Språkfältet och klicka sedan på det språk som du vill använda.

  Kortkommando  Om du vill växla mellan tangentbordslayouter trycker du på ALT + SKIFT.

  Obs!  Ikonen Tangentbordsikon för engelska är ett exempel. Den visar att engelska är det aktiva språket för tangentbordslayout. Vilken ikon som visas på din dator beror på vilket språk för tangentbordslayout som är aktivt på din dator.

  Om du har konfigurerat mer än en tangentbordslayout för ett visst språk, kan du växla mellan layouterna genom att klicka på ikonen för tangentbordslayout Tangentbordssymboler för olika språk i Språkfältet, och därefter på den önskade tangentbordslayouten. Namnet i symbolen ändras och anger den aktiva tangentbordslayouten.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för att växla mellan olika språk.

Tips  Du kan se språket för de språkverktyg som används i programmet genom att titta i programmets statusfält. Statusfältet finns endast i följande Microsoft Office-program: PowerPoint, Visio och Word. Om du vill aktivera det här alternativet högerklickar du i statusfältet Statusfältet och klickar sedan på Språk. När det här alternativet är aktiverat kan du klicka på den här delen i statusfältet och visa dialogrutan Språk, där du anger språk för den valda texten.

Överst på sidan

Var finns Språkfältet?

I de flesta fall visas Språkfältet automatiskt på skrivbordet eller i aktivitetsfältet när du har aktiverat två eller flera tangentbordslayouter i operativsystemet Windows. Språkfältet visas inte om det är dolt eller om du endast har en aktiv tangentbordslayout i operativsystemet Windows. Detaljerad information om hur du aktiverar tangentbordslayouter finns i Aktivera tangentbordslayouter för olika språk.

Om Språkfältet inte visas gör du följande:

Kontrollera om Språkfältet är dolt

I Windows 10 och Windows 8

 1. Tryck på Windowstangenten + X för att visa en lista med kommandon och alternativ. (Det här är i stort sett detsamma som en snabb genväg till Kontrollpanelen.)

  Office 2016: Kontrollpanelen i Windows 8

 2. Klicka på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Byt inmatningsmetod under Klocka, språk och nationella inställningar.

 4. Klicka på Avancerade inställningar.

 5. Under Växla inmatningsmetoder markerar du kryssrutan Använd skrivbordsspråkfältet när det är tillgängligt och klickar sedan på Alternativ.

  Office 2016: Växla inmatningsmetoder i Windows 8

 6. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på Språkfältet och kontrollerar att antingen alternativet Flytande på Skrivbordet eller alternativet Dockat i Aktivitetsfältet är markerat.

  Office 2016: Texttjänster och inmatningsspråk i Windows 8

I Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på fliken Språkfält i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

 5. Kontrollera om alternativet Dolt är valt under Språkfält. Om det är valt klickar du på antingen Flytande på Skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet. Om Flytande på Skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet redan är valt går du till Aktivera en tangentbordslayout.

I Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på fliken Språkfält i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

 5. Kontrollera om alternativet Dolt är valt under Språkfält. Om det är valt klickar du på antingen Flytande på Skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet. Om Flytande på Skrivbordet eller Dockat i Aktivitetsfältet redan är valt går du till Aktivera en tangentbordslayout.

I Windows XP

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar, sedan på Nationella inställningar och språkinställningar och slutligen på Lägg till ytterligare språk.

 3. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information.

 4. Klicka på knappen Språkfält i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

 5. Kontrollera om Visa Språkfältet på skrivbordet är markerat i dialogrutan Inställningar för Språkfältet. Om alternativet inte är markerat markerar du det och klickar sedan på OK. Språkfältet ska visas på skrivbordet. Om alternativet redan är markerat klickar du på Avbryt och läser informationen i Aktivera en tangentbordslayout.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Överst på sidan

Aktivera en tangentbordslayout

Språkfältet visas bara när två eller fler tangentbordslayouter är aktiverade i operativsystemet Windows.

När du har valt ett språk i språklistan kan du behöva aktivera en tangentbordslayout om Inte aktiverat visas.

I Windows 8

 1. Tryck på Windowstangenten + X för att visa en lista med kommandon och alternativ. (Det här är i stort sett detsamma som en snabb genväg till Kontrollpanelen.)

  Office 2016: Kontrollpanelen i Windows 8

 2. Klicka på Kontrollpanelen.

 3. Klicka på Byt inmatningsmetod under Klocka, språk och nationella inställningar.

 4. Klicka på Alternativ för språket som du vill lägga till som inmatningsspråk.

  Office 2016: Alternativ för inmatningsmetoder i Windows 8

 5. Klicka på Lägg till en inmatningsmetod under Inmatningsmetod. Du kan klicka på Förhandsgranska om du vill granska inmatningsmetoden.

  Office 2016: Lägg till en inmatningsmetod i Windows 8

 6. Markera önskad inmatningsmetod och klicka sedan på Lägg till.

  Office 2016: Ny inmatningsmetod i Windows 8

I Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Nationella inställningar och språkinställningar under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Utöka det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och utöka sedan Tangentbordslayout.

 7. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller IME (Input Method Editor) som du vill använda och klicka på OK.Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

  Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.

  Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 8. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

I Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Utöka det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och utöka sedan Tangentbordslayout.

 7. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller IME (Input Method Editor) som du vill använda och klicka på OK.Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

  Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.

  Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 8. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

I Windows XP

För att kunna aktivera tangentbord för språk som kinesiska, japanska och koreanska måste du först installera filerna för östasiatiska språk. För språk som läses från höger till vänster eller som kräver kontextformer för att visas måste du installera komplicerade skriftspråk som stöd för dessa språk. Information om hur du installerar filerna för östasiatiska språk och komplicerade skriftspråk finns i Aktivera systemstöd för östasiatiska, sydöstasiatiska och indiska språk, samt språk som skrivs från höger till vänster.

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

 3. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information under Texttjänster och inmatningsspråk

 4. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 7.

  Det standardspråk som du väljer används i alla program på datorn som använder den här inställningen, även program från andra företag.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Klicka på önskat språk i listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

Mer information om meddelandet Inte aktiverat finns i avsnittet Vad betyder Inte aktiverat och Inte installerat? Mer information om hur du aktiverar en tangentbordslayout finns i Aktivera tangentbordslayouter för olika språk.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, Project Professional 2013, OneNote 2007, Project Standard 2016, Word 2013, Project 2007, Word 2007, Access 2016, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2016, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk