Välkommen till Outlook.com

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Outlook.com kan du använda e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter överallt. Allt du behöver är tillgång till Internet.

Logga in på Outlook.com med ett Microsoft-konto, exempelvis ett Outlook.com-, Live-, Hotmail- eller MSN-konto. Har du problem att komma åt ditt konto? Läs Så här loggar du in eller ut från Outlook.com.

Obs!: Outlook.com håller på att uppdateras. Innan uppdateringen är avslutad kommer vissa att se den klassiska versionen medan andra ser nya Outlook.com.

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder nya Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för nya Outlook.com.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för nya Outlook.com

När du loggar in i Outlook.com går du direkt till Inkorgen.

En skärmbild av E-post-gränssnittet

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Nytt meddelande.

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i din postlåda. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel mapparna Favoriter och Arkiv.

Välj Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den.

Högerklicka på en befintlig mapp och välj Skapa ny undermapp.

Mer information om tillgängliga mappar finns i Arbeta med meddelandemappar i Outlook.com.

3

Sökruta

Skriv namnet eller e-postadressen för en person eller ett nyckelord du vill söka efter i rutan Sök och tryck på Retur eller klicka på Sökikonen. .

En skärmbild visar Sökrutan i Outlook.com.

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas. Det kan även förekomma en visuell varning om att ett meddelande är oläst, har en bilaga eller har flaggats.

Överst i meddelandelistan kan du välja hur du vill visa listan.

Välj Filter och välj sedan från alternativen Alla, Olästa, Till mig, Flaggat eller Sortera efter.

Varje meddelande har också ett formateringsverktygsfält. Du kan ta bort ett markerat meddelande, markera det som oläst, flagga meddelandet eller fästa det för att behålla meddelandet överst i mappen.

5

Läsfönster

Det meddelande eller den konversation du väljer visas i läsfönstret. Använd kommandofältet ovanför läsfönstret för att utföra vanliga åtgärder som att ta bort, arkivera, rensa, flytta eller kategorisera e-postmeddelanden.

En skärmbild visar kommandofältet som visas i läsfönstret innehåller alternativ för vanliga åtgärder, som Ta bort, Arkivera och Flytta till.

Välj Mer Ikonen Mer för att komma åt ytterligare åtgärder, till exempel alternativ för att skriva ut ett meddelande. Mer information om att skriva ut finns i Skriva ut e-postmeddelanden och kalendrar i Outlook.com.

Håll reda på avtalade tider, möten och andra händelse var du än är. Lägg till, redigera och ta bort händelser i dags-, vecko- eller månadsvyer. Mer information om hur du arbetar med kalendrar i Outlook.com finns i Använda kalendern i Outlook.com.

Obs!: Det går för närvarande inte att söka i kalendern i betaversionen av Outlook.com. Uppdaterade sökfunktioner kommer.

En skärmbild av Kalender-gränssnittet

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Ny händelse

Skapa en ny händelse genom att välja Ny händelse. Fyll i information om händelsen.

2

Mina kalendrar

Under Kalendrar är Min kalender standardalternativet. Kalendern visas med vyn Månad. Du kan navigera framåt eller bakåt genom kalendermånaderna med pilarna ovanför kalendern.

Du kan lägga till andra kalendrar, till exempel en semesterkalender genom att välja Upptäck kalendrar i det vänstra fönstret. När du har lagt till en ny kalender kan du välja om du vill visa den genom att markera eller avmarkera kalenderalternativet.

Om du inte vill ha kalendern du just skapat högerklickar du på kalendern och väljer Ta bort > Ta bort.

3

Andra kalendrar

Du kan visa mer än en kalender i taget, lägga till kalendrar och välja vilken som ska visas, samt skapa nya kalendrar.

4

Visningsalternativ

Välj kalendervy: Dag, Arbetsvecka, Vecka eller Månad. Om du vill gå tillbaka till dagens datum väljer du I dag till vänster i kommandofältet ovanför kalendern.

5

Kalenderfönstret

Välj en viss dag i kalendern så visas eventuella avtalade tider och händelser som schemalagts för den dagen i det här området. Du kan också välja ett datum eller en tid och skapa en ny avtalad tid eller händelse.

Använd sidan Kontakter för att hitta, visa, skapa och redigera kontakter och kontaktlistor. Mer information om hur du hanterar kontakter i Outlook.com finns i Skapa, visa och redigera kontakter eller kontaktlistor i Outlook.com.

En skärmbild av gränssnittet Kontakter

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Sökruta

Börja skriva i sökrutan för att hitta en kontakt eller kontaktlista.

2

Verktygsfält

En skärmbild visar de tillgängliga alternativen i kommandofältet Kontakter, däribland Ny kontakt, Redigera, Ta bort, Lägga till i Favoriter och Hantera.

 • Du skapar en ny kontakt genom att välja Ny kontakt.

 • Skapa en ny kontaktlista genom att välja pilen bredvid Ny kontakt och sedan Ny kontaktlista.

Lägg till en kontakt i Favoriter genom att markera en kontakt i listan och välja Lägg till i Favoriter. När du lägger till någon som favorit i Kontakter, kommer de även att visas i Favoriter i Outlook E-post, och omvänt, under förutsättning att kontakten har en e-postadress.

Om du vill importera kontakter från andra e-posttjänster, exportera kontakter eller rensa dubbletter, väljer du ett alternativ från menyn Hantera.

3

Mina kontakter i den vänstra rutan

Favoriter: Visar kontakter som du har lagt till som favoriter i Kontakter eller i Outlook E-post.

Alla kontakter: Visar dina kontakter från alla mappar.

Alla kontaktlistor: Visar kontaktlistor från alla mappar.

Kontakter under Mappar: Det här är standardmapp för kontakter och kontaktlistor. Välj Ny mapp om du vill skapa fler mappar.

4

Mittersta fönstret med kontaktlista

Visar kontakter eller kontaktlistor beroende på vad du har markerat i det vänstra fönstret. Välj vilken kontakt eller kontaktlista som ska visas i kontaktkortet till höger. Du kan också markera flera kontakter, till exempel för att skicka ett e-postmeddelande till de markerade kontakterna.

Du kan använda Filter uppe till höger för att markera vad som ska visas i listan och hur du vill sortera.

5

Kontaktkort

Visa eller redigera information om kontakten eller kontaktlistan.

Kontakta någon direkt genom Starta chatt eller Skicka e-post.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Outlook

När du loggar in i Outlook.com går du direkt till Inkorgen.

Viktiga komponenter i E-post

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Knappen Ny och nedåtpil .

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i din postlåda. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel mapparna Favoriter och Arkiv.

Tips: 

 • Välj Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den.

 • Högerklicka på en befintlig mapp och välj Skapa ny undermapp.

Mer information om tillgängliga mappar finns i Arbeta med meddelandemappar i Outlook.com.

3

Sökruta

I rutan Sök efter e-post och personer skriver vem (namnet på en person) eller vad (ett ämne) du vill söka efter och väljer sedan Sök .

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas. Det kan förekomma en visuell varning om att ett meddelande är oläst, har en bilaga eller har flaggats.

Överst i meddelandelistan kan du ange hur du vill visa listan.

Välj nedåtpilen Alla och välj sedan ett alternativ under Filtrera, Sortera efter eller Visa som.

Varje meddelande har också ett formateringsverktygsfält, Tagga som raderat, markera som oläst, flagga, fäst överst . Du kan ta bort ett markerat meddelande, markera det som oläst, flagga meddelandet eller fästa det för att behålla meddelandet överst i mappen.

5

Läsfönster

Det meddelande eller den konversation du väljer visas i läsfönstret. Använd kommandofältet ovanför läsfönstret för att utföra vanliga åtgärder som att ta bort, arkivera, rensa eller flytta e-postmeddelanden.

Outlook.com-kommandofältet som visas när ett meddelande markeras

Du kan också välja Mer Ikonen Mer för att komma åt ytterligare åtgärder, till exempel ett alternativ för att tilldela ett meddelande till en kategori och ett för att skriva ut ett meddelande. Mer information om att skriva ut finns i Skriva ut e-postmeddelanden och kalendrar i Outlook.com.

Kalender

Håll reda på avtalade tider, möten och andra händelse var du än är, bara du har tillgång till Internet. Lägg till, redigera och ta bort händelser genom att använda dags-, vecko- eller månadsvy. Mer information om hur du arbetar med kalendrar i Outlook.com finns i Använda kalendern i Outlook på webben.

Använda kalendern för att hantera möten och andra händelser.

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Sök i kalendern

Börja skriva in namnet på en person eller en händelse för att söka efter ett möte eller en avtalad tid som innehåller en viss kontakt eller händelserubrik och välj sedan Sök .

2

Ny händelse

Skapa en ny händelse genom att välja nedåtpilen Knappen Ny och nedåtpil och välj sedan Kalenderhändelse. Fyll sedan i information om händelsen i formuläret Information.

3

Mina kalendrar

Under Min kalender är Kalender standardalternativet. Kalendern visas med vyn Månad. Du kan navigera framåt Flytta framåt (höger piltangent) eller bakåt Flytta bakåt (vänsterpil) genom kalendermånaderna.

I vyn Månad är dagens datum alltid markerat med en mörk skugga. Om du väljer ett annat datum i vyn markeras även det men med en ljusare skugga.

Du kan lägga till en kalender under Min kalender. Högerklicka på Min kalender > Ny kalender och skapa en ny kalender att använda t.ex. för ett visst projekt eller för att hålla reda på dina privata avtalade tider. Om du bestämmer dig för att du inte vill ha kalendern som du skapade högerklickar du på kalendern och väljer Ta bort > Ja.

Du kan också välja nedåtpilen Lägg till kalender i kommandofältet och sedan välja en födelsedagskalender, en semesterkalender eller något annat kalenderalternativ. När du har lagt till en kalender, t.ex. en födelsedagskalender, kan du visa och dölja den. Välj Mina kalendrar, högerklicka och välj alternativet.

4

Andra kalendrar

Du kan visa flera kalendrar samtidigt. Lägg till andra personers kalendrar och välja vilka du vill visa. Du kan också skapa nya kalendrar eller nya kalendergrupper.

5

Visningsalternativ

Välj kalendervy: Dag, Arbetsvecka, Vecka, Månad eller Idag.

6

Kalenderfönstret

Välj en viss dag i kalendern så visas eventuella avtalade tider och händelser som schemalagts för den dagen i det här området. Du kan också dubbelklicka på ett datum eller en tid och skapa en ny avtalad tid eller händelse.

Dela en kalender

I Outlook.com kan du dela eller skriva ut en kalender. Börja med att välja den åtgärd du vill använda i kommandofältet.

Kalenderkommandofältet för Outlook.com

 1. Välj Dela, skriv namnet på personen du vill dela kalendern med i rutan Dela med och välj sedan Dela.

 2. Gör något av följande:

  • Om namnet på personen matchas automatiskt med någon i din kontaktlista visas den personens e-postadress så att du kan välja den.

  • Om den person vars namn du angav inte finns i din kontaktlista skriver du den personens e-postadress och väljer sedan Dela

 3. När du är klar med att identifiera personerna du vill dela kalendern med väljer du Klar.

Varje person du väljer att dela kalendern med får en e-postinbjudan från dig. Mottagaren har möjlighet att välja länken Lägg till den här kalendern för att visa ämne, plats, tillgänglighet och anteckningar för att få åtkomst till kalendern du delar.

Tillgängliga alternativ i dialogrutan Skriv ut, t.ex. format, kan variera beroende på vald kalendervy.

Skriva ut en kalender

I Outlook.com kan du dela eller skriva ut en kalender. Börja med att välja den åtgärd du vill använda i kommandofältet.

Kalenderkommandofältet för Outlook.com

 1. Välj Skriv ut.

  Obs!: Kalendervyn du har på skärmen förhandsgranskas.

 2. Gör något av följande:

  • Om den kalender som förhandsgranskas är vad du vill skriva ut väljer du Skriv ut.

  • Om du vill ha en annan kalender väljer du en ny kalendervy i listrutan Visa och väljer sedan Skriv ut.

Håll reda på sådant du ska göra eller visa och följ upp flaggade meddelanden i e-post som är kopplad till en uppgift. Mer information om hur du hanterar uppgifter i Outlook.com finns i Använda uppgifter i Outlook på webben.

Hantera dina uppgifter.

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Hantera dina uppgifter

Uppgiftskommandofältet för Outlook.com

Du kan använda kommandoknapparna för att utföra åtgärder för hantering av dina uppgifter. Du kan skapa en ny uppgift eller ta bort en befintlig, tilldela en aktivitet till en kategori, ansluta en snabbknapp (en ikon) till en uppgift eller markera en uppgift som slutförd.

Välj Skapa en ny aktivitet för att skapa en ny uppgift och fyll i information efter behov i uppgiftsformuläret.

Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

2

Mina uppgifter

Första gången du expanderar standardmappen Mina uppgifter hittar du två inbyggda mappar:

 • Flaggade objekt och uppgifter
  innehåller uppgifter som du har skapat och flaggat. Eventuella e-postmeddelanden som du flaggade i Inkorgen visas också.

  Meddelanden: 

  • Du kan besvara, en bland många åtgärder, flaggade e-postmeddelanden i listan Flaggade objekt och uppgifter. Markera e-postmeddelandet och välj antingen en åtgärd på kommandofältet eller välj nedåtpilen bredvid Svara alla och välj ett alternativ i listan.

  • Outlook.com-kommandofältet för taggad e-post i listan Flaggade objekt och uppgifter

 • Uppgifter
  Visar de uppgifter du skapar genom dina val.

Du kan skapa nya mappar. Högerklicka på Mina uppgifter > Skapa ny mapp och namnge den nya mappen. Den nya mappen visas under mappen Uppgift.

Du kan byta namn på eller ta bort alla mappar du skapar. Högerklicka på mappen om du vill göra något av det.

3

Listan Uppgifter

De uppgifter du har skapat visas här.

Du kan använda ett filter, Alla, Aktiva, Försenade eller Slutförda, för att ange vilka uppgifter som ska visas i listan Uppgifter. Välj nedåtpilen bredvid det aktuella filtret, Alla, Aktiva, Försenade eller Slutförda. Om du vill kan du välja ett annat filter och sedan välja alternativ för Sortera efter och Ordna.

Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i Outlook.com-uppgiftslistan

En liten klocksymbol bredvid uppgiften visas om den närmar sig det datum du angav som slutdatum. Hinner du inte slutföra en uppgift till datumet du angav får uppgiften etiketten Försenad.

4

Uppgiftsdetaljer

I Uppgifter väljer du en uppgift som du har skapat och visar information om den. I informationsfönstret väljer du Redigera och ändrar den uppgiftsinformation du vill ändra. Se till att spara de ändringar du gör.

Om du väljer nedåtpilen bredvid Redigera kan du ta bort uppgiften, kategorisera den, lägga till en snabbknapp eller öppna den i ett separat fönster.

Mer information finns i

Skapa, ändra eller ta bort en mötesförfrågan eller en avtalad tid i Outlook.com

Skapa, visa och redigera kontakter eller kontaktlistor i Outlook.com

Använda Uppgifter i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×