Utvärderingssökning för migrering: Filversioner

Lär dig hur du åtgärdar problem med filversioner under migreringen.

Översikt

Versioner har historiskt påverkat längden på en migrering av en webbplats linjärt. Ju fler versioner du har desto längre tar det att migrera en webbplats.

Datamigrering

Som standard är versionshantering aktiverad för alla listor och bibliotek på målplattformen. På SPO-målwebbplatsen finns det ingen begränsning när versionshantering är aktiverad.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Granska rapporten och fastställ om versionerna ska bevaras för företaget.

Efter migrering

Webbplatsägarna ska kontrollera att deras versionsinformation har migrerats som förväntat.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten FileVersions.csv.

Den här genomsökningsrapporten ger en lista över alla filerna i miljön som har olika versioner.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

SiteURL

URL till webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

VersionCount

Antal versioner som objekten har.

File

Fil som versionerna är associerade med.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×