Utvärderingssökning för migrering: Lösning i begränsat läge

Lär dig hur du hanterar problem med lösningar i begränsat läge under migreringen.

Översikt

Viktigt!: SharePoint Online kan inte används med lösningar i begränsat läge.

SharePoint Online kan inte används med lösningar i begränsat läge. Alla funktioner som använder begränsat läge i din aktuella miljö måste därför ersättas med teknik som stöds. Mer information om hur du skapar anpassningar finns på webbplatsen för Office Dev Center Patterns and Practices.

https://dev.office.com/patterns-and-practices

Datamigrering

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten SandboxSolution-detail.csv.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

SandboxSolutionName

Namn på lösning i begränsat läge

WebApplicationURL

URL-adress för det webbprogram som är värd för lösningen i begränsat läge

SandboxSolutionID

ID för lösning i begränsat läge

Signatur

Hash-värde för lösningen i begränsat läge

HasAssembly

SANT om lösningen innehåller sammansättningar, annars FALSKT

SolutionStatus

Status för lösningen i begränsat läge – kan vara aktiverad, inaktiverad eller avstängd

SolutionType

Typ av lösning i begränsat läge. Kan till exempel vara ”Anpassad kod”, ”Webbplatsmall” eller ”Designpaket”

CreatedBy

Användar-ID som skapade lösningen

CreatedDate

Datum då lösningen skapades

ModifiedBy

Användar-ID som senast ändrade lösningen

ModifiedDate

Datum då lösningen ändrades senast

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×