Utvärderingssökning för migrering: Varningar

Lär dig hur du åtgärdar problem med aviseringar under migrering.

Översikt

De flesta migreringsverktygen migrerar inte aviseringar. Aviseringar skapas för objekt, listor och bibliotek för att meddela användaren när innehåll ändras. Den här rapporten ger insyn i aviseringarna som är konfigurerade i källmiljön. Om användarna skulle vilja bli meddelade om innehållsändringar efter migreringen måste de konfigurera aviseringarna i den nya miljön.   Till följd av att aviseringar inte migreras tillhandahåller vi mycket rådata associerade med aviseringarna, om det skulle uppstå ett behov av återskapa aviseringarna efter migreringen.

Datamigrering

Enkla migreringsverktyg migrerar inte aviseringar.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Kommunicera med användarna för att undvika förvirring efter migreringen.

Efter migrering

Kommunicera med användarna för att undvika förvirring efter migreringen.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten Alerts-detail.csv.

Den här genom genomsökningsrapporten ger en lista med alla aviseringar som installerats i miljön.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

WebURL

Webbadressen.

Title

Aviseringens rubrik.

AlertTemplateName

Namnet på aviseringen.

Filter

CAML-frågefiltret som tillämpas på aviseringen.

ID

ID tilldelat till aviseringen.

MatchID

Per filtrerings-ID för en externt matchad avisering.

ItemID

ID för ett objekt som en avisering är associerad med. Om det här är tomt associeras aviseringen istället med listan.

ListURL

Tidpunkten då tillägget installerades.

ListID

ID för listan som aviseringen är associerad med.

List

ID eller webbplats som är värd för tillägget

AlwaysNotify

Webbadress till webbplatsen som är värd för tillägget.

DeliveryChannels

Namn på webbplatsen som är värd för tillägget.

AlertType

Den typ av objekt som aviseringen gäller för, som kan vara en lista eller ett dokumentbibliotek, eller ett anpassat objekt.

EventType

Den typ av händelse som aviseringen gäller för.

EventTypeBitmask

Det här kan ignoreras.

AlertFrequency

Hämtar eller anger tidsintervallet för att skicka aviseringen.

AlertTime

Datum och tid för att skicka aviseringen.

Status

Bestämmer om aviseringen är aktiverad.

User

Användare som aviseringen är associerad med.

DynamicRecipient

Om aviseringen genereras dynamiskt bestämmer det här hur mottagarens definieras.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×