Växla mellan olika språk genom att ange redigeringsspråk

Om du skapar dokument på flera olika latinbaserade språk, till exempel engelska, franska och tyska, och snabbt växlar mellan språken medan du arbetar kan du genom att ange redigeringsspråk för texten medan du skriver kontrollera stavningen för texten på de språk du använder när du har skapat klart dokumentet.

Om du vill skriva på ett icke-latinbaserat språk, till exempel arabiska eller kinesiska, eller vill använda språktangentbordslayouten för varje latinbaserat språk kan du växla tangentbordslayout med Språkfältet. Mer information finns i Växla mellan olika språk med hjälp av Språkfältet.

Vilket Office 2010-program använder du?

Access

Ändra språket för en databas så att det överensstämmer med språket i databasens poster och fält

Excel

Ändra ordlistans språk så att det överensstämmer med språket i kalkylbladets text

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath-redigeraren

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Läsa mer

Access

Om du använder en tangentbordslayout som innehåller alla tecken som du behöver, eller om du känner till ASCII-koden för de specialtecken som inte finns i tangentbordslayoten kan du skriva önskad text. Om du vill ange språk i Access skriver du önskad text, markerar den och anger sedan redigeringsspråk för den. Om du vill kontrollera stavningen ändrar du ordlistans språk till det språket.

 1. Öppna en Access-databas.

 2. Börja skriva.

  Obs!   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

Ändra språket för en databas så att det överensstämmer med språket i databasens poster och fält

Viktigt!   Redigeringsspråket gäller för hela databasen och kan inte definieras för enskilda poster eller fält. Mer information om hur du kontrollerar stavning på ett annat språk finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om du vill ändra språket för en databas för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Öppna en Access-databas.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Språk

 5. I dialogrutanAnge språkinställningar för Office markerar du redigeringsspråket i listan Redigeringsspråk och klickar sedan på Ange som standard.

  Viktigt!   Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

 6. När du kontrollerar databasens stavning nästa gång genom att klicka på Stavning på fliken Start kan du ändra språket för ordlistan i dialogrutan Stavning och sedan kontrollera databasens poster för alla språk som finns i databasen. Du måste upprepa det här steget för varje språk i databasen.

Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Excel

Viktigt!   Redigeringsspråket gäller för hela arbetsboken och kan inte definieras för enskilda kalkylblad eller celler. Mer information om hur du kontrollerar stavning på ett annat språk finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om du vill ange språk i Excel skriver du på det språk du vill använda och under stavningskontrollprocessen klickar du sedan på Ordlistans språk och ändrar ordlistans språk till det språket.

 1. Öppna Excel-arbetsboken.

 2. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

Ändra ordlistans språk så att det överensstämmer med språket i kalkylbladets text

Om du vill ändra språk för en arbetsbok för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Öppna en Excel-arbetsbok.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Språk

 5. I dialogrutanAnge språkinställningar för Office markerar du redigeringsspråket i listan Redigeringsspråk och klickar sedan på Ange som standard.

  Viktigt!   Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

 1. När du kontrollerar arbetsbokens stavning nästa gång genom att klicka på Stavning på fliken Granska kan du ändra språket för ordlistan i dialogrutan Stavning och sedan kontrollera arbetsboken för alla språk som finns i den. Du måste upprepa det här steget för varje språk i arbetsboken.

Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

InfoPath

InfoPath Designer

Viktigt!   I InfoPath Designer gäller Ange redigeringsspråk för den aktuella formulärvyn. Formulär med flera vyer kan ha olika redigeringsspråk för varje vy. Redigeringsspråket gäller för hela vyn. All text i vyn är markerad som samma språk.

Så här ändrar du språk för ett formulär:

 1. På fliken Start klickar du i gruppen Redigering på pilen under Stavning, och sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 2. Klicka på det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 4. Du kan också välja att kontrollera stavningen.

  Meddelanden  

InfoPath-redigeraren

Viktigt!   I InfoPath-redigeraren gäller Ange redigeringsspråk för hela formuläret. Redigeringsspråket gäller för hela vyn. All text i vyn är markerad som samma språk.

Så här kontrollerar du stavningen i ett formulär:

 1. På fliken Start klickar du på pilen under Stavning och sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 2. Klicka på det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 4. Du kan också välja att kontrollera stavningen.

  Meddelanden  

Överst på sidan

OneNote

Om du vill ändra språk för en anteckningsbok för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i filen där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och klicka sedan på Ange redigeringsspråk.

 3. Välj det språk du vill använda i fönstret Redigeringsspråk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1-3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också välja att kontrollera stavningen.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Outlook

Om du vill ändra språk för ett e-postmeddelande för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i e-postmeddelandet där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. På fliken Granska klickar du i gruppen Språk på pilen under Språk, och sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1-3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan även kontrollera stavning och grammatik.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

PowerPoint

Om du vill ändra språk för en bild för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i filen där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. Klicka på pilen under Språk i gruppen Språk på fliken Granska och klicka sedan på Ange redigeringsspråk.

 3. I dialogrutan Språk väljer du det språk som du vill använda.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Kontrollera stavning och grammatik, om du vill.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Publisher

Om du vill ändra språk för en publikation för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i filen där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. På fliken Granska klickar du på pilen under Språk och sedan på Ange redigeringsspråk Bild av knapp.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1-3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan också välja att kontrollera stavningen.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Visio

Om du vill ändra språk för ett diagram för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i filen där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. Klicka på Ange redigeringsspråk i gruppen Språk på fliken Granska.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1-3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Kontrollera stavningen, om du vill.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Word

Om du vill ändra språk för ett dokument för att kontrollera stavningen gör du följande:

 1. Ställ markören i filen där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit texten markerar du den.

 2. Klicka på Ange redigeringsspråk i gruppen Språk på fliken Granska.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 4. Börja skriva.

  Meddelanden   Om du vill skriva tecken, till exempel omljud i tyska (ö), tilde i spanska (ñ), cedilj i turkiska (Ç), eller en symbol, till exempel en bockmarkering, gör du något av följande:

 5. Upprepa steg 1-3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Du kan även kontrollera stavning och grammatik.

  Obs!   Du kanske behöver ett språkpaket om din version av Office 2010 inte innehåller språkverktyg, till exempel stavningskontroll, för det språk du vill använda. Mer information finns i avsnittet Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Överst på sidan

Läsa mer

Gäller för: Excel 2010, Word 2010, outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk