Välkommen till Outlook.com

Obs!: Logga in i Outlook.com med valfritt Microsoft-konto, exempelvis e-postkonton som slutar med @outlook.com, @live.com, @hotmail.com och @msn.com eller med ett arbets- eller skolkonto för Office 365. Behöver du hjälp med att komma åt ditt konto? Läs Jag har problem med att logga in i Outlook på webben.

Med Outlook.com kan du använda e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter överallt. Allt du behöver är tillgång till Internet.

Det här visas i E-post

Outlook

När du loggar in i Outlook.com går du direkt till Inkorgen.

Viktiga komponenter i E-post

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Meddelande

Skapa ett nytt meddelande genom att välja Knappen Ny och nedåtpil .

2

Lista med mappar

Listan innehåller mapparna i din postlåda. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel mapparna Favoriter och Arkiv.

Tips!: 

 • Välj Visa Visa om du vill visa listan med mappar eller Dölj Dölj om du vill dölja den.

 • Högerklicka på en befintlig mapp och välj Skapa ny undermapp.

Mer information om tillgängliga mappar finns i Arbeta med meddelandemappar i Outlook på webben för företag.

3

Sökruta

I rutan Sök efter e-post och personer skriver vem (namnet på en person) eller vad (ett ämne) du vill söka efter och väljer sedan Sök .

4

Meddelandelista

Meddelanden i den aktuella mappen visas. Det kan förekomma en visuell varning om att ett meddelande är oläst, har en bilaga eller har flaggats.

Överst i meddelandelistan kan du ange hur du vill visa listan. Välj nedåtpilen Alla och välj sedan ett alternativ under Filtrera, Sortera efter eller Visa som.

Varje meddelande har också ett formateringsverktygsfält, Tagga som raderat, markera som oläst, flagga, fäst överst . Du kan ta bort ett markerat meddelande, markera det som oläst, flagga meddelandet eller fästa det för att behålla meddelandet överst i mappen.

5

Läsfönster

Det meddelande eller den konversation du väljer visas i läsfönstret. Använd kommandofältet ovanför läsfönstret för att utföra vanliga åtgärder som att ta bort, arkivera, rensa eller flytta e-postmeddelanden.

Outlook.com-kommandofältet som visas när ett meddelande markeras

Du kan också välja Mer Ikonen Mer för att komma åt ytterligare åtgärder, till exempel ett alternativ för att tilldela ett meddelande till en kategori och ett för att skriva ut ett meddelande. Mer information om att skriva ut finns i Skriva ut e-postmeddelanden och kalendrar i Outlook.com.

Det här visas i kalendern

Kalender

Håll reda på avtalade tider, möten och andra händelse var du än är, bara du har tillgång till Internet. Lägg till, redigera och ta bort händelser genom att använda dags-, vecko- eller månadsvy. Mer information om hur du arbetar med kalendrar i Outlook.com finns i Använda kalendern i Outlook på webben.

Använda kalendern för att hantera möten och andra händelser.

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Sök i kalendern

Börja skriva in namnet på en person eller en händelse för att söka efter ett möte eller en avtalad tid som innehåller en viss kontakt eller händelserubrik och välj sedan Sök .

2

Ny händelse

Skapa en ny händelse genom att välja nedåtpilen Knappen Ny och nedåtpil och välj sedan Kalenderhändelse. Fyll sedan i information om händelsen i formuläret Information.

3

Mina kalendrar

Under Min kalender är Kalender standardalternativet. Kalendern visas med vyn Månad. Du kan navigera framåt Flytta framåt (höger piltangent) eller bakåt Flytta bakåt (vänsterpil) genom kalendermånaderna.

I vyn Månad är dagens datum alltid markerat med en mörk skugga. Om du väljer ett annat datum i vyn markeras även det men med en ljusare skugga.

Du kan lägga till en kalender under Min kalender. Högerklicka på Min kalender > Ny kalender och skapa en ny kalender att använda t.ex. för ett visst projekt eller för att hålla reda på dina privata avtalade tider. Om du bestämmer dig för att du inte vill ha kalendern som du skapade högerklickar du på kalendern och väljer Ta bort > Ja.

