Växla mellan olika språk genom att ange redigeringsspråk

Om du skapar dokument på flera latinbaserade språk som engelska, franska och tyska och snabbt växlar mellan språken medan du arbetar, kan du ange redigeringsspråk för texten medan du skriver så att du kan stavningskontrollera det språk du använder när du är klar med dokumentet.

Om du vill skriva på ett icke-latinbaserat språk som arabiska eller kinesiska, eller om du vill använda tangentbordslayouten för olika latinbaserade språk, kan du växla tangentbordslayout i Språkfältet. Mer information finns i Växla mellan olika språk med hjälp av Språkfältet.

Vilket Office 2010-program använder du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Läs mer

Access

Om du använder en tangentbordslayout som innehåller alla tecken du behöver, eller om du känner till ASCII-koderna för specialtecken som inte finns i tangentbordslayouten, kan du skriva den text du vill. Du kan ange språk i Access genom att skriva den text du vill ha, markera den och sedan ställa in språk för språkkontroll. När du vill köra stavningskontroll kan du byta till ordlistan för det språket.

 1. Öppna en Access-databas.

 2. Börja skriva.

  Obs!:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

Ändra databasspråk för att matcha språket i poster och fält i databasen

Viktigt!:  Redigeringsspråket gäller för hela databasen och kan inte definieras för enskilda poster och fält. Mer information om hur du kontrollerar stavning på ett annat språk finns Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om du vill ändra språk för en databas för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Öppna en Access-databas.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Språk

 5. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office går du till listan Redigeringsspråk, väljer redigeringsspråk och klickar sedan på Ange som standard.

  Viktigt!: Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

 6. När du sedan stavningskontrollerar databasen genom att klicka på Stavning på fliken Start kan du ändra språk för ordlistan i dialogrutan Stavning och kontrollera posterna i databasen på varje språk som databasen innehåller. Du måste upprepa detta för varje språk i databasen.

Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Överst på sidan

Excel

Viktigt!:  Redigeringsspråket gäller för hela databasen och kan inte definieras för enskilda arbetsblad och celler. Mer information om hur du kontrollerar stavning på ett annat språk finns Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om du vill ange språk i Excel skriver du in det språk du vill använda. Under stavningskontrollen kan du sedan växla till ordlistan för det språket genom att klicka på Ordlistans språk .

 1. Öppna Excel-arbetsboken.

 2. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

Ändra ordlistans språk så att det är samma som för texten i arbetsbladet

Om du vill ändra språk för en arbetsbok för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Öppna en Excel-arbetsbok.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Språk

 5. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office går du till listan Redigeringsspråk, väljer redigeringsspråk och klickar sedan på Ange som standard.

  Viktigt!: Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

 6. När du sedan stavningskontrollerar arbetsboken genom att klicka på Stavning på fliken Start kan du ändra språk för ordlistan i dialogrutan Stavning och kontrollera arbetsboken på varje språk som arbetsboken innehåller. Du måste upprepa detta för varje språk i arbetsboken.

Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Överst på sidan

InfoPath

InfoPath Designer

Viktigt!:  I InfoPath Designer gäller Ange språk för språkkontroll för den aktuella formulärvyn. I formulär med flera vyer kan du ha olika redigeringsspråk för varje vy. Redigeringsspråket gäller för hela vyn. All text i vyn markeras som samma språk.

Om du vill ändra språk för ett formulär gör du så här:

 1. Gå till fliken Start. I gruppen Redigering klickar du på pilen nedanför Stavning och klickar sedan på Ange språk för språkkontroll Bild av knapp.

 2. Välj språk i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva.

  Obs!:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, använder du ett kortkommando. En lista med kortkommandon finns i Tangentbordsgenvägar för internationella tecken.

 4. Du kan också kontrollera stavningen.

  Meddelanden: 

InfoPath-redigeraren

Viktigt!:  I InfoPath-redigeraren gäller Ange språk för språkkontroll i hela formuläret. Redigeringsspråket gäller för hela vyn. All text i vyn markeras som samma språk.

Så här kontrollerar du stavningen i ett formulär:

 1. Gå till fliken Start, klicka på pilen nedanför Stavning och klicka sedan på Ange språk för språkkontroll Bild av knapp.

 2. Välj språk i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva.

  Obs!:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, använder du ett kortkommando. En lista med kortkommandon finns i Tangentbordsgenvägar för internationella tecken.

 4. Du kan också kontrollera stavningen.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

OneNote

Om du vill ändra språk för en anteckningsbok för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i den fil där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Redigeringsspråk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera stavningen.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!:  Videon är tyst.

Överst på sidan

Outlook

Om du vill ändra språk för ett e-postmeddelande för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i e-postmeddelandet där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Gå till fliken Granska. I gruppen Språk klickar du på pilen under Språk och klickar sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera grammatik och stavning.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!:  Videon är tyst.

Överst på sidan

PowerPoint

Om du vill ändra språk för en bild för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i den fil där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Gå till fliken Granska. I gruppen Språk klickar du på pilen under Språk och klickar sedan på Ange redigeringsspråk.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera grammatik och stavning.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!:  Videon är tyst.

Överst på sidan

Publisher

Om du vill ändra språk för en publikation för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i den fil där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Gå till fliken Granska, klicka på pilen under Språk och klicka sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera stavningen.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Överst på sidan

Visio

Om du vill ändra språk för ett diagram för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i den fil där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Klicka på Ange redigeringsspråk i gruppen Språk på fliken Granska.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera stavningen.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Överst på sidan

Word

Om du vill ändra språk i ett dokument för att kontrollera stavningen gör du så här:

 1. Placera markören i den fil där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Klicka på Ange redigeringsspråk i gruppen Språk på fliken Granska.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden:  Om du vill skriva tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också kontrollera grammatik och stavning.

  Obs!: Om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk som du vill använda, kan du behöva skaffa ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett Language Interface Pack.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!:  Videon är tyst.

Överst på sidan

Läs mer

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!