VÄLJ (funktionen VÄLJ)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använder index för att returnera ett värde från listan med värdeargument. Du kan använda VÄLJ för att välja ett av upp till 29 värden baserade på indexvärdet. Om till exempel värde1 till och med värde7 är veckans dagar returnerar VÄLJ en av dagarna när ett tal mellan 1 och 7 används som index.

Syntax

VÄLj(index;värde1;värde2;...)

Indexnummer     anger vilket värde som ska väljas. Indexnummer måste vara ett tal mellan 1 och 29, eller en formel eller en kolumnreferens som innehåller ett tal mellan 1 och 29.

  • Om index är 1 returnerar VÄLJ värde1. Om index är 2 returnerar VÄLJ värde2 o.s.v.

  • Om index är mindre än 1 eller större än numret på det sista elementet i listan returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om index inte är ett heltal avkortas det till ett heltal innan det används.

Värde1,värde2,...     är 1 till 29 värdeargument från vilka funktionen VÄLJ väljer ett värde eller en åtgärd baserat på argumentet index. Argumenten kan vara tal, kolumnreferenser, formler, funktioner eller text.

Exempel 1

Kol1

Kol2

Kol3

Kol4

Formel

Beskrivning (resultat)

1:a

2:a

3:e

Klar

=VÄLJ(2;[Kol1];[Kol2];[Kol3];[Kol4])

Värdet från det andra argumentet Kol2 (2:a)

Spikar

Skruvar

Muttrar

Bultar

=VÄLJ(4,[Kol1];[Kol2];[Kol3];[Kol4])

Värdet från det fjärde argumentet Kol4 (Bultar)

Exempel 2

Kol1

Kol2

Kol3

Kol4

Formel

Beskrivning (resultat)

23

45

12

10

=SUMMA([Kol1]; VÄLJ(2,[Kol2];[Kol3];[Kol4]))

Summerar de två argumenten Kol1 och resultatet av funktionen Välj (35)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×