Välja 64-bitars- eller 32-bitarsversionen av Office 2016

Som standard installeras 32-bitarsversionen av Office 2016. Eftersom många nya persondatorer kör 64-bitarsversioner av Windows är det viktigt att bestämma om du vill installera 64-bitarsversionen av Office eller fortsätta använda 32-bitarsversionen. Vilken version som passar bäst för dig beror på hur du tänker använda Office.

Om du redan vet vilken version du vill installera följer du stegen i avsnittet Är du redo att installera?

Anledningar till att välja 64-bitarsversionen

Datorer som kör 64-bitarsversioner av Windows har vanligtvis fler resurser, t.ex. processorkraft och minne, än deras 32-bitarsföregångare. 64-bitarsprogram kan dessutom använda mer minne än 32-bitarsprogram (upp till 18,4 miljoner petabyte). Om dina scenarier omfattar stora filer och/eller arbete med stora mängder data och datorn kör 64-bitarsversionen av Windows är 64-bitarsversionen därför det rätta valet när:

 • Du arbetar med stora datamängder, t.ex. Excel-arbetsböcker med komplicerade beräkningar på företagsnivå, många pivottabeller, anslutningar till externa databaser, PowerPivot, 3D-kartor, PowerView eller Hämta och omvandla. 64-bitarsversionen av Office kan fungera bättre i dessa fall. Mer information finns i Specifikationer och begränsningar i Excel, Specifikationer och begränsningar i datamodeller och Minnesanvändning i 32-bitarsversionen av Excel.

 • Du arbetar med extremt stora bilder, videor eller animeringar i PowerPoint. 64-bitarsversionen av Office kan vara bättre lämpad för att hantera dessa komplexa bildspel.

 • Du arbetar med filer större än 2 GB i Project särskilt om projektet har många delprojekt.

 • Din organisation kräver Dataexekveringsskydd (DEP) för maskinvara för Office-program. DEP är en uppsättning maskinvaru- och programvarutekniker som en del organisationer använder för att förbättra säkerheten. För 64-bitarsinstallationer kommer DEP alltid att tillämpas. För 32-bitarsinstallationer måste du däremot konfigurera DEP med hjälp av grupprincipinställningarna.

 • Du utvecklar Office-lösningar inom företaget, t.ex. tillägg eller anpassningar på dokumentnivå. Med hjälp av 64-bitarsversionen av Office kan du leverera en 64-bitarsversion såväl som en 32-bitarsversion av de här lösningarna. Interna utvecklare av Office-lösningar bör ha åtkomst till 64-bitarsversionen av Office 2016 för att testa och uppdatera lösningarna.

Anledningar till att välja 32-bitarsversionen

Om datorn kör 32-bitarsversionen av Windows måste du installera 32-bitarsversionen av Office.

Tips: Utöver stödet för 32-bitarsversioner av Windows stöds 32-bitarsversionen av Office även på datorer med 64-bitarsversioner av Windows.

Särskilt IT-proffs och utvecklare bör tänka på följande situationer där 32-bitarsversionen av Office är fortfarande det bästa valet för en själv eller organisationen.

 • Du har 32-bitarsversioner av COM-tillägg som saknar motsvarande 64-bitarsalternativ. Du kan fortsätta att köra 32-bitarsversionerna av COM-tillägg i 32-bitarsversionen av Office på 64-bitarsversioner av Windows. Du kan också prova att kontakta leverantören av COM-tillägget och be om en 64-bitarsversion.

 • Du använder 32-bitarskontroller som saknar motsvarande 64-bitarsalternativ. Du kan fortsätta att köra 32-bitarskontroller i 32-bitarsversionen av Office, t.ex. Microsoft Windows Common Controls (Mscomctl.ocx och comctl.ocx) eller andra befintliga 32-bitarskontroller från tredje part.

 • Din VBA-kod använder Declare-satser VBA-kod behöver vanligtvis inte ändras p.g.a. du använder 64- eller 32-bitarsversioner, såvida du inte använder Declare-satser för anrop av Windows API med 32-bitarsdatatyper, t.ex. long, för pekare och handtag. I de flesta fall räcker det med att lägga till PtrSafe till Declare och ersätta long med LongPtr för att göra Declare-satsen kompatibel med båda 32- och 64-bitarsversionerna. Det kan dock vara omöjligt i sällsynta fall då det inte någon 64-bitarsversion av API:t för Declare. Mer information om vilka ändringar behövs för att VBA-kod ska kunna köras i 64-bitarsversionen av Office finns i 64-Bit Visual Basic for Applications Overview (översikt över 64-bitarsversionen av Visual Basic for Applications).

 • Du har 32-bitars MAPI-program för Outlook. Med ett växande antal användare av 64-bitarsversionen av Outlook är det rekommenderade alternativet att återskapa 32-bitars MAPI-program, tillägg och makron för 64-bitarsversionen av Outlook, men om det behövs kan du också fortsätta att köra dem med bara 32-bitarsversionen av Outlook. Mer information om att förbereda Outlook-program för både 32- och 64-bitarsplattformar finns i Building MAPI Applications on 32-Bit and 64-Bit Platforms (bygga MAPI-program på 32- och 64-bitarsplattformar) och Outlook MAPI Reference (Outlook MAPI-referens).

 • Du aktiverar en 32-bitars OLE-server eller ett 32-bitars OLE-objekt. Du kan fortsätta att köra 32-bitars OLE-serverprogrammet med en installerad 32-bitarsversion av Office.

 • Du använder SharePoint Server 2010 och behöver vyn Redigera i datablad. Du kan fortsätta att använda vyn Redigera i datablad i SharePoint Server 2010 med 32-bitarsversionen av Office-klienten.

 • Du behöver 32-bitarsversionerna av Microsoft Access-databasfilerna (.mde, .ade och .accde). Även om du kan kompilera om 32-bitarsversionerna av .mde-, .ade- och .accde-filerna för att göra dem kompatibla med 64-bitarsversionen kan du fortsätta att köra 32-bitarsversionerna av .mde-, .ade- och .accde-filerna i 32-bitarsversionen av Access.

 • Du behöver den äldre versionen av Equation Editor eller WLL-filer (Word-tilläggsbibliotek) i Word. Du kan fortsätta att använda den äldre versionen av Equation Editor och köra WLL-filer i 32-bitarsversionen av Word.

 • Du har en gammal inbäddad mediefil i en PowerPoint-presentation och ingen tillgänglig 64-bitarscodec.

Är du redo att installera?

Viktigt: innan du installerar

Du kan inte installera 64-bitarsversioner av Office på samma dator som 32-bitarsversioner av Office eller fristående Office-program, till exempel 32-bitarsversionen av Visio eller Project. På samma sätt kan du installera 32-bitarsversioner på samma dator som 64-bitarsversioner.

Om du t.ex. tidigare installerade 32-bitarsversionen av Office 2013 och vill installera 64-bitarsversionen av Office 2016 måste du först avinstallera 32-bitarsversionen. Anvisningar för hur du gör det finns i Avinstallera Office 2016, Office 2013 eller Office 365 från en dator.

Försök att installera två olika versioner resulterar i felet "Office (32-bitars eller 64-bitars) kunde inte installeras" när du försöker installera.

Välj den version du vill installera

Som standard installeras 32-bitarsversionen. Om det är den version du vill installera följer du anvisningarna i Installera Office på din PC eller Mac.

Hur du installerar Office beror på om Office-produkten är en del av ett Office för hemmet- eller Office för företag-abonnemang. En lista över de produkter som ingår i varje abonnemang finns i Abonnemang för Office för hemmabruk och Office för företag.

