Välja sidorientering

Du kan välja stående (lodrät) eller liggande (vågrät) orientering för ett helt dokument eller för delar av ett dokument. Om du ändrar orienteringen, ändras också galleriernas fördefinierade sidor och sidalternativ, enligt den orientering som du har angett.

Artikelinnehåll

Ändra orienteringen för ett helt dokument

Använda stående och liggande orientering i samma dokument

Ändra orienteringen för ett helt dokument

  1. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.Bild av menyflikar i Word

  2. Klicka på Stående eller Liggande.

Överst på sidan

Använda stående och liggande orientering i samma dokument

  1. Markera de sidor eller stycken som du vill ändra till stående eller liggande orientering.

    Obs!   Om du inte markerar all text, utan bara en begränsad del, placeras den markerade texten på en egen sida och den omgivande texten på andra sidor.

  2. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.Bild av menyflikar i Word

  3. Klicka på Anpassade marginaler.

  4. Klicka på Stående eller Liggande på fliken Marginaler.

  5. Klicka på Markerad text i listan Använd i.

Obs!   I Microsoft Office Word infogas avsnittsbrytning automatiskt före och efter texten med den nya orienteringen. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt (eller markera flera avsnitt) och sedan ändra orienteringen för de valda avsnitten.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk