Välja 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Microsoft Office

Det finns två versioner av Office att installera: 32-bitars och 64-bitars. Vilken version som är rätt för dig beror på hur du tänker använda Office.

64-bitarsversionen av Office har vissa begränsningar, men är rätt val när:

 • Du arbetar med extremt stora datamängder, t.ex. Excel-arbetsböcker med komplicerade beräkningar på företagsnivå, många pivottabeller, anslutningar till externa databaser, PowerPivot, PowerMap eller PowerView. 64-bitarsversionen av Office kan fungera bättre för dig.

 • Du arbetar med extremt stora bilder, videor eller animeringar i PowerPoint. 64-bitarsversionen av Office kan vara bättre lämpad för att hantera dessa komplexa bildspel.

 • Du arbetar med extremt stora Word-dokument. 64-bitarsversionen av Office kan vara bättre lämpad för att hantera Word-dokument med stora tabeller, diagram eller andra objekt.

 • Du arbetar med filer större än 2 GB i Project 2013, särskilt om projektet har många delprojekt.

 • Du vill behålla den 64-bitarsversion av Office som du redan använder. 32-bitars- och 64-bitarsversionen av Office-program är inte kompatibla, så du kan inte installera både på samma dator.

 • Du utvecklar Office-lösningar inom företaget, som tillägg eller anpassningar på dokumentnivå.

 • Din organisation kräver att Dataexekveringsskydd (DEP) för maskinvara ska tillämpas för Office-program. DEP är en uppsättning maskinvaru- och programvarutekniker som en del organisationer använder för att förbättra säkerheten.

Om ingen av dessa situationer gäller för dig är 32-bitarsversionen av Office förmodligen rätt val.

Obs!   32-bitarsversionen av Office fungerar bra med både 32-bitars- och 64-bitarsversioner av Windows. Om du installerar 64-bitarsversionen av Office behöver du 64-bitarsversionen av Windows. Om du inte installerar på Windows behöver du inte bekymra dig om 32-bitars- eller 64-bitarsalternativen. Vilken Office-version har jag?

Viktigt att veta innan du installerar

Om du har 32-bitars- eller 64-bitarsversionen av Office på datorn och du vill installera Office 2013 eller Office 365 eller ett fristående Office-program som Visio, måste du installera motsvarande 32-bitars- eller 64-bitarsversion av det andra programmet. Till exempel om datorn har 32-bitarsversionen av Office 2010 och du vill installera Office 2013 måste du installera 32-bitarsversionen. Du kan inte blanda 32-bitars- och 64-bitarsversioner av Office. Mer information finns i Felet ”Office (64-bitars) kunde inte installeras” när du installerar Office 2013 eller Office 365.

Är du redo att installera?

Så här installerar du 32-bitars Office:

 • Om du är hemanvändare loggar du in på kontosidan och väljer Installera, eller sätter i installationsskivan. Office installerar automatiskt 32-bitarsversionen om du inte redan har en 64-bitarsversion av Office på datorn.

 • Om du är företagsanvändare loggar du in på Office 365-portalen och väljer Installera.

Så här installerar du 64-bitars Office:

 • Om du är hemanvändare loggar du in på kontosidan och väljer Alternativ för språk och installation > Ytterligare installationsalternativ > Office (64-bitars) > Installera. På en skiva går du till mappen x64 och dubbelklickar på Setup.exe.

 • Om du är företagsanvändare loggar du in på Office 365-portalen. Välj Avancerat > 64-bitars > Installera.

Obs!   Om du bestämmer dig för att byta från 32-bitars Office till 64-bitars Office måste du först avinstallera 32-bitarsversionen. Därefter kan du installera 64-bitarsversionen.

Begränsningar för 64-bitarsversionen av Office

64-bitarsversionen av Office kanske fungerar bättre i vissa fall, men det finns begränsningar:

 • Lösningar som använder bibliotek för ActiveX-kontroller, ComCtl-kontroller fungerar inte.

 • ActiveX-kontroller och tillägg från tredje part fungerar inte.

 • VBA (Visual Basic for Applications) som innehåller Deklarera-satser fungerar inte i 64-bitarsversionen av Office utan att uppdateras.

 • Kompilerade Access-databaser, t.ex. MDE- och ACCDE-filer, fungerar inte om de inte är specifikt skrivna för 64-bitarsversionen av Office.

 • Listvyn är inte tillgänglig i SharePoint.

Om du har särskilda tillägg som du använder i 32-bitarsversionen av Office kanske de inte fungerar i 64-bitarsversionen av Office, och vice versa. Om du har funderingar kring detta kan du kontrollera din aktuella version av Office innan du installerar den nya. Överväg att testa tillägget med 64-bitars Office, eller ta reda på om en 64-bitarsversion av tillägget är tillgänglig från utvecklaren.

Om du är administratör och distribuerar Office har vi mer teknisk information på TechNet.

Vilken Office-version har jag?

Så här kontrollerar du din Office-version:

 • Ha ett Office 2013-program öppet, välj Arkiv > Office-konto och välj sedan Om [program] (t.ex. Om Word). Det fullständiga versionsnamnet visas högst upp.

  Office versionsnummer

 • Ha ett Office 2010-program öppet, välj Arkiv > Hjälp. Det fullständiga versionsnamnet visas under Om Microsoft [program] (t.ex. Om Microsoft Word):

  Office versionsnummer

Gäller för: , Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 2013, Office 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk