Utvärderingssökning för migrering: Långa OneDrive-URL:er

Lär dig hur du åtgärdar problem med långa OneDrive-URL:er under migreringen.

Översikt

När du flyttar en OneDrive-webbplats från källan till målmiljön ändrar OneDrive-URL:en format. På källplattformen har OneDrive-webbplatser formatet https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. På målplattformen ändras Domain_User-delen av URL:en till att använda UPN för användaren. Det kan se ut så här: https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Exempel:

Om du har använt den här filen:

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

skulle katalognamnet för filen vara:

 • Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

Obs!: Katalogsökvägen till en fil i SharePoint är begränsad till 256 tecken.

Efter migreringen ser filsökvägen ut så här.

Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

Observera att URL:en nu är 4 tecken längre än tidigare. Beroende på hur UPN-namnen är utformade på ditt företag kan ändringen i längd vara större.

Om den föregående filen i källmiljön var 255 tecken skulle längden efter migrering vara 259 tecken, vilket är över gränsen som databasen stödjer. Det skulle resultera i innehåll som inte migreras.

Vi har identifierat 4 olika platser där fel sannolikt inträffar på grund av långa URL:er. Därför har vi 4 olika rapporter om långa URL:er. I avsnittet Rapporter med genomsökningsresultat tar upp varje rapport tillsammans med den åtgärd som måste vidtas.

Datamigrering

Migreringen av källinnehållet som resulterar i långa URL:er misslyckas. Det kan orsaka att migreringsjobbet misslyckas, vilket förlänger migreringsprojektet i onödan.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Granska rapporterna och följ åtgärden som rekommenderas för varje rapport. I allmänhet innebär åtgärden att flytta innehållet närmare rotnivån för webbplatssamlingen.

Efter migrering

Kontrollera att innehållet har migrerats.

Rapporter med genomsökningsresultat

Den här genomsökningen resulterar i 4 utdatafiler. Varje fil är för specifikt fel med lång URL som resulterar i migreringsfel. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Det finns två begränsningar för längden på sökvägen till en viss fil:

 • Den serverrelativa sökvägen till mappen som innehåller filen får bestå av högst 256 tecken. Vi använder följande exempel:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Katalognamnet skulle vara: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

  Efter migreringen ser filsökvägen ut så här. Observera att URL:en nu är längre än tidigare: Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

 • Den serverrelativa sökvägen till en fil är begränsad till högst 260 tecken. Vi använder följande exempel:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Den serverrelativa sökvägen till filen ser ut ungefär så här: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Om det finns filer listade i rapporten måste ägarna ta bort filerna för att förkorta sökvägarna eller ta bort filerna. De kan till exempel flytta ProjectA.docx upp till en mapp direkt under Documents eller så kan de ta bort filen om den inte längre behövs.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

UPN

UPN som användes till att fastställa skillnaden i URL-längd. Om UPN är "****" som anger att ägaren inte hade ett UserPrincipalName angivet i sin SharePoint-profil. Därför användes den genomsnittliga längden på UserPrincipalName-värdena i SharePoint-profilen.

URLLengthDifference

Hur mycket URL:en växer när webbplatsen får ett nytt namn.

File

Fil som måste åtgärdas.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Navigeringsnoder har en URL-längdbegränsning på 260 tecken. Det kan leda till att URL-fältet överskrider maxlängden.

Exempel: du har en OneDrive-webbplats på https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Den webbplatsen har en länk i Snabbstart med namnet Reports och länkens URL pekar på https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/…folderN/Reports. Under migreringen uppdaterar SharePoint URL:en så att den pekar på /bobsmith_contoso_com/. Den ytterligare längden som läggs till i URL:en kan resultera i mer än 260 tecken, vilket orsakar att migreringen misslyckas.

För att åtgärda problemet kan du flytta rapporterna när rotnivån för biblioteket /documents/ och uppdaterar sedan snabbstartslänken. Ett annat alternativ är att ta bort snabbstartslänken.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

UPN

UPN som användes till att fastställa skillnaden i URL-längd. Om UPN är "****" som anger att ägaren inte hade ett UserPrincipalName angivet i sin SharePoint-profil. Därför användes den genomsnittliga längden på UserPrincipalName i SharePoint-profilen.

URLLengthDifference

Hur mycket URL:en växer när webbplatsen får ett nytt namn.

WebURL

URL till webbplatsen som har navigeringsnoden.

NavigationNodeLocation

Navigeringsnodrubriker som visar var noden finns. Du kan ha flera nivåer av navigeringsnoder och det hjälper till att hitta den felaktiga noden.

NavigationNodeTitle

Rubrik på den påverkade noden.

NavigationNodeURL

URL som inte längre blir för lång efter webbplatsens namnbyte.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Behörigheter som anges för ett objekt i SharePoint spåras av URL:en för det objektet. Om du anger behörigheter för en mapp lagrar SharePoint den relativa sökvägen till mappen. Om du anger behörigheter för ett objekt lagrar SharePoint den serverrelativa sökvägen till objektet.

Därför uppdateras URL:erna som är associerade med behörigheter vid en migrering. Det kan leda till fel om den nya URL:en är för lång.

Åtgärden för det här är att flytta det påverkade objektet närmare rotnivån för webbplatssamlingen. Ett annat alternativ är att ta bort de distinkta behörigheterna från objektet i rapporten.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

UPN

UserPrincipalName som användes för att fastställa skillnaden i URL-längd. Om UPN är "****" som anger att ägaren inte hade ett UserPrincipalName angivet i sin SharePoint-profil. Därför användes den genomsnittliga längden på UserPrincipalName i SharePoint-profilen.

URLLengthDifference

Hur mycket URL:en växer när webbplatsen får ett nytt namn.

WebURL

URL till webbplatsen som är värd för de skyddade objektet.

SecuredObject

Det här är URL:en till det skyddade objektet som blir för lång efter webbplatsens namnbyte. Om du lägger till behörigheter för en fil är det här den serverrelativa sökvägen till filen. Om du anger behörigheter för en mapp är det här den serverrelativa sökvägen till mappen.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Vissa filer kan ha ytterligare beroenden. Dessa beroenden spåras av URL:en. Om beroendeinformationen är för lång vid migreringen så misslyckas migreringen.

Det finns två begränsningar i den här rapporten att vara uppmärksam på:

 • FullURL har en begränsning på 260 tecken. Det här är filen med beroenden. För att åtgärda om FullURL är för lång kan du ta bort filen eller flytta filen till en plats som är närmare rotnivån för webbplatssamlingen.

 • DependencyDescription har en begränsning på 270 tecken. Det här är beroendet som är associerat med FullURL. För att åtgärda DependencyDescription tar du bort beroendet eller flyttar beroendet närmare rotnivån för wbbplatssamlingen.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

UPN

UPN som användes till att fastställa skillnaden i URL-längd. Om UPN är "****" som anger att ägaren inte hade ett UserPrincipalName angivet i sin SharePoint-profil. Därför användes den genomsnittliga längden på UserPrincipalName i SharePoint-profilen.

URLLengthDifference

Hur mycket URL:en växer när webbplatsen får ett nytt namn.

FullURL

URL till filen som har beroenden

DependencyDescription

Beskrivning associerad med beroendet. Det kan vara en URL som får ett nytt namn.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×