Du kan också välja nedåtpilen Lägg till kalender i kommandofältet och sedan välja en födelsedagskalender, en semesterkalender eller något annat kalenderalternativ. När du har lagt till en kalender, t.ex. en födelsedagskalender, kan du visa och dölja den. Välj Mina kalendrar, högerklicka och välj alternativet.

4

Andra kalendrar

Du kan visa flera kalendrar samtidigt. Lägg till andra personers kalendrar och välja vilka du vill visa. Du kan också skapa nya kalendrar eller nya kalendergrupper.

5

Visningsalternativ

Välj kalendervy: Dag, Arbetsvecka, Vecka, Månad eller Idag.

6

Kalenderfönstret

Välj en viss dag i kalendern så visas eventuella avtalade tider och händelser som schemalagts för den dagen i det här området. Du kan också dubbelklicka på ett datum eller en tid och skapa en ny avtalad tid eller händelse.

Dela eller skriva ut en kalender

I Outlook.com kan du dela eller skriva ut en kalender. Börja med att välja den åtgärd du vill använda i kommandofältet.

Kalenderkommandofältet för Outlook.com

Så här delar du en kalender

 1. Välj Dela, skriv namnet på personen du vill dela kalendern med i rutan Dela med och välj sedan Dela.

 2. Gör något av följande:

  • Om namnet på personen matchas automatiskt med någon i din kontaktlista visas den personens e-postadress så att du kan välja den.

  • Om den person vars namn du angav inte finns i din kontaktlista skriver du den personens e-postadress och väljer sedan Dela

 3. När du är klar med att identifiera personerna du vill dela kalendern med väljer du Klar.

Varje person du väljer att dela kalendern med får en e-postinbjudan från dig. Mottagaren har möjlighet att välja länken Lägg till den här kalendern för att visa ämne, plats, tillgänglighet och anteckningar för att få åtkomst till kalendern du delar.

Så här skriver du ut en kalender

 1. Välj Skriv ut.

  Obs!: Kalendervyn du har på skärmen förhandsgranskas.

 2. Gör något av följande:

  • Om den kalender som förhandsgranskas är vad du vill skriva ut väljer du Skriv ut.

  • Om du vill ha en annan kalender väljer du en ny kalendervy i listrutan Visa och väljer sedan Skriv ut.

Tillgängliga alternativ i dialogrutan Skriv ut, t.ex. format, kan variera beroende på vald kalendervy.

Det här visas i Personer

Personer

Lagra och hantera alla dina kontakter på ett ställe. Skapa nya kontakter eller sök efter och redigera befintliga. Mer information om hur du hanterar kontakter i Outlook.com finns i Använda kontakter i Outlook på webben.

Använd Kontakter till att hantera kontakterna.

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Sök efter personer

Börja skriva in namnet på en person som du söker efter och välj sedan Sök . Om personen vars namn du angav matchas automatiskt med någon i din kontaktlista visas den personens e-postadress så att du kan välja den.

2

Skapa, redigera eller ta bort kontakter

Använd kommandofältet för att komma åt och utföra vissa åtgärder.

Kommandofält för kontakter

 • Om du vill skapa en ny kontakt väljer du Ny > Kontakt i kommandofältet. I formuläret Lägg till kontakt anger du information om den nya kontakten.

  Ny kontakt

 • Välj nedåtpilen Hantera om du vill återställa borttagna kontakter, rensa bort dubbletter, ansluta till sociala nätverk, importera kontakter från andra e-posttjänster eller exportera kontakter.

  I Outllook.com-kommandofältet kan du hantera, redigera eller ta bort kontakter

 • När du vill redigera eller ta bort en kontakt väljer du kontakten i listan och väljer sedan Redigera eller Ta bort.

3

Mina kontakter

Visar mappar du kan använda för att hantera dina kontakter. Du kan skapa nya kontaktmappar och byta namn på eller flytta befintliga.

 • Lägg till en mapp genom att högerklicka på Mina kontakter > Ny mapp.

