Välja 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Microsoft Office

Som standard installeras 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010, även om 64-bitarsversioner av Windows körs på datorn.

   32-bitarsversionen av Office 2010 är det rekommenderade alternativet för de flesta användare, eftersom den förhindrar eventuella kompatibilitetsproblem med andra 32-bitarsprogram, speciellt tillägg från andra tillverkare som endast är tillgängliga i 32-bitarsversioner av ett operativsystem.

Office 2010 har stöd för 32-bitarsversioner av Office 2010-program som körs i 64-bitarsversionen av ett operativsystem tack vare WOW64, en kompatibilitetsmiljö som finns i 64-bitarsversionen av det Windows-operativsystem där 32-bitarsprogrammet kan köras. Genom att använda 32-bitarsversionen av Office 2010 går det att fortsätta använda befintliga 32-bitarsversioner av Office-tillägg från andra tillverkare.

Obs!    Om en 64-bitarsversion av Office redan är installerad på en dator med 64-bitarsversionen av ett operativsystem installeras 64-bitarsversionen av Office som standard.

Lär dig mer om 64-bitarsversionen av Office

Vad ingår i 32-bitarsversionen av Office men inte i 64-bitarsversionen?

Kompatibilitet med befintliga Office-filer och lösningar

Operativsystem som krävs för att köra 64-bitarsversionen av Office

Installera 64-bitarsversionen av Office

Vad ingår i 32-bitarsversionen av Office men inte i 64-bitarsversionen?

  • Bibliotek för ActiveX-kontroller, ComCtl    Det här biblioteket innehåller ActiveX-kontroller som används för att skapa lösningar. Det används oftast i följande Microsoft Office-program: Access, Excel och Word.

  • SharePoint-listkontroll    Den här listvyn i SharePoint-teknik är inte tillgänglig i 64-bitarsversionen av Office.

Överst på sidan

Kompatibilitet med befintliga Office-filer och lösningar

Obs!    64-bitarsversionen av Office 2010 är inte kompatibel med några 32-bitarsversioner av Office-programmen. Det betyder att du måste avinstallera alla 32-bitarsversioner av Office-programmen innan du installerar 64-bitarsversionen av Office 2010. Skivan med Office 2010 innehåller både 32- och 64-bitarsversioner av Office 2010. Om du vill installera 64-bitarsversionen av Office 2010, måste du köra Setup.exe från mappen x64. Mer information finns i avsnittet Installera 64-bitarsversionen av Office.

  • Bibliotek för ActiveX-kontroller, ComCtl    Lösningar som använder dessa kontroller fungerar inte. Det finns inga bra alternativ för vissa av dessa kontroller.

  • ActiveX-kontroller och tillägg från tredje part    Inga av dessa fungerar med 64-bitarsversionen av Office.

Obs!   Det finns ingen 64-bitarsversion av Visual Basic 6. Det betyder att många av dessa objekt måste föras över och skrivas om.

  • Visual Basic for Applications    För att Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) med Declare-instruktioner ska fungera i 64-bitarsversionen av Office måste du uppdatera koden manuellt.

  • Kompilerade Access-databaser    MDE- och ACCDE-filer, som ofta används av Access-programutvecklare för att distribuera lösningar och skydda deras immateriella egendom, fungerar inte i 64-bitarsversionen av Office. Du måste be programtillverkaren att kompilera, testa och distribuera om lösningen i 64-bitarsversionen.

  • Communicator-integrering    Om du installerar 64-bitarsversionen av Office tappar du vissa funktioner för integrering med Outlook i Microsoft Office Communicator 2007. Du kan till exempel inte högerklicka på en Communicator-kontakt om du vill schemalägga ett möte, skicka ett e-postmeddelande eller söka efter tidigare konversationer. Detta beror på att Office Communicator R2 är ett 32-bitarsprogram och anropen i Messaging Application Programming Interface (MAPI) rör sig inte över gränsen mellan 32-bitarsversioner och 64-bitarsversioner.

Dessutom är vissa funktioner i Microsoft Outlook 2010 inte tillgängliga med Communicator R2. Mer information om dessa Outlook-funktioner och den snabbkorrigering som åtgärdar problemet finns i följande kunskapsbasartikel:

You cannot see features in Office 2010 builds if you are running Communicator 2007 R2 RTM or earlier versions

För bästa Communicator R2-prestanda kontrollerar du att du har den senaste versionen genom att gå till hämtningssidan för Communicator på Hämtningsbar utvärderingsversion av Microsoft Office Communicator 2007 R2.

Överst på sidan

Operativsystem som krävs för att köra 64-bitarsversionen av Office

Datorn måste minst köra 64-bitarsversionen av Windows 7, 64-bitarsversionen av Windows Vista eller 64-bitarsversionen av Windows Server 2008.

Överst på sidan

Installera 64-bitarsversionen av Office

Om du vill installera 64-bitarsversionen av Office 2010-programmen på en dator med 64-bitarsversionen av Windows 7, Windows Vista eller Windows Server 2008 följer du instruktionerna nedan.

Observera att eventuella tillägg som du vill köra för Office måste vara 64-bitarsversioner.

   Om en 64-bitarsversion av Office redan är installerad på en dator med ett 64-bitarsoperativsystem installeras 64-bitarsversionen av Office om installationsprogrammet körs från rotmappen.

  1. Om du har kört installationsprogrammet för Office 2010 från rotmappen och klickat på Anpassa, klickar du på Stäng för att avsluta installationsprogrammet.

  2. Avbryt installationen genom att klicka på Ja när du uppmanas att göra det och klicka sedan på Stäng Bild av knapp.

  3. Gå till mappen x64 på skivan med Office 2010 och dubbelklicka på Setup.exe för att köra 64-bitarsversionen av installationsprogrammet.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Office 365 End User, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Designer 2010, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Publisher 2010, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk