Växla standard för listor och dokumentbibliotek mellan nytt och klassiskt läge

Växla standard för listor och dokumentbibliotek mellan nytt och klassiskt läge

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan hända att en ändring i utseende och navigering dokumentbibliotek och listor. Den här nya versionen har snabbare, mobiltelefoner och pekplattor tilläggsfunktioner och enklare navigering. Du kanske vill växla förfarandet standard tillbaka till den föregående (klassiska versionen) för en tid som ett dokumentbibliotek eller listans ägare, webbplatsägare eller administratör. Kom ihåg att användare kan ändra upplevelse i vissa bibliotek och webbplatser igen till ny om de vill. En ändring till inställningar på biblioteket och listan nivå åsidosätter ändringar på webbplatsen, webbplatssamling och innehavare nivå.

Obs!: Den här artikeln är avsedd för bibliotek och lista ägare och administratörer som vill ändra standard råka ut för användare. Om du en enskild användare och vill återgå till klassisk upplevelse, klickar du på Gå tillbaka till klassisk SharePoint i det nedre vänstra hörnet på sidan. Om du vill avsluta den klassiska versionen, klickar du på Avsluta klassisk upplevelse i nederkant vänstra hörnet på sidan.

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar och sedan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i en lista eller ett dokumentbibliotek.

  Gå till inställningar, Inställningar för bibliotek

  Om du inte ser Inställningar Ikon för Inställningar väljer du fliken Bibliotek eller Lista för att öppna menyfliksområdet och klickar sedan på Inställningar för bibliotek eller Listinställningar i menyfliksområdet.

  Listinställningar i menyfliksområdet
 2. Klicka på Avancerade inställningar och gå sedan ner till Listupplevelse.

  Inställning för listor och bibliotek

 3. Välj något av följande:

  • Standardupplevelse som angetts av administratören

   Det här alternativet anger förfarandet som oavsett webbplatsadministratören ange.

  • Ny upplevelse

   Detta alternativ ställer in den nya upplevelsen. Denna upplevelse är angiven som standard så du väljer bara detta om du byter tillbaka från klassisk.

  • Klassisk upplevelse

   Detta alternativ ställer in den förra och äldre klassiska upplevelsen för dokumentbibliotek.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Intill Sharepoint-listor och -bibliotek väljer du antingen Klassisk upplevelse eller Ny upplevelse (automatisk identifiering).

  Inställning för standardvy av listor och bibliotek

Kontrollera om det finns anpassningar som påverkar listor eller bibliotekssidor

En anledningen kanske du vill ändra standard erfarenhet på webbplats- och webbplatssamlingsnivå är att du har anpassat som påverkar listan eller biblioteket sidor och representerar företag funktionalitet. Om du vill söka efter dessa typer av anpassningar som hjälper dig att avgöra vilka webbplatser och webbplatssamlingar som du vill ändra standardinställningen för måste du använda Windows PowerShell-skript med en CSOM (klientsidan objektmodellen)-gränssnittet. Följande skript identifierar Works som distribuerar anpassade skript.

 1. Kontrollera att du uppfyller följande systemkrav:

 2. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar. Här kallar vi skriptfilen AnpassadeÅtgärder.ps1.

  Meddelanden: 

  • Det här skriptet måste köras separat för varje webbplats som du vill kontrollera Works för. För platshållarnamnen som anges i < > måste du ändra uppfyller organisationens behov.

  • Det finns kommenterade rader som anges av nummertecken (#) i skriptets avsnitt för webbplatsnivå och webbplatssamlingsnivå. Ta bort nummertecknet (#) framför raderna i det avsnitt som du vill ändra upplevelsen för.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Spara filen med namnet CustomActions.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 4. Byt till katalogen där du sparade filen.

 5. Skriv följande kommando i Windows PowerShell kommandotolk:

  ./CustomActions.ps1

Ändra standardupplevelsen för webbplatser och webbplatssamlingar

Om du vill ändra standardupplevelsen för dokumentbibliotek i en webbplatssamling på webbplatsnivån måste du använda ett Windows PowerShell-skript med en CSOM-adapter (Client-side object model) på följande sätt.

 1. Kontrollera att du uppfyller följande systemkrav:

 2. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar. Här kallar vi skriptfilen DokBib.ps1.

  Obs!: Det finns kommenterade rader som anges av nummertecken (#) i skriptets avsnitt för webbplatsnivå och webbplatssamlingsnivå. Ta bort nummertecknet (#) framför raderna i det avsnitt som du vill ändra upplevelsen för.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Spara filen med namnet DocLib.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 4. Byt till katalogen där du sparade filen.

 5. Skriv följande kommando i Windows PowerShell kommandotolk:

  ./DocLib.ps1

Mer information om Windows PowerShell finns i Använda Windows PowerShell.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×