Välja textkodning när du öppnar och sparar filer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vanligtvis kan du dela filer utan att bekymra dig om underliggande detaljer för hur texten lagras. Om du däremot delar textfiler med andra som arbetar på andra språk, hämtar filer via Internet eller delar textfiler med andra datorsystem kanske du måste välja en kodningsstandard när du öppnar eller sparar en fil.

När du eller någon annan öppnar en textfil i Microsoft Word eller i ett annat program, kanske på en dator som har programvara på ett språk som skiljer sig från det språk som användes för att skapa filen – kodningsstandarden lättare att bestämma hur texten ska visas så att de kan läsas.

Vad vill du göra?

Förstå textkodning

Välj en kodningsstandard när du öppnar en fil

Välj en kodningsstandard när du sparar en fil

Slå upp kodning standarder som är tillgängliga i Word

Förstå textkodning

Det som visas som text på skärmen lagras i själva verket som numeriska värden i textfilen. Datorn översätter dessa numeriska värden till synliga tecken. Det är möjligt tack vare en kodningsstandard.

En kodningsstandard är ett numreringsschema som tilldelar varje texttecken i en teckenuppsättning till ett numeriskt värde. En teckenuppsättning kan innehålla bokstäver, siffror och andra symboler. Olika språk består vanligtvis av olika uppsättningar med tecken, så det finns många olika kodningsstandarder som kan visa teckenuppsättningarna för olika språk.

Olika kodningsstandarder för olika alfabet

Den kodningsstandard som sparas tillsammans med en textfil tillhandahåller den information som datorn behöver för at kunna visa texten på skärmen. I exempelvis kodningen Kyrilliskt (Windows) har tecknet Й det numeriska värdet 201. När du öppnar en fil som innehåller det här tecknet på en dator som använder kodningen Kyrilliskt (Windows), läser datorn det numeriska värdet 201 och visar Й på skärmen.

Om du däremot öppnar samma fil på en dator som använder en annan kodning, visar datorn det tecken som motsvarar det numeriska värdet 201 enligt den kodningsstandard som används på datorn. Om datorn till exempel använder kodningsstandarden Västeuropeiskt (Windows), visas tecknet É i stället för Й eftersom värdet 201 enligt kodningen Västeuropeiskt (Windows) avbildas som É.

Unicode: En kodningsstandard för många alfabet

Om du vill undvika problem med kodning och avkodning av textfiler, sparar du filerna med Unicode-kodning. Unicode omfattar de flesta tecken i alla språk som brukar användas på datorer i dag.

Eftersom Word baseras på Unicode sparas filerna automatiskt med den kodningen. Du kan öppna och läsa Unicode-kodade filer på en svenskspråkig dator oavsett vilket språk texten är skriven på. Du kan likaledes använda ett svenskspråkigt system för att spara filer med Unicode-kod, bland annat filer som innehåller tecken som inte finns i västeuropeiska alfabet, till exempel grekiska, kyrilliska, arabiska och japanska tecken.

Överst på sidan

Välja en kodningsstandard när du öppnar en fil

Mer information om när du öppnar en fil visas texten förvrängd eller som frågetecken eller rutor, har Word inte korrekt identifieras kodningsstandard av text i filen. Du kan ange vilken kodningsstandard som du kan använda för att visa (avkoda) texten.

Obs!: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen för Microsoft Office Word 2007, för de första två stegen och klicka sedan på Word-alternativ. Fortsätt enligt nedan (klicka på Avancerat ).

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Rulla till avsnittet Allmänt och markera kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning.

  Obs!: När den här kryssrutan är markerad i dialogrutan Konvertera fil visas varje gång du öppnar en fil i ett annat format än ett Word-format (.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx eller .dotm-filer med Word-format). Om du ofta arbetar med sådana filer men sällan vill välja en kodningsstandard Kom ihåg att inaktivera det här alternativet om för att förebygga att den här dialogrutan Öppna onödan.

 5. Stäng och öppna den filen igen.

 6. Markera Kodad text i dialogrutan Konvertera fil.

 7. Markera Annan kodning i dialogrutan Konvertera fil och markera den kodningstyp som du vill använda i listan.

  Du kan förhandsgranska texten i rutan Förhandsgranskning för att se att texten går att läsa med den kodningstyp som du har valt.

Om nästan all text ser ut på samma sätt (till exempel om allt är rutor eller prickar) kanske teckensnittet som gör att tecknen går att läsa inte är installerat. Om teckensnittet som du behöver inte är tillgängligt installerar du fler teckensnitt.

Så här installerar du ytterligare teckensnitt:

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  I Windows 7

  1. Klicka på Avinstallera ett program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på listan med Microsoft Office eller Microsoft Office Word i listan med program, beroende på om du installerade Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

  I Windows Vista

  1. Klicka på Ta bort program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på listan med Microsoft Office eller Microsoft Office Word i listan med program, beroende på om du installerade Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

  I Microsoft Windows XP

  1. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på listan med Microsoft Office eller Microsoft Word i rutan Installerade program, beroende på om du installerade Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner under Ändra installationen av Microsoft Office och sedan på Fortsätt.

 4. Utvidga Delade funktioner i Office under Installationsalternativ och utvidga därefter Internationellt stöd.

 5. Markera det teckensnitt som du vill installera, klicka på pilen bredvid det markerade alternativet och markera sedan Kör från datorn.