Välj ditt abonnemang i listrutan nedan för att visa stegvisa installationsanvisningar för 64-bitarsversionen av din Office-produkt.

Om det här är en ny kopia av Office och du inte har löst in produktnyckeln (om du fick en med produkten) och inte har kopplat den till ett Microsoft-konto läser du Lösa in en produktnyckel och koppla ett Microsoft-konto till Office innan du slutför stegen nedan.

Installera Office
 1. Gå till www.office.com/myaccount. Om du inte redan har loggat in med det Microsoft-konto som är kopplat till ditt exemplar av Office gör du det nu. Om du har loggat in med ett annat konto, loggar du ut från det och loggar sedan in igen med rätt Microsoft-konto.

  Skärmbild av Microsoft-konto inloggningssidan

  Tips: Om du inte kunde logga in försöker du igen och kontrollerar att du använder rätt konto. I "Här installerar eller ominstallerar du Office" finns en lista med alternativ, inklusive vad du gör om du inte kommer ihåg ditt Microsoft-konto.

 2. Obs!: Om du har en Office 365-prenumeration och skärmen ser ut som på bilden nedan måste du välja Installera > först.

  För Office 365-abonnemang väljer du Installera > på sidan Mitt Office-konto

  Välj Språk- och installationsalternativ. (För installation av Office 2013 väljer du Ytterligare installationsalternativ och går sedan vidare till steg 4).

  Språk- och installationsalternativ för Office 365
 3. Välj länken Ytterligare installationsalternativ på sidan Språk- och installationsalternativ.

  Välj länken Ytterligare installationsalternativ på sidan Språk- och installationsalternativ.
 4. I avsnittet Andra versioner av Office väljer du Office - 64-bitars i listrutan och väljer sedan Installera.

  Skärmbild av listrutan Markera alternativet att installera Office - 64-bitars

  Obs!: Om du får meddelandet ”Stopp, du bör vänta med att installera Office 2016” betyder det att Office har upptäckt ett kompatibilitetsproblem med något annat som är installerat på datorn. Välj länken Mer information i felmeddelandet eller se avsnittet Felsökning nedan.

 5. Beroende på webbläsare går du till den installations-popup som visas längst ned på sidan och klickar på Kör (i Internet Explorer), Installera (i Chrome) eller Spara fil (i Firefox).

  Tips: Om du använder Edge klickar du först på Spara och sedan på Kör.

  Skärmbild av alternativen i webbläsaren: Klicka på Kör i Internet Explorer, klicka på inställningar i Chrome, Firefox klickar du på Spara fil

  Om du ser meddelandet om User Account Control med frågan Tillåter du att den här appen får göra ändringar på enheten? Klicka på Ja.

  Installationen startas.

  Fönster som visar hur Office-installationen fortlöper
 6. Installationen är klar när du ser meddelandet, Allt är klart! Office har installerats nu" och en animering spelas upp som visar var du hittar Office-programmen på din dator. Följ instruktionerna i fönstret, exempelvis Klicka på Start > Alla program för att se var dina program är och välj Stäng.

  Office är installerat. Välj Stäng
 7. Börja använda ett Office-program direkt genom att öppna ett av programmen, t.ex. Word eller Excel. I de flesta fall aktiveras Office när du startat programmet och godkänt licensavtalet genom att klicka på Acceptera.

  Godkänn licensavtalsvillkoren genom att klicka på Acceptera
 8. Office kan aktiveras automatiskt. Om du ser aktiveringsguiden för Microsoft Office följer du anvisningarna för att aktivera Office. Om du behöver hjälp kan du läsa Aktivera Office 365, Office 2016 eller Office 2013.

  Visar aktiveringsguiden för Microsoft Office

Tips: Hade du nytta av den här informationen? Lämna gärna en kommentar.