 • Om du vill byta namn på, flytta, eller ta bort mappar högerklickar du på mappen och väljer Byt namn, Ta bort eller Flytta till.

4

Kontaktlistan

Visar kontakterna i den valda mappen under Mina kontakter. Hur kontakter visas beror på vad du väljer. Som standard har inställningen Visa värdet Alla, Visningsordning värdet Förnamn Efternamn och Sorteringsordning värdet Förnamn. Välj nedåtpilen bredvid den aktuella markeringen för att ändra alternativen. Det finns mer alternativ tillgängliga.

Välj en kontakt du vill visa information om kontakten i kontaktuppgiftsfönstret.

5

Kontaktkort

Visar information om den valda kontakten i kontaktlistan. Uppgifterna inkluderar all information som du kanske har lagt till om kontakten, inklusive telefonnummer, adress och all företagsanknytning.

Du kan ansluta till ett socialt nätverk med Outlook.com. Om du skapar en anslutning kan du länka till kontaktlistorna från det sociala nätverk du är ansluten till.

Det här visas i Uppgifter

Uppgifter

Håll reda på sådant du ska göra eller visa och följ upp flaggade meddelanden i e-post som är kopplad till en uppgift. Mer information om hur du hanterar uppgifter i Outlook.com finns i Använda uppgifter i Outlook på webben.

Hantera dina uppgifter.

Block

Beskrivning

Åtgärder

1

Hantera dina uppgifter

Uppgiftskommandofältet för Outlook.com

Du kan använda kommandoknapparna för att utföra åtgärder för hantering av dina uppgifter. Du kan skapa en ny uppgift eller ta bort en befintlig, tilldela en aktivitet till en kategori, ansluta en snabbknapp (en ikon) till en uppgift eller markera en uppgift som slutförd.

Välj Skapa en ny aktivitet för att skapa en ny uppgift och fyll i information efter behov i uppgiftsformuläret.

Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

2

Mina uppgifter

Första gången du expanderar standardmappen Mina uppgifter hittar du två inbyggda mappar:

 • Flaggade objekt och uppgifter
  innehåller uppgifter som du har skapat och flaggat. Eventuella e-postmeddelanden som du flaggade i Inkorgen visas också.

  Meddelanden: 

  • Du kan besvara, en bland många åtgärder, flaggade e-postmeddelanden i listan Flaggade objekt och uppgifter. Markera e-postmeddelandet och välj antingen en åtgärd på kommandofältet eller välj nedåtpilen bredvid Svara alla och välj ett alternativ i listan över alternativ.

  • Outlook.com-kommandofältet för taggad e-post i listan Flaggade objekt och uppgifter

 • Uppgifter
  visar de uppgifter du skapar genom att välja

Du kan skapa nya mappar. Högerklicka på Mina uppgifter > Skapa ny mapp och namnge den nya mappen. Den nya mappen visas under mappen Uppgift.

Du kan byta namn på eller ta bort alla mappar du skapar. Högerklicka på mappen om du vill göra något av det.

3

Listan Uppgifter

De uppgifter du har skapat visas här.

Du kan använda ett filter, Alla, Aktiva, Försenade eller Slutförda, för att ange vilka uppgifter som ska visas i listan Uppgifter. Välj nedåtpilen bredvid det aktuella filtret, Alla, Aktiva, Försenade eller Slutförda. Om du vill kan du välja ett annat filter och sedan välja alternativ för Sortera efter och Ordna.

Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i Outlook.com-uppgiftslistan

En liten klocksymbol bredvid uppgiften visas om den närmar sig det datum du angav som slutdatum. Hinner du inte slutföra en uppgift till datumet du angav får uppgiften etiketten Försenad.

4

Uppgiftsdetaljer

I uppgifter väljer du en uppgift som du har skapat och visar information om den. I informationsfönstret väljer du Redigera och ändrar den uppgiftsinformation du vill ändra. Se till att spara de ändringar du gör.

Om du väljer nedåtpilen bredvid Redigera kan du Ta bort uppgiften, kategorisera den, lägga till en snabbknapp eller öppna den i ett separat fönster.

Mer information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×