Välj alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

Välj alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

Med Autokorrigering kan du korrigera skriv- och stavfel samt felaktig användning av gemener/versaler. Du kan också infoga symboler och andra texter. Autokorrigering är som standard konfigurerad med en lista som innehåller vanliga stavfel och symboler. Du kan dock korrigera posterna i denna lista efter behov.

Obs!: Text i hyperlänkar korrigeras inte automatiskt.

Alla aktiviteter som beskrivs i den här artikeln utförs på fliken Autokorrigering.

Dialogrutan Autokorrigering

Öppna först flikenAutokorrigering enligt anvisningarna för ditt Office-program och klicka sedan nedanför på den uppgift du vill ha.

Hitta fliken Autokorrigering i Office-programmet

Alla program utom Outlook:

 • Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

Outlook:

 • Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

Word, Excel, Access och PowerPoint:

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > [Program]-alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

Outlook:

 • Öppna ett e-postobjekt och klicka sedan på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

OneNote, Project, Publisher och Visio:

 • Klicka på Alternativ för autokorrigering på menyn Verktyg.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

Du kan aktivera eller inaktivera olika alternativ för autokorrigering av gemener/versaler på fliken Autokorrigering.

Markera eller avmarkera någon av följande kryssrutor på fliken Autokorrigering:

 • KOrrigera TVå INledande VErsaler

 • Inled varje mening med versal

 • Inled med versal i alla tabellceller

 • Inled veckodagar med versal

 • Korrigera oavsiktlig användning av cAPS LOCK-tangenten

Du kan ange undantag för några av reglerna för gemener/versaler. Undantagen som du anger gäller för alla Office-program som stöder Autokorrigering, vilket innebär att alla ändringar du gör i den här listan i ett program även påverkar de andra programmen.

Klicka på Undantag på fliken Autokorrigering och gör något av följande:

 • Om du har markerat kryssrutan KOrrigera TVå INledande VErsaler och vill förhindra att Autokorrigering korrigerar ett specifikt ord som innehåller blandade versaler och gemener (till exempel ”ID:n”) klickar du på fliken INledande VErsaler.

  Om du vill lägga till ett ord i listan över undantag skriver du ordet i rutan och klickar sedan på Lägg till. Om du vill ta bort ett ord markerar du ordet och klickar på Ta bort.

 • Om du har markerat kryssrutan Inled varje mening med versal och vill förhindra att Autokorrigering använder versaler i ord som följer efter vissa förkortningar (till exempel ”bl.a.”) klickar du på fliken Första bokstaven.

  Om du vill lägga till ett ord i listan över undantag skriver du ordet i rutan och klickar sedan på Lägg till. Om du vill ta bort ett ord markerar du ordet och klickar på Ta bort.

Obs!: I vissa Office-program kan du markera eller avmarkera kryssrutan Lägg automatiskt till ord i listan. Detta alternativ gäller när du redigerar en fil eller ett objekt. När Autokorrigering gör en oönskad korrigering kan du ångra den genom att trycka på CTRL+Z. Markera kryssrutan Lägg automatiskt till ord i listan om du vill att de oönskade korrigeringarna som du tar bort ska läggas till i listan över undantag.

Du kan använda funktionen Autokorrigering för att göra följande:

 • Automatiskt hitta och korrigera skriv- och stavfel – Om du t.ex. skriver ohc följt av ett blanksteg ersätter Autokorrigering det du skrev med och. Eller om du skriver Det här ärh uset följt av ett blanksteg ersätter Autokorrigering det du skrev med Det här är huset.

 • Infoga symboler snabbt – Du kan t.ex. skriva (c) om du vill infoga ett ©. Om den inbyggda listan i Autokorrigering saknar symboler som du vill använda kan du lägga till egna poster.

 • Infoga ett långt textavsnitt snabbt – Om du t.ex. behöver ange en fras som avkastning på en investering flera gånger kan du konfigurera programmet att automatiskt använda denna fras när du skriver apei.

Alla de här sätten att använda Autokorrigering är baserade på två parallella ordlistor. Det första ordet är ordet du skriver och det andra ordet eller frasen är det som programmet automatiskt infogar för att ersätta det du skriver.