Felsökning

Om det tar väldigt lång tid att installera Office kan det vara problem med Internetanslutningen. Möjliga lösningar hittar du i Varför tar det så lång tid att installera Office? Du kan också prova att installera Office med hjälp av offlineinstallationsprogrammet för Office 2016.

Jag fick ett felmeddelande: Om du fick ett felmeddelande medan du installerade Office och det innehåller en Mer information-länk markerar du länken för att få information om hur du felsöker problemet. Om det inte fanns en länk läser du Felsöka installationen av Office och Office 365.

Om knappen Installeraär nedtonad eller inte fungerar, se Knappen Installera installerar inte Office.

Om du får meddelandet "Stopp, du bör vänta med att installera Office 2016" betyder det att Office har upptäckt ett kompatibilitetsproblem med något annat som är installerat. Läs en av följande hjälpartiklar för mer information:

Lämna en kommentar

Var dessa steg till hjälp? Om så är fallet kan du meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om de inte var det och du fortfarande har problem med att installera Office, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på. Vi använder din feedback för att kontrollera våra steg och tillhandahålla ytterligare information.

Obs!: Om du inte kan logga in när du följer instruktionerna nedan kanske du loggar in på fel Office 365-tjänst hittar du mer information i Så här loggar du in i Office 365.

 1. Logga in med ditt arbets- eller skolkonto på http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Om du inte ser Office i listan omfattar ditt abonnemang antagligen inte Office-program. Om du vet att ditt abonnemang omfattar Office kanske du inte har tilldelats någon licens. Se Vilken Office 365-produkt eller -licens har jag?. Om Office inte finns med i listan ber du Office 365-administratören att tilldela en licens till dig.

 2. På sidan Office går du till den version av Office som du vill installera. Din administratör kan t.ex. ha gett dig möjlighet att installera Office 2016 eller Office 2013.

  Välj den version av Office som du vill installera om du har ett val, välj ett språk och sedan Installera.

  Viktigt!: Processen som installerar Office 2016 avinstallerar även alla Office 2013-produkter. Se felmeddelandet "Stopp. Du bör vänta med att installera Office 2016." eller Hur installerar jag om Office 2013 efter en Office 2016-uppgradering?.

 3. Välj Språk och välj sedan Avancerat > 64-bitar innan du väljer Installera.

  Välj ett språk och välj sedan Avancerat Välj 64-bitars i listrutan Version
 4. Beroende på webbläsare går du till den installations-popup som visas och klickar på Kör (i Internet Explorer), Installera (i Chrome) eller Spara fil (i Firefox).

  Tips: Om du använder Edge klickar du först på Spara och sedan på Kör.

  Skärmbild av alternativen i webbläsaren: Klicka på Kör i Internet Explorer, klicka på inställningar i Chrome, Firefox klickar du på Spara fil

  Om du ser meddelandet om User Account Control med frågan Tillåter du att den här appen får göra ändringar på enheten? Klicka på Ja.

 5. Installationen startas.

  Fönster som visar hur Office-installationen fortlöper
 6. Installationen av Office 2016 är klar när du ser meddelandet, Allt är klart! Office har installerats nu och en animering spelas upp som visar var du hittar Office-programmen på din dator. Följ instruktionerna i fönstret, exempelvis Klicka på Start > Alla program för att se var dina program är och välj Stäng.

  Office är installerat. Välj Stäng
 7. Börja använda ett Office-program direkt genom att öppna ett av programmen, t.ex. Word eller Excel. I de flesta fall aktiveras Office när du startat programmet och godkänt licensavtalet genom att klicka på Acceptera.

  Godkänn licensavtalsvillkoren genom att klicka på Acceptera

Lämna en kommentar

Var dessa steg till hjälp? Om så är fallet kan du meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om de inte var det och du fortfarande har problem med att installera Office, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på. Vi använder din feedback för att kontrollera våra steg och tillhandahålla ytterligare information.

Mer information finns i

Vilket Windows-operativsystem använder jag?

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×