Välja en annan webbtjänst för formulärmallens huvuddataanslutning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Ändra frågan-dataanslutning

Ändra skicka-dataanslutning

Översikt

När du designar en formulärmall med en huvuddataanslutning till en webbtjänst arbetar du kanske i den testmiljö där webbtjänsten utvecklas. När sedan webbtjänsten är klar att distribuera måste du ändra huvuddataanslutningen i formulärmallen från testmiljön till den plats som webbtjänsten distribueras till.

När du ändrar webbtjänst i huvudsakliga dataanslutningen skapar Microsoft Office InfoPath huvudsakliga datakälla med fälten och grupperna som motsvarar XML-schema i den nya webbtjänsten. Om scheman i webbtjänster gamla och nya är samma, binds InfoPath automatiskt de befintliga kontrollerna i en formulärmall till fälten i den nya datakällan. Om fälten och grupperna i den nya datakällan inte matchar fälten och grupperna i den gamla datakällan, bort InfoPath data source bindning från kontrollerna. Om InfoPath tar bort bindning från kontrollerna, måste du ta bort kontroller från formulärmallen eller binda dem till andra fält i den nya datakällan.

Beroende på formulärmallens design kan huvuddataanslutningen vara en frågeanslutning för hämtning av information, en anslutning för sändning eller både och. Om huvuddataanslutningen är både en anslutning för hämtning och en anslutning för sändning och webbtjänsten har ändrat plats måste du ändra båda anslutningarna.

Obs!: Länkar till information om hur du ändrar sekundära dataanslutningar till andra externa datakällor finns i avsnittet Se även.

När du har ändrat huvuddataanslutningen måste du publicera och testa formulärmallen och kontrollera att dataanslutningen till webbtjänsten fungerar när användare fyller i nya formulär som baseras på formulärmallen. Du måste också testa att befintliga formulär som bygger på formulärmallen fortfarande fungerar som de ska. När du har gjort det kan du låta användare använda formulär som baseras på formulärmallen. Länkar till information om hur du publicerar en formulärmall finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du ändrar huvuddataanslutningen måste du be webbtjänstens administratör om att göra följande:

 • Informera dig om var den nya webbtjänsten finns.

 • Verifiera att den nya webbtjänsten använder Document Literal-kodning. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har denna typ av kodning.

 • Informera dig om namnet på de åtgärder i webbtjänsten som du ska använda.

 • Verifiera att schemat i den nya webbtjänsten är identiskt med schemat i den gamla.

Överst på sidan

Ändra frågedataanslutning

 1. Klicka på Konvertera huvuddatakällaVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 3. Klicka på Webbtjänst under Välj den typ av dataanslutning som du vill använda för formulärmallen och sedan på Nästa.

 4. Ange webbtjänstens plats på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på den webbtjänståtgärd som ska returnera data till formuläret i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 6. Om guiden Dataanslutning upptäcker ett okänt element i webbtjänstens schema kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i huvuddatakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempel värdet.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 7. Om webbtjänsten tar emot ändringsinformation kan du på nästa sida i guiden välja om du vill inkludera ändringsinformationen i datafrågan. I de flesta fall låter du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas vara markerad och klickar på Nästa. Om du inte vill inkludera ändringsinformation avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas innan du klickar på Nästa.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas endast om WSDL-filen (Web Services Description Language) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar ett Microsoft ADO.NET DataSet-objekt.

 8. Skriv ett namn för dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

 9. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 10. Om du vill publicera formulärmallen klickar du på PubliceraArkiv-menyn.

 11. Testa formulärmallen noggrant genom att öppna ett formulär som baseras på mallen och fylla i det. Kontrollera att formuläret fungerar som det ska.

Överst på sidan

Ändra dataanslutning för sändning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på dataanslutningen för sändning i huvuddataanslutningen i listan Dataanslutningar för formulärmallen och sedan på Ändra.

 3. Ange den nya webbtjänsten dit användarna ska skicka sina formulär i guiden Dataanslutning. Klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 4. På nästa sida i guiden klickar du i listan Välj en åtgärd på den webbtjänståtgärd som ska ta emot skickade data. Klicka sedan på Nästa.

 5. Om du vill välja vilka data i formuläret som ska skickas för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande på nästa sida i guiden:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp under Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Endast textelement och underordnade element i rutan Inkludera om du bara vill skicka data i det här fältet och de underordnade elementen i fältet eller gruppen, eller klicka på XML-underträd, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamnet, data i fältet och de underordnade fälten i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt väljer du en DataSet-nod när du konfigurerar den här dataanslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för dataanslutningen till en webbtjänst som kräver ADO.NET DataSet, misslyckas sändningen.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Ange ett namn på dataanslutningen för sändning på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×