Lista i Autokorrigering

Listan för autokorrigering gäller för alla Office-program som stöder den här Autokorrigering, vilket innebär att när du lägger till eller tar bort ett ord från listan i ett Office-program påverkas även de andra Office-programmen.

Lägga till, ändra eller ta bort en textpost till listan för autokorrigering

 1. Gå till fliken Autokorrigering och se till så att kryssrutan Skriv över befintlig text är markerad.

 2. I rutan Ersätt skriver du ett ord eller en fras som du ofta skriver eller stavar fel – skriv t.ex. vesäntlig.

 3. I rutan Med skriver du ordet rättstavat – d.v.s. väsentlig.

 4. Klicka på Lägg till.

Om du vill ändra ersättningstexten för en post markerar du den i listan och skriver en ny text i fältet Med.

Om du vill ta bort en post markerar du den i listan och klicka på Ta bort.

Lägga till en autokorrigeringspost för en symbol

Om listan med inbyggda autokorrigeringsposter saknar symboler som du vill använda kan du lägga till poster.

 1. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på fliken Symboler eller Specialtecken.

 3. Markera den symbol eller det specialtecken du vill ställa in som en autokorrigeringspost.

 4. Klicka på Autokorrigering.

  Symbolen eller tecknet visas i rutan Med.

 5. I rutan Ersätt skriver du den textsekvens som du vill att Word automatiskt ska ändra till den symbol eller det tecken du valde, till exempel \alpha.

 6. Klicka på Lägg till.

 7. Klicka på OK.

 8. Stäng dialogrutan Symbol.

Om du regelbundet använder ett ord som inte finns med i huvudordlistan, men som liknar ett ord i huvudordlistan, kan Autokorrigering ställa till problem genom att hela tiden försöka korrigera ordet. Du kan lösa problemet genom att lägga till ordet i listan med undantag, en uppsättning ord som inte ändras av Autokorrigering.

 1. Klicka på Undantag på fliken Autokorrigering och sedan på Andra ändringar:

 2. Skriv in det ord som du vill ska ignoreras av Autokorrigering i fältet Korrigera inte.

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Meddelanden: 

 • När du lägger till ett ord i listan över undantag läggs ordet även till i det anpassade standardlexikonet i stavningskontrollen.

 • Listan med undantag gäller för alla Office-program som stöder Autokorrigering. Det innebär att alla ord som du lägger till som undantag i ett Office-program också anges som undantag i de andra Office-programmen.

Om Autokorrigering gör en oönskad korrigering när du redigerar ett dokument kan ångra du den genom att trycka på Ctrl + Z. Du kan konfigurera Office-programmet så att ordet läggs till i listan över undantag automatiskt när du ångrar en autokorrigeringsändring. När du har lagt till ordet i listan med undantag kommer Autokorrigering inte längre att försöka korrigera det ordet.

Obs!: Listan med undantag gäller för alla Office-program som stöder Autokorrigering. Det innebär att alla ord som du lägger till som undantag i ett Office-program också anges som undantag i de andra Office-programmen.

 1. Klicka på Undantag på fliken Autokorrigering och sedan på Andra ändringar:

 2. Markera Lägg automatiskt till ord i listan.

 3. Klicka på OK.

Om du vill förhindra att några som helst automatiska ändringar och ersättningar görs av Autokorrigering öppnar du fliken Autokorrigering och gör följande:

 • Avmarkera alla kryssrutor högst upp på fliken om du vill inaktivera alla automatiska korrigeringar av gemener/versaler.

 • Avmarkera kryssrutan Skriv över befintlig text om du vill stänga av alla automatiska ersättningar.

När du installerar Microsoft Office är Autokorrigering aktiverad som standard. Funktionen jämför text som du skriver mot huvudordlistan (samma som stavningskontrollen använder) och korrigerar felstavade ord. Om du vill kontrollera att det här alternativet är aktiverat följer du anvisningarna nedan.

 1. Gå till fliken Autokorrigering och markera alternativet Använd förslag från stavningskontrollen automatiskt om det inte redan är markerat.

 2. Om du har gjort någon ändring klickar du på OK: då verkställs ändringen.

Se även

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Lägg till och redigera ord i en ordlista för stavningskontroll

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×