Tips: När du öppnar en kodad textfil används det teckensnitt som anges i dialoguran Webbalternativ. (Du öppnar dialogrutan Webbalternativ genom att klicka på Microsoft Office-knappen, klicka på Word-alternativ och sedan klicka på Avancerat. Klicka på Word-alternativ i avsnittet Allmänt.) Välj alternativ på fliken Teckensnitt i dialogrutan Word-alternativ om du vill anpassa teckensnittet för de olika teckenuppsättningarna.

Överst på sidan

Välja en kodningsstandard när du sparar en fil

Om du inte väljer en kodningsstandard när du sparar en fil, kodas Word filen som Unicode. Vanligtvis, kan du använda Unicode standardkodning, eftersom den stöder de flesta tecken i de flesta språk.

Om dokumentet ska öppnas i ett program som inte har stöd för Unicode, kan du välja en kodningsstandard som passar för målprogrammet. Med hjälp av Unicode kan du till exempel skapa ett dokument på traditionell kinesiska. Om dokumentet ska öppnas i ett program på traditionell kinesiska som inte har stöd för Unicode, sparar du dokumentet med kodningen Kinesisk, traditionell (Big5). När dokumentet öppnas i programmet på traditionell kinesiska visas all text som den ska.

Obs!: Eftersom Unicode är den mest omfattande standarden, kanske inte vissa tecken kan visas om du sparar text med någon annan kodning. Ett dokument som har kodats med Unicode kan till exempel innehålla text på hebreiska och kyrilliska. Om det här dokumentet sparas med kodningen Kyrilliskt (Windows), kan den hebreiska texten inte längre visas, och om dokumentet sparas med kodningen Hebreiskt (Windows) kan den kyrilliska texten inte längre visas.

Om du väljer en kodningsstandard som inte stöder tecknen i filen markeras i rött de tecken som det går inte att spara. Du kan förhandsgranska texten i en kodningsstandard som du väljer innan du sparar filen.

Text som har formaterats med teckensnittet Symbol eller med fältkoder tas bort från filen när du sparar den som kodad text.

Välja en kodningsstandard

 1. Klicka på fliken Arkiv eller i Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen .

 2. Klicka på Spara som.

  Om du vill spara filen i en annan mapp letar du reda på mappen och öppnar den.

 3. Skriv ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 4. Markera Oformaterad text i rutan Filformat.

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på Fortsätt i dialogrutan Microsoft Office Word kompatibilitetskontroll som visas.

 7. Markera det alternativ för kodningsstandard som du vill använda i dialogrutan Filkonvertering:

  • Om du vill använda systemets standardkodning klickar du på Windows (standard).

  • Om du vill använda MS-DOS-standardkodning klickar du på MS-DOS.

  • Om du vill använda någon annan kodning markerar du Annan kodning och sedan den kodningstyp som du vill använda i listan. Du kan förhandsgranska texten i Förhandsgranska och kontrollera om den är läslig med den kodningstyp som du har markerat.

   Obs!: Du kan ändra storlek på dialogrutan Filkonvertering så att du kan förhandsgranska mer av dokumentet.

 8. Om meddelandet "Det går inte att spara text som har markerats med rött på ett korrekt sätt med den valda kodningen" visas kan du försöka med att välja en annan kodning, eller markera kryssrutan Tillåt teckenersättning.

  När du tillåter teckenersättning, ersätts ett tecken som inte kan visas med den närmaste motsvarigheten i den kodning som du väljer. Exempelvis tre punkter ersätter en ellips och raka citattecken ersätter typografiska citattecken.

  Om kodningen som du väljer inte har något motsvarande tecken för ett tecknet som markeras i rött, kommer det rödmarkerade tecknet att sparas som vilket tecken som helst, till exempel ett frågetecken.

 9. Om dokumentet öppnas i ett program som inte radbryter text från en rad till nästa, du kan använda hårddisken radbrytningar i dokumentet genom att markera kryssrutan Infoga radbrytningar och sedan ange om du vill infoga linjen brytningar till avgränsas med en vagnretur (CR), radmatning (LF) eller både och i rutan Avsluta rader med.

Överst på sidan

Ta reda på vilka kodningsstandarder som finns i Word

Word känner igen flera kodning standarder och stöder kodning standarder som installeras med systemprogramvaran på datorn.

Följande lista över skriva system visar de kodning standarder (kallas även teckentabeller) som är associerad med varje skrivsystem.

Skriftsystem

Kodningsstandarder

Teckensnitt som används

Flerspråkigt

Unicode (UCS-2 little-endian och big-endian, UTF-8, UTF-7)

Standardteckensnitt utifrån formatmallen Normal i din språkversion av Word

Arabiska

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesiska, förenklad

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesiska, traditionell

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrilliska

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Skript för engelska eller västeuropeiska språk, eller övrigt

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grekiska

Windows 1253

Courier New

Hebreiska

Windows 1255

Courier New

Japanska

Skift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreanska

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thailändska

Windows 874

Tahoma

Vietnamesiska

Windows 1258

Courier New

Indiska: Tamilska

ISCII 57004

Latha

Indiska: Nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Assameiska

ISCII 57006

Indiska: Bengali

ISCII 57003

Indiska: Gujarati

ISCII 57010

Indiska: Kannada

ISCII 57008

Indiska: Malayalam

ISCII 57009

Indiska: Oriya

ISCII 57007

Indiska: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiska: Punjabi

ISCII 57011

Indiska: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiska: Telugu

ISCII 57005

Obs!: 

 • För indiska språk krävs att systemet stöder dem och att de rätta OpenType-teckensnitten finns.

 • Endast begränsat stöd är tillgängligt för nepali, assameiska, bengali, gujarati, malayalam och oriya.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×