Utvärderingssökning för migrering: Stora listvyer

Lär dig hur du åtgärdar problem med stora listvyer under migrering.

Översikt

I källmiljön är det möjligt att konfigurera listvybegränsning så att det finns ett antal timmar per dag då begränsningen av vyer lyfts. På målplattformen är de angivna produktlistbegränsningarna ständigt på plats (dygnet runt). Det kan resultera i att några av dina listvyer begränsas.

Datamigrering

Listorna och deras data migreras. Men listvyerna som anropas i genomsökningsrapporten kanske inte visas efter migreringen utan att utföra åtgärden som dokumenteras i följande avsnitt, Förbereda för migrering. Listvyer med mer än 12 uppslagskolumner kan också begränsas och kräver åtgärd. Mer information finns i Utforma listor och maximera listprestanda.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Granska den angivna rapporten och åtgärda stora listvyer före migreringen. Information om hur du optimerar listvyer finns i Hantera stora listor och bibliotek i Office 365.

Efter migrering

Kontrollera att listorna du har åtgärdat återges korrekt.

Rapporter med genomsökningsresultat

FileName: LargeListViews-detail.csv    Den här genomsökningsrapporten innehåller vyer som har begränsats eller som möjligen kommer att begränsas i framtiden när du migrerar till den nya plattformen. Rapporten innehåller listvyer som uppfyller något av följande kriterier:

  • Returnerade fler än 3 000 objekt.

  • Begränsas aktivt i den genomsökta miljön.

  • Innehåller fler än 12 uppslagskolumner.

  • Konfigurerad som en sammansatt vy.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

LookupColumnCount

ListViewTitle

Namnet på den påverkade listvyn.

DefaultView

True/False. Bestämmer om vyn är standardvyn för listan.

AggregateView

True/False. Bestämmer om vyn är en sammansatt vy. Vyn är till exempel konfigurerad att visa en summa.

ListViewThrottled

True/False. Anger om listvyn var aktivt begränsad i den genomsökta miljön.

ViewItemCount

Antal objekt som returnerades när listan kördes. Fältet är tomt om ListViewThrottled har värdet True.

Hidden

True/False. Anger om listvyn har konfigurerats att vara dold för slutanvändare.

ReadOnlyView

True/False. Anger om listvyn har konfigurerats att vara skrivskyddad.

WebURL

URL till undersidan som innehåller listvyn.

ListTitle

Namnet på listan som listvyn är associerad med

ListURL

URL till rotmappen för listan.

ListItemCount

Antal objekt i listan.

ListTemplate

Mall som används när listan skapas.

ListType

Typen av lista som har konfigurerats.

ListCreator

Användaren som har skapat listan.

ItemLastModifiedDate

Datum/tid då objektet senast ändrades i listan.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×