Utvärderingssökning för migrering InfoPath

Lär dig hur du åtgärdar problem med InfoPath under migrering.

Översikt

Med InfoPath kan utvecklare skapa anpassade formulär för att acceptera indata på flera olika platser på SharePoint. Som en dela av migreringen till målmiljön finns det vissa aspekter av InfoPath-formulär som inte stöds i målmiljön.

Datamigrering

InfoPath-formulär (XSN-filer) migreras men vissa formulär kanske inte fungerar utan åtgärder.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

XSN-filer som utnyttjar följande scenarier behöver åtgärdas. Om de inte åtgärdas misslyckas dessa formulär efter migreringen. Vanliga scenarier är följande:

  • XSN eller UDCX gör SOAP-anrop som inte stöds i målmiljön. De här formulären måste uppdateras för att anropa slutpunkter som stöds.

  • XSN utnyttjar hanterad kod som kräver åtgärd. Hanterad kod stöds inte på målplattformen.

  • InfoPath-formulär som utnyttjar personväljarfält. De här fälten måste uppdateras med den nya identiteten efter migrering.

Efter migrering

Kontrollera att de uppdaterade InfoPath-formulären fungerar korrekt under migreringens fas för testning av användaracceptans.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten InfoPath-detail.csv.

Den här genomsökningsrapporten innehåller InfoPath-formulär som kräver åtgärd före migreringen eller som minst validering på den nya plattformen.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

URL

Platser för XSN.

URN

Unikt ID för XSN-filen. Varje XSN-fil har ett distinkt URN.

UnsupportedSoapCalls

SOAP-anrop som inte uttryckligen anges att de stöds av målmiljön.

UnsupportedSoapCallsCount

Antal SOAP-anrop som inte stöds som hittas i XSN-filen.

UnsupportedDataConnectionTypes

Dataanslutningar som inte stöds på den nya plattformen.

UnsupportedDataConnectionCount

Antal dataanslutningar som inte stöds.

ManagedCode

True – XSN-filen har associerad hanterad kod. False – XSN-filen har inte associerad hanterad kod.

ManagedCodeState

ValidationRequired – Hanterad kod kan fungera i målmiljön. Det kräver validering under migreringens testningsfas för att vara säker.

RemediationRequired – Formuläret har hanterad kod som kräver åtgärd.

Mode

Läget som formuläret publicerades i. Exempel: läget ”Client” resulterar i ett InfoPath-formulär som bara öppnas i InfoPath-klienten. Och läget ”Client Server” öppnar i både webbläsaren och InfoPath-klienten. Formulär med läget Client angivet visas inte i rapporten.

PeoplePickerCount

Antal personväljarfält som hittats i formuläret.

SolutionFormatVersion

Det här fältet används inte längre och kan ignoreras.

ProductVersion

Version av InfoPath som används för att publicera formuläret.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×